РЕГИДРОН ПОР. 18,9Г ПАК. №20 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РЕГИДРОН ПОР. 18,9Г ПАК. №20 купить в Славутиче

Артикул: 9070
Производитель: ОРИОН КОРПОРЕЙШН ФИНЛЯНДИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ОРИОН КОРПОРЕЙШН ФИНЛЯНДИЯ
ATC: A07CA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: 2,5 г калію хлориду, 3,5 г натрію хлориду, 2,9 г натрію цитрату, 10 г глюкози безводної
Применение: Відновлення водно-електролітної рівноваги, коригування ацидозу при гострій діареї, теплових ураженнях, пов'язаних з порушенням водно-електролітного обміну (у складі комплексної терапії); профілактика порушень водно-електролітної рівноваги.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

РЕГІДРОН

(REHYDRON)

Склад:

діючіречовини: 1 пакетмістить 2,5 гкаліюхлориду, 3,5 гнатріюхлориду, 2,9 гнатріюцитрату, 10 гглюкозибезводної.

 

Лікарськаформа. Порошок дозований.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:кристалічнийпорошок білогокольору беззапаху.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратиелектролітівізвуглеводами.Сольові складидляпероральноїрегідратації.

КодАТХ А07С А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

РозчинпрепаратуРегідронзастосовуватидля коригуваннявтратиелектролітіві рідини при діареїта блюванні.Глюкозасприяєабсорбціїсолей,цитратидопомагаютьвідкоригуватибаланс приметаболічномуацидозі. ОсмолярністьрозчинупрепаратуРегідрон становить235-255 мОсм/л, рHслабколужна ‒8,2.

РозчинпрепаратуРегідронмістить (на 1 лрозчину):

Натрію хлорид

59,9 ммоль

Калію хлорид

33,5 ммоль

Натрію цитрат

9,9 ммоль

Глюкоза

55,5 ммоль

Na+

89,5 ммоль

K+

33,5 ммоль

Cl-

93,4 ммоль

Цитрат-іони

9,9 ммоль

Порівнянозістандартнимирозчинамидля пероральноїрегідратації,рекомендованимиВООЗ,осмолярністьпрепаратуРегідрон таконцентраціянатрію є дещонижчими (доведено,що розчинидлярегідратаціїзі зниженоюосмолярністює більш ефективними;зниженаконцентраціянатріюнеобхіднадляпопередженнярозвитку гіпернатріємії),а вміст калію‒ вищий (дляприскореннявідновленнярівня калію).Відповіднодо зниженоїконцентраціїнатрію,терапіягіпоосмолярнимисольовимирозчинамидля пероральноїрегідратаціїможе бутиасоційованазгіпонатріємією,яка зазвичайє асимптоматичноютакороткочасною.

Фармакокінетика.

Фармакокінетикаводи,електролітіві глюкози, щовходять доскладупрепаратуРегідрон,відповідаютьприроднійфармакокінетиціцих речовин ворганізмі.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Відновленняводно-електролітноїрівноваги,корекціяацидозу пригострійдіареї легкогота помірногоступенядегідратації(наприклад,втрата маситіла у дітей 3-9%), при тепловихураженнях, щосупроводжуютьсяпорушеннямводно-електролітногообміну.

Зпрофілактичноюметою:теплові тафізичнінавантаження,щопризводятьдо інтенсивногопотовиділення.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тяжкадегідратація,гемодинамічнийшок,нестримнеблювання,втратасвідомості, непрохідністькишечнику,ілеус.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

ІнформаціїпровзаємодіюпрепаратуРегідрон зіншимипрепаратамине існує. рН розчинупрепарату –слабколужна,тому можевпливати налікарськіпрепарати,всмоктуванняякихзалежить відрH вмістукишечнику.Також абсорбціялікарськихзасобів можебути зміненапри діареї,головнимчиномпрепаратів,щоабсорбуютьсяу тонкому аботовстому кишечнику,або при їхкишково-печінковійциркуляції.

 

Особливостізастосування.

Тяжкадегідратація(втрата вагипонад 9 % у дітей,анурія) маєбутипролікованау першу чергуіззастосуваннямвнутрішньовеннихпрепаратівдлярегідратації.Після цього Регідронможе бутипризначенийдля продовженнятерапії.

Рекомендованідозипрепарату неслід перевищувати,якщо потребапацієнта удодатковомувведенніелектролітівне підтвердженалабораторнимидослідженнями.

Препаратзастосовуватиперорально,використовуючидля йогорозчиненняводу. Вміст 1 пакетапрепаратуРегідронслідрозчиняти в 1 лводи. Урозчин неможнадодаватицукор. Прийомїжі можливийодразу післярегідратації.При блюванніслідзачекати 10 хвилин ідати випитирозчинповільно, невеликимиковтками.

Приперевищеннідози упацієнта можерозвинутисягіпернатріємія.

Пацієнти,у якихдегідратаціярозвинуласяна тлінирковоїнедостатності,діабету абоіншиххронічнихзахворювань,що порушуютькислотно-лужний,електролітнийабо вуглеводнийбаланс,вимагаютьретельного моніторингупри проведеннітерапіїпрепаратомРегідрон таможутьпотребуватигоспіталізації.

Слідпроявлятиобережністьпри лікуванніпрепаратомРегідронпацієнтам іззахворюв

Нет аналогов