ЛОПЕРАМИД ЛХ ТАБ. 2МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОПЕРАМИД ЛХ ТАБ. 2МГ №20

Артикул: 9753
Бренд: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО
ATC: A07DA03
Международное название: Loperamide
Содержание: лопераміду гідрохлориду 0,002 г (2 мг)
Применение: Симптоматичне лікування гострої та хронічної діареї; зменшення об'єму випорожнень у пацієнтів з поверхневою ілеостомою після колектомії або поширених резекцій кишечнику.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

лоперамід

(loperamide)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: loperamide;

1таблеткаміститьлоперамідугідрохлориду0,002 г (2 мг);

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,магнію стеарат,стеариновакислота,повідон.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Таблеткивід білого добілого зжовтуватимвідтінкомкольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АТ«Лекхім-Харків». Україна, 61115, м.Харків, вул.17-гоПартз’їзду, 36.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щопригнічуютьперистальтику.Код АТС А07D A03.

Лоперамід–сильнодіючийпротидіарейнийпрепараттривалої дії.

Лоперамідугідрохлоридзв’язуєтьсяз опіатнимирецепторамикишковоїстінки. Внаслідокцьогопригнічуєтьсявивільнення ацетилхолінутапростагландинів,знижуючи у такийспосібпропульсивнуперистальтикутазбільшуючичаспроходженнявмісту по кишках,а такожздатністьстінкикишечнику доабсорбціїрідини.Лоперамідугідрохлоридзбільшуєтонусанальногосфінктера, знижуючитим самимнетриманнякалових маста позиви додефекації.

Лоперамідєвисокоспецифічноюречовиноюдля стіноккишечнику,досягаєсистемної циркуляціїв обмеженомуоб’ємі іпрактично непроникаєкрізьгематоенцефалічнийбар’єр. Порігцентральноїдії набагатоперевищуєдозу, що маємаксимальнийефект проти діареї.

Лоперамідугідрохлоридлегкоабсорбуєтьсяз кишечнику,але майжеповністюекстрагуєтьсятаметаболізуєтьсяпечінкою, девінкон’югуєтьсятавиділяєтьсяз жовчю.

ПеріоднапіввиведенняЛопераміду улюдини в середньомудорівнює 11годин (9-14 годин).ЕлімінаціявідбуваєтьсяшляхомокисногоN-деметилювання,яке єосновнимшляхомметаболічнихперетвореньлопераміду.Зв’язування зпротеїнамиплазмистановить 95 %,переважно зальбумінами.Виділеннявідбуваєтьсяв основному зкалом.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуваннягострої тахронічноїдіареї.

Лоперамід можнарекомендуватиу випадкувиникненнядіареїмандрівника(«туриста»).При наявностіцьогопоказаннядостатнійперіод лікуваннямаєстановити 2доби. Тількиу випадкупояви крові увипорожненняхзастосуванняпотрібновідкласти доз’ясуванняпричиницього явища.

 

Протипоказання.

Лоперамідпротипоказанийпацієнтам звідомою підвищеноючутливістюдолоперамідугідрохлоридуабо добудь-якого зкомпонентівпрепарату.

Лоперамід неслідпризначатипацієнтам зрідкіснимивродженимиформаминепереносимостілактози,порушеннямвсмоктуванняглюкози-галактозиабодефіцитомсахарази-ізомальтази.

Лоперамід неслідзастосовуватидляпервинноїтерапіїпацієнтів з:

‑гостроюдизентерією,щохарактеризуєтьсянаявністюкрові увипорожненняхта підвищеноютемпературоютіла;

‑гостримвиразковимколітом абопсевдомембранознимколітом,пов’язаниміз застосуваннямантибіотиківширокогоспектра дії;

‑бактеріальниментероколітом,спричинениммікроорганізмамиродин Salmonella, Shigella таCampylobacter;

‑порушеннямифункціїпечінки,необхідної дляметаболізмупрепарату,оскільки цеможепризвести довідносногопередозування.

Лоперамідвзагалі неслідзастосовувати,якщо требауникнутипригніченняперистальтикичерезможливийризиквиникненнязначнихускладнень,включаючикишковунепрохідність,мегаколон татоксичниймегаколон.

Необхіднонегайноприпинитиприйом препарату,якщорозвиваєтьсязапор, здуттяживота абочастковакишкованепрохідність.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лікуваннядіареїноситьсимптоматичнийхарактер.Якщо можнавизначитиетіологію захворювання(абозазначено, щопотрібно цезробити), тозаможливістюслідпроводити специфічнелікування.

У хворихз діареєю,особливо удітей, може виникнутидегідратаціята дисбаланселектролітів.У такихвипадкахнайважливішимзаходом єзастосуваннязамісноїтерапії дляпоповненнярідини таелектролітів.

Пацієнтаміз синдромомнабутогоімунодефіциту,які приймаютьЛоперамідпри діареї,необхіднонегайноприпинити лікуванняпри появіперших ознакздуття живота.Існуютьокреміповідомленняпро випадкипоявитоксичногомегаколону упацієнтів,хворих наСНІД, зінфекційнимиколітами яквірусного,так ібактеріальногопоходження,прилікуваннілоперамідугідрохлоридом.

Хочафармакокінетичнідані дляпацієнтів ізпорушеннямфункціїпечінкивідсутні, такимпацієнтам Лоперамідслідзастосовуватизобережністюз причиниуповільненняметаболізмупершого проходження.Пацієнтам ізпорушеннямфункціїпечінки слідзнаходитисяпідретельнимнаглядом з метоюсвоєчасноговиявленняознак токсичногоураженняцентральноїнервовоїсистеми.

Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам увипадкахзагостреннявиразковогоколіту.Лікарськіпрепарати, щоподовжуютьчас проходження,можутьпризвести дорозвитку токсичногомегаколону упацієнтівцієї групи.

Зважаючина те, щолопераміддобреметаболізуєтьсята лоперамідабо йогометаболітививодяться зфекаліями,зазвичай непотрібнокоригуватидозулопераміду упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незважаючинавідсутністьданих про те,що Лоперамідмаєтератогеннийабоембріотоксичнийвплив, першніжпризначатийого у періодвагітності,особливопро&

Нет аналогов