ЛОПЕРАМИДА Г/ХЛ ТАБ. 2МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОПЕРАМИДА Г/ХЛ ТАБ. 2МГ №30

Артикул: 9734
Бренд: ГНЦЛС
Нет в продаже
Производитель: ГНЦЛС
ATC: A07DA03
Международное название: Loperamide
Содержание: лопераміду гідрохлориду 2 мг
Применение: Гостра та хронічна діарея; регулювання випорожнень у хворих на ілеостому.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛОПЕРАМІДУГІДРОХЛОРИД«ОЗ»

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: loperamide;

1таблеткаміститьлоперамідугідрохлориду2 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,повідон, кислотастеаринова.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткибілогокольору здвоопуклоюповерхнею.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Досліднийзавод«ГНЦЛС».

Україна,61057, м. Харків,вул.Воробйова, 8.

ТОВ«ФармексГруп».

Україна,08300, Київськаобл., м.Бориспіль,вул.Шевченка, 100.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щопригнічуютьперистальтику.Код АТС А07D А03.

 

Лоперамідугідрохлорид«ОЗ»зв’язуєтьсяз опіатнимирецепторамикишковоїстінки.Внаслідокцьогопригнічуєтьсявивільненняацетилхолінутапростагландинів,знижуючи утакий спосібпропульсивнуперистальтикута збільшуючичаспроходженнявмістукишечнику. Лоперамідугідрохлоридзбільшуєтонусанальногосфінктера,знижуючи тим самимнетриманнякалових маста позиви до дефекації.

Завдякийого значнійспорідненостізі стінкою кишечникута високомуступенюметаболізму припершомупроходженніЛоперамідугідрохлорид«ОЗ»практично непотрапляє досистемногокровотоку.

Препаратне проникаєчерезгематоенцефалічнийбар’єр.Практичноповністю метаболізуєтьсяу печінцішляхомкон’югації.Лоперамід зорганізмувиводиться восновному увиглядінеактивнихкон’югатів з жовчюта фекаліями.Періоднапіввиведенняу середньомустановить 11годин (9-14 годин).Зв’язуванняз протеїнамиплазми кровістановить 95 %,переважно зальбумінами.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуваннягострої тахронічноїдіареї.

Можнарекомендуватиу випадкувиникненнядіареїмандрівника(туриста). Принаявностіцьогопоказникадостатнійперіод лікуваннямає становити2 доби. Тількиу випадкупояви крові увипорожненняхзастосуванняпотрібновідкласти доз’ясуванняпричиницього явища.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдолоперамідугідрохлоридуабо добудь-якогоіншогокомпонентапрепарату.Дивертикульоз;кишкованепрохідність(у т.ч. принеобхідностіуникатипригніченняперистальтики),мегаколон татоксичниймегаколон;гострийвиразковийколіт абопсевдомембранознийколіт, пов’язанийіззастосуваннямантибіотиківширокогоспектра дії;бактеріальнийентероколіт, спричинениймікроорганізмамироду Salmonella, Shigella та Campylobacter;порушенняфункціїпечінки,необхідноїдляметаболізмупрепарату,оскільки цеможе призвестидовідносногопередозування;гострадіарея зсупутньоюгарячкою тавипорожненнямиз домішкамикрові;дефіцитлактази,непереносимістьгалактози,синдромглюкозо-галактозноїмальабсорбції.

Необхіднонегайноприпинитиприйом препарату,якщорозвиваєтьсязапор, здуттяживота абочастковакишкованепрохідність.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лікуваннядіареїноситьсимптоматичнийхарактер.Якщо можнавизначитиетіологію захворювання(абозазначено, щопотрібно цезробити), то уразіможливостіслід проводитиспецифічнелікування.

Ухворих здіареєю,особливо удітей, може виникнутидегідратаціята дисбаланселектролітів.У таких випадкахнайважливішимзаходом єзастосуваннязамісноїтерапії дляпоповнення рідинитаелектролітів.При гострійдіареї, якщоклінічнепокращеннянеспостерігаєтьсяпротягом 48годин,застосуванняпрепаратуслід припинити,а пацієнтовінеобхіднозвернутисядо лікаря.

Пацієнтаміз синдромомнабутогоімунодефіциту,якіприймаютьпрепарат придіареї, необхіднонегайноприпинитилікування припояві першихознак здуттяживота. Існуютьокреміповідомленняпро випадкипоявитоксичногомегаколону упацієнтів,хворих наСНІД, зінфекційнимиколітами яквірусного,так ібактеріальногопоходження, прилікуваннілоперамідугідрохлоридом.

Хочафармакокінетичнідані дляпацієнтів зпорушеннямфункціїпечінкивідсутні, такимпацієнтампрепаратслідзастосовуватиз обережністючерезуповільненняметаболізмупершогопроходження.Пацієнти зпорушеннямфункціїпечінки  маютьперебуватипідретельнимнаглядом зметоюсвоєчасноговиявленняознактоксичногоураження центральноїнервової системи.

Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам увипадкахзагостреннявиразковогоколіту.Лікарськізасоби, щоподовжуютьчаспроходження,можутьпризвести дорозвиткутоксичногомегаколону упацієнтівцієї групи.

Зважаючина те, щолоперамід добреметаболізуєтьсята лоперамідабо йогометаболітививодяться зфекаліями, зазвичайне потрібнокоригуватидозу лоперамідупацієнтам зпорушеннямфункції нирок.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незважаючинавідсутністьданих щодотератогенихта ембріотоксичнихвластивостейпрепарату,призначатилоперамід уперіодвагітності,особливо у Ітриместрі,можливотільки тоді,колиочікуванакористь дляматеріперевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

Лопераміду невеликихкількостяхпроникає угруднемолоко, томупринеобхідностізастосуванняпрепаратуслідприпинитигодування груддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Лоперамідзазвичай не впливаєна здатністьпрацювати зтехнікою такеруватитранспортом,однак привиникненніпідвищеноївтомлюваності,сонливостіабозапамороченнянерекомендуєтьсякеруватиавтотранспортомабопрацювати зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Препаратпротипоказанийдітям вікомдо 6 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Лоперамідугідрох

Нет аналогов