Рецептурный
НИФУРОКСАЗИД ТАБ. 0,2Г №10 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

НИФУРОКСАЗИД ТАБ. 0,2Г №10 купить в Славутиче

Артикул: 9722
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
ATC: A07AX03
Международное название: Nifuroxazide
Действующие вещество: ніфуроксазиду у перерахуванні на 100 % речовину – 200 мг
Применение: Інфекційна діарея у дітей і дорослих, хронічні коліти, ентероколіти.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

НІФУРОКСАЗИД(NIFUROXAZIDE)

 

Cклад: 

діючаречовина: nifuroxazide;

1таблеткамістить: ніфуроксазидууперерахуванніна 100 % речовину– 200 мг;

допоміжніречовини:целюлозамікрокристалічна;повідон;лактоза,моногідрат;кальціюстеарат; сумішдля покриття«Opadry II Yellow» 33G22623,що містить: гіпромелозу;лактозу,моногідрат;титану діоксид(Е 171);поліетиленгліколь3000 (макрогол); триацетин;хіноліновийжовтий (Е 104);жовтий західFCF (Е 110); залізаоксид жовтий(Е 172);індигокармін(Е 132).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості:таблетки,вкритіплівковоюоболонкоюжовтогокольору, овальноїформи, з двоопуклоюповерхнею, зрискою з одногобокутаблетки танаписом«КМП» з іншогобоку. Нарозламівидно ядрояскраво-жовтогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протимікробнізасоби, щозастосовуютьсяпри кишковихінфекціях.Ніфуроксазид.Код АТХ А07А Х03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ніфуроксазид–протимікробнийзасіб групи5-нітрофуранів,належить докишкових антисептиків.Блокуєактивністьдегідрогеназ,пригнічуєпроцесиклітинногодихання, циклтрикарбоновихкислот, атакож порушуєсинтез білкау мікробнійклітині. Зменшуєпродукуваннятоксинівмікроорганізмами.Усередньотерапевтичнихдозах виявляєбактеріостатичнуактивність, ау більшвисоких –  дієбактерицидно.

Препаратпроявляєактивністьщодо грампозитивнихмікроорганізмівсімейства Staphylococcus іграмнегативнихмікроорганізмівсімейства Enterobacterіаceae (Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Shigella). Неактивнийщодобактерійроду Pseudomonasі роду Proteus(вид Proteus inconstans),а такожштамівпідгрупи Aвиду Providentiaalcalifaciens.

Фармакокінетика.

Післязастосуваннявнутрішньоніфуроксазидневсмоктуєтьсяз травноготракту, забезпечуючивисокуконцентраціюдіючої речовиниу кишечнику.У плазмікрові визначаютьконцентраціїслідівпрепарату;незначнукількістьвиявляють усечі унезмінномувигляді. Виводитьсяз калом. Швидкістьвиведенняпрепаратузалежить відзастосованоїдозипрепарату тамоторикитравноготракту.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Інфекційнадіарея,хронічніколіти та ентероколітиінфекційноїетіології, ускладікомплексноголікуваннясиндромудисбіозукишечнику;профілактикаінфекційнихускладнень збоку шлунково-кишковоготракту прихірургічнихвтручаннях.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо похідних5-нітрофуранута/або доіншихкомпонентівпрепарату.

 

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Підчаслікуванняніфуроксазидомпротипоказановживатиалкоголь тапрепарати, щойого містять,черезможливістьрозвитку дисульфірамоподібнихреакцій, якіпроявляютьсявідчуттямжару,гіперемієюшкіри, шумому вухах,утрудненимдиханням,тахікардією,відчуттямстраху.

Слідуникатиодночасного(в один і тойже час)прийомуіншихпероральнихлікарських засобівчерез сильніадсорбційнівластивостініфуроксазиду.

 

Особливостізастосування.

Ніфуроксазидне рекомендуєтьсязастосовуватидовше 7днів. Увипадкудіареї, щотриваєбільше 3 днівз початкулікування,необхіднапоглибленадіагностиказ метоювизначенняпричинирозвиткусимптомів.Можевиникнутинеобхідністьвантибіотикотерапії.

Препаратнеслід  призначати якмонотерапіюдлялікуваннякишкових інфекцій,ускладненихсептицемією. Принаявностісимптомівзневодненнякомплексноіззастосуваннямніфуроксазидуслідпроводитирегідротацію.

Увипадкутяжкоїінвазійноїдіареї слід ввестиантибіотик,тому щоніфуроксазидневсмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту.

Увипадкупоявиреакціїгіперчутливості(задишка,шкірнівисипання,свербіж) слідприпинитиприйомніфуроксазиду.

Під часлікуваннясліддотримуватисяпевної дієти:виключитисоки, с

Нет аналогов