РЕЦЕПТУРНЫЙ
МИЦЕРОЛ-РАТИОФ.КАПС.250МГ #20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МИЦЕРОЛ-РАТИОФ.КАПС.250МГ #20

Артикул: 9791
Бренд: РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ
Нет в продаже
Производитель: РАТИОФАРМ ГМБХ ГЕРМАНИЯ
ATC: A07FA02
Международное название: Mono
Содержание: сухих дріжджів Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 - 250 мг
Применение: Симптоматичне лікування гострої діареї, зумовленої порушенням фізіологічної мікрофлори тонкої і товстої кишок під час лікування антибіотиками та сульфаніламідами; профілактика і симптоматичне лікування діареї під час подорожей; профілактика діареї, пов'я

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

Міцерол-ратіофарм

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:  1твердакапсуламістить 250 мгсухих дріжджівSaccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926;

допоміжніречовини: кремніюдіоксидколоїднийбезводний,вода очищена,гіпромелоза. 

 

Лікарськаформа. Капсули.

Фізико-хімічнівластивості. Капсулаз прозороюоболонкою, щомістить гранулисвітло-коричневогокольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Виробникпродукції in bulk,країна:Рентчлер ФармаГмбХ,Німеччина (Rentschler Pharma GmbH, Gеrmany).

Виробниккінцевогопродукту: С.П.М.КонтрактФармаГмбХ & Ко КГ,Німеччина (C.P.M.ContractРharma GmbH & Co KG, Germany),заявник:pатіофармІнтернешнлГмбХ, Німеччина(ratiopharm International GmbH, Germany).

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антидіарейнімікробніпрепарати.Код АТС A07FA02

Фармакологічнівластивості.

Дріжджовігриби Saccharomyces, які єдіючоюречовиноюлікарськогозасобуМіцерол-ратіофарм,  здатніпригнічуватиріст патогеннихіумовно-патогеннихмікроорганізмів,таких як Proteusmirabilis і vulgaris, Salmonella typhіта typhimurium, Clostridiumdifficile, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella, грибів Candida albicans.

Saccharomycescerevisiaeзахищаютьтакож від негативноговпливу Clostridiumdifficile,а такожхолерноговібріону.Ферментативнаактивністьзумовленапідвищеннямактивностіферментів тонкогокишечнику(лактази,сахарази,мальтози).

Одним ізмеханізмів,за допомогоюякого Saccharomycescerevisiaeвиявляютьімунозахиснудію ушлунково-кишковомутракті, єстимуляціябільшефективноїімунноїреакціїслизовоїоболонкихазяїна наантигени.ПіслязастосуванняпрепаратушвидкодосягаєтьсявисокаконцентраціяSaccharomyces cerevisiae утовстомукишечнику,якапідтримуєтьсяпротягомдоби. Saccharomycescerevisiae непотрапляютьдосистемногокровотоку і мезентеріальнихлімфатичнихвузлів. Післяприпиненнялікування Saccharomycesповністювиводяться зкаломпротягом 3─5днів.

 

Показаннядлязастосування.

Длядорослих ідітей вікомвід 2 років:

–                   симптоматичнелікуваннягостроїдіареї, зумовленоїпорушеннямфізіологічноїмікрофлоритонкої ітовстоїкишок під часлікуванняантибіотикамитасульфаніламідами;

–                   профілактикаісимптоматичнелікування діареїпідчас подорожей;

–                   профілактикадіареї,пов’язаної згодуваннямчерез зонд;

–                   якдопоміжнийзасіб прилікуваннітривалих(хронічних)формвугровоговисипу.

 

Протипоказання.

─ Підвищеначутливістьдо Saccharomyces cerevisiaeHANSEN CBS 5926абобудь-якогоіншогокомпонентапрепарату.

─Послабленийімуннийзахист(наприклад,ВІЛ-інфекція,трансплантаціяорганів,лейкемія,злоякісніпухлини,опромінення,хіміотерапія,тривалелікуваннявисокимидозамикортизону), атакожпацієнтам ізкатетеромцентральноївени.

─Діти віком до2 років.

 

Належнізасобибезпеки призастосуванні.

КапсулиМіцерол-ратіофармне слідзастосовуватиу лежачомуположенні. Неприймати здужегарячиминапоями абогарячою їжею.Якщодіареятриваєбільше 2 днів,супроводжуєтьсядомішкамикрові абопідвищеннямтемператури,слідтерміновозвернутисядо лікаря.

Призахворюваннях,щосупроводжуютьсядіареєю,особливо удітей, слідзвернутиособливуувагу напоповненнярідини ісолей (електролітів)як на важливуіпершочерговудію придіареї.

Припогіршенні абовідсутностіполіпшеннястану при лікуванніакне слідпроконсультуватисяз лікарем.

Saccharomycescerevisiae HANSEN CBS 5926 – це живіклітинидріжджовихгрибів, які у пацієнтівз ослабленимімуннимзахистом, можутьспричинитигенералізованігрибкові інфекціїшляхомперенесеннязі шлунково-кишковоготракту укровотік абосприяти забрудненнюкатетерівцентральноївени.

Якщо підчас або післятерапіїзазначеним лікарськимзасобомпроводиться  мікробіологічнедослідженнякалу, то слід повідомитилабораторіюпролікуваннялікарськимзасобом Міцерол-ратіофарм,що містить Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926,оскількирезультатианалізуможуть невірнотлумачитися.

Якщорекомендованадозалікарськогозасобу небулазастосованавчасно, неслід подвоюватидозування, авартоприйматинаступнудозу.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіта годуваннягруддю:оскількинемаєдосвідуклінічногозастосуваннязазначеноголікарськогозасобу увагітних, неслідзастосовуватизазначенийлікарський засібу періодвагітностіта годуваннягруддю.

Діти: оскількинемаєдосвідумедичногозастосуваннязазначеноголікарськогозасобу у немовляті дітей вікомдо 2 років неслід застосовуватизазначенийлікарськийзасіб у дітеймолодше 2років.

Дляосіб літньоговікукорекціядозуванняпрепарату непотрібна. 

Принирковійнедостатностікорекціядозуванняпрепарату непотрібна. 

Пригострійпечінковійнедостатностікорекціядозуванняпрепарату непотрібна. 

Впливна здатністькеруватимашинами і механізмами. Невиявлений.

Якщоознакизахвоl

Нет аналогов