РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЭМЕСЕТ ТАБ. 8МГ №6 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭМЕСЕТ ТАБ. 8МГ №6

Артикул: 9499
Бренд: ЦИПЛА ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ЦИПЛА ЛТД
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Содержание: 8 мг ондансетрону (у вигляді ондансетрону гідрохлориду дигідрату)
Применение: Нудота та блювання, спричинені цитостатичною хіміотерапією та променевою терапією, а також профілактика та лікування післяопераційної нудоти та блювання.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЕМЕСЕТ®

(EMESET)

 

Склад:

діючаречовина:ондансетрон;

1 таблетка,вкритаоболонкою,містить 4 мгабо 8 мгондансетрону(у виглядіондансетронугідрохлоридудигідрату);

допоміжніречовини: лактозимоногідрат, магніюстеарат,крохмалькукурудзяний,целюлозамікрокристалічна,опадрі білий Y-1-7000.

 

Лікарськаформа.

Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протиблювотнізасоби тапрепарати, щоусуваютьнудоту.Антагоністи5НТ3(серотонінових)рецепторів.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Нудота таблювання,спричиненіцитостатичноюхіміотерапієютапроменевоютерапією, атакожпрофілактиката лікуванняпісляопераційноїнудоти таблювання.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогозкомпонентівпрепарату, періодвагітностіта годуваннягруддю.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Таблеткизастосовуютьвнутрішньо.Вибір режимудозуваннявизначаєтьсявираженістюеметогенноїдіїпротипухлинноїтерапії, щопроводиться.

Хіміотерапіята променеватерапія.

Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія:дорослимпризначають 8мг за 1 - 2 годинидо початкутерапії зподальшимприйомом 8 мгчерез 12 годинпісляпочаткутерапії.

Високоеметогеннахіміотерапія:пацієнтам,які отримуютьвисокоеметогеннухіміотерапію,препаратрекомендуєтьсявводитивнутрішньовенно.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годин рекомендуєтьсяпероральнезастосуванняпрепарату вдозі 8 мгдвічі на добупротягом до      5днів змоментузакінченняхіміотерапії.

Увипадкувираженоїблювотноїреакції припроведенніхіміотерапіїефективністьондансетронуможе бутипідвищенадодатковимодноразовимвнутрішньовеннимуведеннямдексаметазонунатріюфосфату в дозі20 мг передхіміотерапією.

Длязапобіганняпісляопераційнимнудоті іблюванню дорослимразовупероральнудозу       16 мгпризначаютьза 1 годину допочаткуанестезії.

Дітям вікомвід 4 роківондансетрону дозі 5 мг/м2поверхнітілапризначаютьу виглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції,безпосередньоперед хіміотерапією,з подальшимзастосуваннямтаблетокЕмесет® удозі 4 мгчерез 12 годин.Пероральнезастосуванняпрепарату удозі 4 мгдвічі на добуможе триватидо 5 днівпіслязавершеннякурсу хіміотерапії.

 

Хворілітньоговіку.Змінюватидозуванняпрепарату непотрібно.

Пацієнтиз нирковоюнедостатністю.Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепаратупацієнтам зпорушеннямфункціїнирок.

Пацієнтиз печінковоюнедостатністю. Упацієнтів зпомірними ітяжкимипорушеннямифункції печінкикліренсондансетронузначнознижується, аперіоднапіввиведенняіз сироватки крові– зростає.Для такиххворихмаксимальнадобова дозапрепарату неповинна перевищувати8 мг.

Пацієнтиз порушеннямметаболізмуспартеїну/дебрисоквіну.Періоднапіввиведенняондансетронуу хворих зпорушеннямметаболізмуспартеїну ідебрисоквінунезмінюється. Утаких пацієнтівповторневведенняпризводитьдо такої жконцентраціїпрепарату, щой у хворих знеушкодженимметаболізмом.Тому немаєпотреби узміні режимудозуваннядля цієїгрупипацієнтів.

 

Побічніреакції.

Збоку імунноїсистеми: реакціїгіперчутливостінегайноготипу різногоступенятяжкості,рідко –анафілаксія.

Збокунервовоїсистеми:головнийбіль,екстрапіраміднірозлади, такіякокулогирнийкриз,дистонічніреакції безстійкихклінічнихнаслідків,судомнінапади,парестезії,загальна слабкість.

Збокусерцево-судинноїсистеми:аритмія, більу ділянцісерця (здепресією сегментаST або без неї),брадикардія,гіпереміяобличчя,відчуттяжару, рідко –артеріальнагіпотензія.

Збоку органівдихання:гикавка.

Збокутравноготракту: сухістьу роті, запорабо діарея.

Гепатобіліарнасистема:безсимптомнепідвищенняпоказниківфункціїпечінки. Цівипадкиспостерігаютьсяголовнимчином ухворих, якілікуютьсяхіміотерапевтичнимипрепаратами,що містять цисплатин.

 

Передозування.

Припередозуванніможливіпорушеннязору, запор,артеріальнагіпотензія,вазовагальніепізоди зтранзиторноюAV-блокадою.

Лікування.Рекомендуєтьсяконтролюватистанпацієнта длясвоєчасноговиявленняознак інтоксикаціїіпроводитисимптоматичнутерапіюзалежно відстанупацієнта.Специфічногоантидотунемає.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратпротипоказанийдля застосуванняв періодвагітностіабогодування груддю.

 

Діти.

Досвідзастосуванняондансетронудля лікуваннядітей до 4роківобмежений.

 

Особливостізастосування.

Прилікуванніпацієнтів зпроявамигіперчутливостідо іншихселективнихантагоністів5НТ3(серотонінових)рецепторівспостерігалисяреакціїгіперчутливості.

Оскількиондансетронпослаблюєперистальтикукишечнику,потрібноретельнеспостереженнязапацієнтами зознакамипідгостроїне&#

Нет аналогов

Что такое рвотный рефлекс?

Рвота представляет собой рефлекторное извержение содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки через рот. По своей сути, рвотный рефлекс является защитным механизмом. Она освобождает организм от вредных веществ. Потому не стоит сразу бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся противорвотные препараты. При таких патологических состояниях, к примеру, как отравления различной этиологии (пищевые, медикаментозные, алкогольные), при некоторых инфекционных заболеваниях, при токсикозах во время беременности, рвота помогает очистить организм от токсинов. Однако если она не прекращается длительное время и приносит сильный психо-соматический дискомфорт, следует приобрести лекарство от рвоты. Подобрать его должен ваш лечащий врач, либо же профессиональный фармацевт. Самолечение может не только не привести к облегчению, но и усугубить состояние больного. В выборе нельзя руководствоваться рекламой и показателями дорого/дешево. Весь процесс регулируется рвотным центром, который расположен в головном мозге. Рвота неотъемлемо связана с тошнотой. Порой, ей предшествуют головокружение, озноб, головная боль, или даже судороги и конвульсии. В таких случаях следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Они установят причину недуга, окажут неотложную помощь и подберут оптимальные препараты от рвоты.

Тошнота и рвота при заболеваниях жкт. Группы препаратов

Это частый симптом, указывающий на поражение одного из отделов желудочно-кишечного тракта. Рвотный рефлекс патогномоничен при поражении желудка или кишечника (как остром, так и хроническом). Препараты от тошноты и рвоты необходимы при лечении гастритов, колитов, дуоденитов, гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при патологии гепатобилиарной системы, при возникновении онкологического процесса. В таком случае необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога, ведь одного лишь лекарства при рвоте будет мало. Необходимо пройти обследование, подобрать схему лечения и соответствующие медикаменты для терапии основного заболевания. В зависимости от механизма действия, можно выделить несколько основных групп препаратов:

Эта классификация базируется на способности фармпрепаратов влиять на ту или иную группу рецепторов. Каждое лекарство от тошноты и/или рвоты способно блокировать лишь определенные рецепторы. Наряду с синтетическими препаратами, широко используются средства против рвоты на основе растительного сырья (настойки и экстракты лекарственных трав). Их использование не менее результативно, а перечень противопоказаний значительно меньше.

Онлайн аптека Viridis

Компания Денди-Фарм на фармацевтическом рынке Украины с 2011 года. За это время наша активная клиентская база уже давно преодолела показатель в 10 000 постоянных покупателей. Нас ценят за высокий европейский сервис и приятную ценовую политику. Компания сотрудничает только с надежными проверенными поставщиками. Совершая покупку у нас, вы можете не бояться получить некачественный, или просроченный препарат. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской области успешно функционируют 16 стационарных аптек. Для любителей покупок в режиме онлайн специально открыта интернет аптека Viridis. Наши консультанты-фармацевты – это профессионалы своего дела. Они помогут подобрать необходимый препарат по возможности недорого. Оформить доставку своего заказа вы можете по адресу любой стационарной аптеки Viridis.