УЗАРА ТАБ. №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

УЗАРА ТАБ. №20

Артикул: 9735
Бренд: СТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ ГЕРМАНИЯ
Нет в продаже
Производитель: СТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ ГЕРМАНИЯ
ATC: A07XA
Международное название: Mono
Содержание: 40 мг сухого екстракту узари (висушені корені Xysmalobium undulatum) (4-6:1) (екстрагент метанол 50 % (об/об)), що еквівалентно 200 мг сухого кореня узари
Применение: Симптоматичне лікування гострої або хронічної діареї, у тому числі інфекційної, алергічної, емоційної; діареї, що пов'язана зі зміною режиму харчування, зміною складу їжі, порушенням метаболізму та всмоктування поживних речовин.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

УЗАРА®

(UZARA®)

 

Склад:

діючаречовина: сухийекстрактузари;

1 таблеткамістить 40 мгсухогоекстракту узари(висушенікорені Xysmalobium undulatum) (4-6:1)(екстрагентметанол 50 %(об/об)), що еквівалентно200 мг сухогокореня узари;

допоміжніречовини:кальціюкарбонат (Е 170);сиропглюкози (сухаречовина);борошно ззеренцареградськогостручка;лактоза,моногідрат;магнію оксидлегкий;магніюстеарат; віскмонтановийгліколевий;оліярицинова; сахароза;шелак;кремніюдіоксидколоїднийбезводний;тальк;декстрин;крохмальпшеничний;титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглі двоопуклітаблетки, вкритіоболонкою, білого кольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнізасоби.

Код АТХ А07Х А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Антидіарейнийзасіброслинногопоходження.Біологічноактивніречовиникоренів узари,головнимчином,глікозиди,фітостерини,дубильніречовини,виявляютьспазмолітичнуактивність, пригнічуютьперистальтикукишечнику,чинятьв’яжучу таантисекреторнудію.

Фармакокінетика.

Недосліджувалась.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Короткочаснесимптоматичнелікування гостроїнеспецифічноїдіареї.

 

Протипоказання.

Гіперчутливість до активного компонента або до інших складових препарату. Лікування серцевими глікозидами. Гіпокаліємія. Гіпомагніємія.

 

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Одночаснезастосовуванняпрепарату зхінідином,кальцієм,серцевимиглікозидами,салуретикамиабопопереднєлікування препаратами,які мають усвоємускладі кортизон,можепризвести довиникненняпобічнихреакцій збокусерцевоїдіяльності,таких якпідсиленесерцебиттята аритмія.

 

Особливостізастосування.

Пришлунково-кишковихзахворюванняхважливовживатидостатньорідини таелектролітів.

Слідпроконсультуватисяз лікарем,якщо діареяпродовжуєтьсябільш ніж 2дні, міститькров абосупроводжуєтьсяпідвищеноютемпературою.

Зобережністюпризначаютьпрепаратхворим ізпорушенняминервовоїпровідностіта провідноїсистемисерця,розладамишлунково-кишковоготракту,непрохідністюкишечнику тапри внутрішньовенномувведеннікальцію, томущо глікозидиузари маютьструктурнуподібністьіз серцевимиглікозидами.

Не слідперевищуватирекомендованідози длязапобіганнярозвиткуефектівтипових длясерцевихглікозидів!

Хворим наглютеновухворобу(захворюваннякишечникупов’язане згіперчутливістюдо глютену)та цукровийдіабет слідбрати доуваги, щопрепаратУзара®,таблетки,вкритіоболонкою,міститьпшеничнийкрохмаль (доскладу якоговходить глютен)та глюкозу.Пацієнти залергією напшеницю неповиннізастосовуватицей лікарськийзасіб.

Узара®таблетки,вкритіоболонкою,міститьглюкозу,лактозу тасахарозу.Пацієнти, щостраждаютьна рідкіснуспадковунепереносимістьгалактози,рідкіснуспадковунепереносимістьфруктози,лактазнунедостатність,недостатністьсахарази-ізомальтази,  пацієнтиз синдромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне повиннізастосовуватицейлікарськийзасіб.

Принаявностінепереносимостідеяких цукрів,необхіднаконсультаціяз лікарем.

Перехресніреакції припроведенніімунологічнихтестів.

Дослідженняin vitro показалихибно-позитивніреакції припроведенніімунологічнихтестів навиявленнясироватковогодигоксину.Внаслідокперехресноїреакціїглікозидівузарихибно-позитивніреакції спостерігаютьсятакож припроведенніім&#

Нет аналогов