ЙОГУРТ КАПС. №75 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЙОГУРТ КАПС. №75

Артикул: 9803
Бренд: ИНСТИТУТ РОЗЕЛЬ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ИНСТИТУТ РОЗЕЛЬ ИНК.
ATC: A07FA01
Международное название: Lactic acid producing organisms
Содержание: cillus rhamnosus R0011, Lactobacillus rhamnosus R0049, Йогурт культура (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
²íñòðóêö³ÿÁ³ô³äóáàêòåðèí.pdf

ІнструкціяпрозастосуванняМІБП

 

ЙОГУРТ РОЗЕЛЬ

Бактеріальнийпрепарат длянормалізаціїта корекціїмікрофлорикишечника

 

Загальнахарактеристика

Основнівластивостілікарськоїформ:кожнакапсуламістить 2мілліардиліофілізованихмолочнокислихбактерій, щонормалізуютьмікрофлорукишечника. Препаратмає виглядпрозороїжелатиновоїкапсулижовтуватогокольору, якамістить дрібнийпорошоккольоруслоновоїкістки з невеликимибежевимивкрапленнями.

 

Якіснийтакількіснийсклад

Діючіречовини - Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus rhamnosus R0049, Йогурткультура {Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus)

Допоміжніречовини - лактоза,порошоксироватки, стеаратмагнію,кислотааскорбінова.

 

Формавипуску. Капсули№ 75, № 30

 

Код АТС.А07F A01Лактобактерії.

 

Імунологічнітабіологічнівластивості

Молочнокислібактеріїнормалізуютьмікрофлорукишечника тапроцестравлення (особливопід час тапісляантибіотикотерапії).Знижуютьрівеньхолестеринув крові. Знижуютьдію гниліснихбактерій тапригнічуютьрозвиток патогеннихтаумовно-патогеннихмікроорганізмів.Розщеплюютьлактозу,усувають нетолерантністьорганізму досахарози.

 

Показаннядлязастосування

Капсульованаформа живихклітинмолочнокислихбактерійвикористовуєтьсядляпрофілактикита лікуваннядисбактеріозівтагастроентеритіврізногопоходження,длянормалізаціїмікрофлорикишечника тапроцесутравлення,особливо підчас та післяантибіотикотерапії.ЙОГУРТ РОЗЕЛЬодночасноприймають зівсімакласами антибіотиківзавиключеннямантибіотиківпеніциліновоготацефалоспориновогоряду.Препарат підвищуєімунітет тазагальнуопірність організмудозахворювань.

 

Спосібзастосуваннята дози

Капсулуприймають зневеликоюкількістю водипід час їжі.Для дітейкапсулуможна відкритиі змішати їївміст зпрохолодноюводою абопрохолодноюїжею.

 

ПРОФІЛАКТИКА:

Дітямвід 3 років ібільше по 1капсулі надень.

Дорослимпо 1-2 капсуліна день.

Термінприйому неменше 2-3тижнів.

 

ЛІКУВАННЯ:

Дітямвід 3 років ібільше по 1капсулі 2-3рази на день.

Дорослимпо 1-3 капсулі 3рази на день.

 

Тривалістьприйомувизначаєтьсястрокомпризначенняантибіотиківабо до зникненнясимптомівзахворювання.Надалі слід перейтидопрофілактичногозастосування.

Приприйоміантибіотиків(per os) ЙОГУРТРОЗЕЛЬслідприйматичерез двігодини післяприйомуантибіотиків.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами

ЙОГУРТРОЗЕЛЬодночасноприймають зівсімакласами антибіотиківзавиключеннямантибіотиківпеніциліновоготацефалоспориновогоряду. Приприйомі антибіотиків(per os) ЙОГУРТРОЗЕЛЬслідприйматиразом абопротягомдвох годинпісляприйомуантибіотиків.

Натеперішнійчас немаєіншихвідомостей провзаємодіюпрепаратуЙОГУРТ РОЗЕЛЬз іншимилікарськимизасобами.

 

Передозування

Немож

Нет аналогов