ЛОПЕРАМИД ТАБ. 2МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОПЕРАМИД ТАБ. 2МГ №20

Артикул: 9750
Бренд: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
Выберите аптеку :
упаковка 9.65 грн.
максимум 24 шт
блист 4.83 грн.
максимум 2 шт
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
ATC: A07DA03
Международное название: Loperamide
Содержание: лопераміду гідрохлориду у перерахуванні на 100 % речовину – 2 мг
Применение: Симптоматичне лікування гострої та хронічної діареї; несептична форма синдрому подразнення товстої кишки; виразковий коліт; після накладання ілеостоми

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛОПЕРАМІД

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткаміститьлоперамідугідрохлоридууперерахуванніна 100 % речовину– 2 мг;

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;крохмалькартопляний;кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Таблеткибілого абомайже білогокольору, круглоїформи, зплоскоюповерхнею, зфаскою.

 

Назватамісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київмедпрепарат»,Україна, 01032, м.Київ, вул.Саксаганського,139.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щопригнічуютьперистальтику.

Код АТС А07D А03.

Лоперамідмаєантидіарейнуактивність. Взаємодієз опіатнимирецепторамистінки кишечникута блокуєвивільненняацетилхолінуіпростагландину.Уповільнюєперистальтикукишечнику тазбільшує часпроходженнякишковоговмісту.Препаратпідвищуєтонусанальногосфінктера, сприяєутриманнюкалових маста зменшеннючастотипозивів додефекації.

Лоперамідє високоспецифічноюречовиноюдля стіноккишечника,досягаєсистемної циркуляціїу обмеженомуоб’ємі, іпрактично непроникаєкрізь гематоенцефалічнийбар’єр. Порігцентральноїдії набагатоперевищуєдозу, що маємаксимальнийефект протидіареї.

Діянастає швидко(через1 годинупісляприйомутаблеток внутрішньо85 % лоперамідувиявляєтьсяу шлунково-кишковомутракті, 5 % – упечінці) татриває 4-6годин.Максимальнаконцентраціялопераміду уплазмі кровівизначаєтьсячерез 4 години.Зв’язуванняз білкамиплазми крові– 97 %.

Виводитьсяздебільшогоу виглядікон’югатів зжовчю тафекаліями.Період напіввиведенняу середньомустановить 12 годин.Принирковійнедостатностіможливе підвищенняконцентраціїлопераміду усироватцікрові.

 

Показаннядлязастосування.Симптоматичнелікуваннягострої тахронічноїдіареїрізногогенезу.

Можнарекомендуватиу випадкувиникнення«діареїмандрівника»з тривалістюлікування до2-х діб. Тільки увипадкупояви крові увипорожненняхзастосуванняпотрібновідкласти доз’ясуванняпричин цьогоявища. 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдолоперамідугідрохлоридуабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату.Непереносимістьгалактози,дефіцит лактази,синдромглюкозно-галактозноїмальабсорбції.

Незастосовуватидляпервинноїтерапії пацієнтаміз:

– гостроюдизентерією,з наявністюкрові у випорожненняхта пропасницею;

– гостримвиразковимтапсевдомембранознимколітом, щовиникливнаслідокзастосуванняантибіотиківширокогоспектру дії;

– бактеріальниментероколітом,спричиненим Salmonella, Shigellaабо Campylobacter;

– порушеннямифункціїпечінки,необхідної дляметаболізмупрепарату,оскільки цеможе призвестидовідносногопередозування.

Стани, прияких єнебажанимпригніченняперистальтики,черезможливийризик виникненнязначнихускладнень,включаючикишковунепрохідність,мегаколон ітоксичний мегаколон.

Необхіднонегайноприпинитиприйомпрепарату,якщорозвиваєтьсязапор, здуттяживота абочастковакишкованепрохідність.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лікуваннядіареїноситьсимптоматичнийхарактер.Якщо можнавизначитиетіологію захворювання(абозазначено, щопотрібно цезробити), то уразіможливостіслідпроводитиспецифічне лікування(препарат незамінюєантибактеріальноголікуванняприінфекційнихзахворюваннях).

Підчаслікуваннядіареї(особливо удітей) необхіднопоповнювативтратурідини таелектролітівтадотримуватисядієти.

Зобережністюслідзастосовуватипрепарат призневодненніорганізму,пацієнтам літньоговіку (ризиквтратирідини таелектролітів).

Пацієнтаміз синдромомнабутогоімунодефіциту,якіприймаютьпрепарат придіареї,необхідноприпинитилікуванняпри появі першихознак здуттяживота.Існуютьокреміповідомленняпро випадкипоявитоксичногомегаколону упацієнтів,хворих наСНІД, зінфекційнимиколітами яквірусного,так ібактеріальногопоходження,при лікуваннілоперамідом.

Хочафармакокінетичнідані дляпацієнтів зпорушеннямфункціїпечінкивідсутні, такимпацієнтамлоперамідслідзастосовуватизобережністючерез уповільненняметаболізмупершогопроходження.Пацієнтам зпорушеннямфункції печінкислідперебувати підретельнимнаглядом зметоюсвоєчасноговиявленняознактоксичногоураження центральноїнервовоїсистеми.

Зобережністюслідзастосовуватилоперамідпацієнтам увипадкахзагостреннявиразковогоколіту.Лікарськіпрепарати, щоподовжуютьчаспроходження, можутьпризвести дорозвиткутоксичного мегаколонуу пацієнтівцієї групи.

Зважаючи нате, щопрепаратдобреметаболізується,лоперамідабо йогометаболітививодяться зфекаліями,зазвичай непотрібнокоригуватидозулопераміду упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незважаючинавідсутністьданих протератогеннітаембріотоксичнівластивостілопераміду,призначатипрепарат  у періодвагітності,особливо в Iтриместрі,слід тільки увипадку, колиочікуванийтерапевтичнийефект дляматеріперевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

Лоперамід уневелик

Нет аналогов