УЗАРА ТАБ. №20 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

УЗАРА ТАБ. №20 купить в Харькове

Артикул: 9735
Бренд: СТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ ГЕРМАНИЯ
Нет в продаже
Производитель: СТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ ГЕРМАНИЯ
ATC: A07XA
Международное название: Mono
Содержание: 40 мг сухого екстракту узари (висушені корені Xysmalobium undulatum) (4-6:1) (екстрагент метанол 50 % (об/об)), що еквівалентно 200 мг сухого кореня узари
Применение: Симптоматичне лікування гострої або хронічної діареї, у тому числі інфекційної, алергічної, емоційної; діареї, що пов'язана зі зміною режиму харчування, зміною складу їжі, порушенням метаболізму та всмоктування поживних речовин.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

УЗАРА®

(UZARA®)

 

Склад:

діючаречовина: сухийекстрактузари;

1 таблеткамістить 40 мгсухогоекстракту узари(висушенікорені Xysmalobium undulatum) (4-6:1)(екстрагентметанол 50 %(об/об)), що еквівалентно200 мг сухогокореня узари;

допоміжніречовини:кальціюкарбонат (Е 170);сиропглюкози (сухаречовина);борошно ззеренцареградськогостручка;лактоза,моногідрат;магнію оксидлегкий;магніюстеарат; віскмонтановийгліколевий;оліярицинова; сахароза;шелак;кремніюдіоксидколоїднийбезводний;тальк;декстрин;крохмальпшеничний;титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглі двоопуклітаблетки, вкритіоболонкою, білого кольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнізасоби.

Код АТХ А07Х А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Антидіарейнийзасіброслинногопоходження.Біологічноактивніречовиникоренів узари,головнимчином,глікозиди,фітостерини,дубильніречовини,виявляютьспазмолітичнуактивність, пригнічуютьперистальтикукишечнику,чинятьв’яжучу таантисекреторнудію.

Фармакокінетика.

Недосліджувалась.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Короткочаснесимптоматичнелікування гостроїнеспецифічноїдіареї.

 

Протипоказання.

Гіперчутливість до активного компонента або до інших складових препарату. Лікування серцевими глікозидами. Гіпокаліємія. Гіпомагніємія.

 

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Одночаснезастосовуванняпрепарату зхінідином,кальцієм,серцевимиглікозидами,салуретикамиабопопереднєлікування препаратами,які мають усвоємускладі кортизон,можепризвести довиникненняпобічнихреакцій збокусерцевоїдіяльності,таких якпідсиленесерцебиттята аритмія.

 

Особливостізастосування.

Пришлунково-кишковихзахворюванняхважливовживатидостатньорідини таелектролітів.

Слідпроконсультуватисяз лікарем,якщо діареяпродовжуєтьсябільш ніж 2дні, міститькров абосупроводжуєтьсяпідвищеноютемпературою.

Зобережністюпризначаютьпрепаратхворим ізпорушенняминервовоїпровідностіта провідноїсистемисерця,розладамишлунково-кишковоготракту,непрохідністюкишечнику тапри внутрішньовенномувведеннікальцію, томущо глікозидиузари маютьструктурнуподібністьіз серцевимиглікозидами.

Не слідперевищуватирекомендованідози длязапобіганнярозвиткуефектівтипових длясерцевихглікозидів!

Хворим наглютеновухворобу(захворюваннякишечникупов’язане згіперчутливістюдо глютену)та цукровийдіабет слідбрати доуваги, щопрепаратУзара®,таблетки,вкритіоболонкою,міститьпшеничнийкрохмаль (доскладу якоговходить глютен)та глюкозу.Пацієнти залергією напшеницю неповиннізастосовуватицей лікарськийзасіб.

Узара®таблетки,вкритіоболонкою,міститьглюкозу,лактозу тасахарозу.Пацієнти, щостраждаютьна рідкіснуспадковунепереносимістьгалактози,рідкіснуспадковунепереносимістьфруктози,лактазнунедостатність,недостатністьсахарази-ізомальтази,  пацієнтиз синдромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне повиннізастосовуватицейлікарськийзасіб.

Принаявностінепереносимостідеяких цукрів,необхіднаконсультаціяз лікарем.

Перехресніреакції припроведенніімунологічнихтестів.

Дослідженняin vitro показалихибно-позитивніреакції припроведенніімунологічнихтестів навиявленнясироватковогодигоксину.Внаслідокперехресноїреакціїглікозидівузарихибно-позитивніреакції спостерігаютьсятакож припроведенніім&#

Нет аналогов