Рецептурный
ОНДАНСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №5 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ОНДАНСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 4МЛ №5 купить в Житомире

Артикул: 9485
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
Нет в продаже
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Действующие вещество: ондансетрону гідрохлориду дигідрату (у перерахуванні на ондансетрон) – 2 мг
Применение: Нудота та блювання, спричинені цитотоксичною хіміо- або променевою терапією; післяопераційна нудота та блювання.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ОНДАНСЕТРОН

(ONDANSETRON)

 

Склад:

діюча речовина:ондансетрон;

1 мл препаратуміститьондансетронугідрохлоридудигідрату (уперерахуваннінаондансетрон) – 2 мг;

допоміжніречовини: кислоталимоннамоногідрат,натріюцитрат,натріюхлорид, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорабезбарвнарідина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протиблювальнізасоби іпрепарати, щоусуваютьнудоту. Антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну. Код АТХ А04А А01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Ондансетрон–сильнодіючийвисокоселективнийантагоніст5НТ3 (серотонінових)рецепторів.Препаратпопереджуєабо усуваєнудоту іблювання,спричиненіцитотоксичноюхіміотерапієюта/абопроменевоютерапією, атакожпісляопераційнінудоту і блювання.Механізм діїондансетронуповністю нез’ясований.Можливо,препаратблокуєвиникненняблювотногорефлексу,проявляючиантагоністичнудію відносно5НТ3-рецепторів,якілокалізуютьсяу нейронах якпериферичної,так іцентральноїнервовоїсистеми. Препаратне зменшуєпсихомоторнуактивністьпацієнта і нечинитьседативногоефекту.

Фармакокінетика.

Привнутрішньом’язовому введенніпіковаконцентраціяу плазмікрові досягаєтьсяпротягом10 хвилин.Об’ємрозподілу післяпарентеральноговведення удорослихстановить 140 л.Основначастинавведеноїдозипіддаєтьсяметаболізмуу печінці. Ізсечею унезміненомустанівиводитьсяменше 5 % препарату. Період напіввиведення– приблизно  3 години  (у пацієнтівлітньоговіку – 5 годин).Зв’язуванняз білкамиплазми крові– 70-76 %.

Упацієнтів ізнирковоюнедостатністюпомірногоступеня(кліренскреатиніну 15-60мл/хв)зменшуютьсяяк системнийкліренс, такі об‘ємрозподілуондансетрону,результатомчого єнезначне і клінічнонезначущезбільшенняперіодунапіввиведенняпрепарату.Фармакокінетикаондансетронупрактично незмінюється упацієнтів знирковоюнедостатністютяжкогоступеня, якізнаходятьсяна постійномугемодіалізі(дослідженняпроводилосьу перерві міжсеансамигемодіалізу).У пацієнтів зхронічною печінковоюнедостатністютяжкогоступенясистемнийкліренсондансетронупомітнозменшуєтьсязібільшеннямперіоду напіввиведення(15-32 години).

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Нудотаі блювання,спричиненіцитотоксичноюхіміотерапієютапроменевоютерапією.

Профілактиката лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату; сумісне застосування з апоморфіну гідрохлоридом.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратне слід змішуватив одномушприці або воднійкрапельниціз іншимилікарськимизасобами, окрімзазначених врозділі«Спосібзастосуваннята дози».

Ондансетронметаболізуєтьсяферментноюсистемоюцитохрому Р450печінки CYP3A4, CYP2D6 та CYP1A2. Завдякирізноманітностіферментівметаболізмуондансетронугальмуванняабо зменшенняактивностіодного з них(наприклад,генетичнийдефіцит CYP2D6) у звичайнихумовахкомпенсуютьсяіншимиферментами іне буде матизначноговпливу назагальнийкліренс препарату.

Серотонінергетики(наприклад,СІЗЗС та ІЗЗСН).Серотоніновийсиндром(включаючизміни психічногостатусу,вегетативноїнестабільностітанервово-м’язовихпорушень) бувописанийпісляодночасногозастосуванняондансетронута іншихсеротонінергічнихпрепаратів, ут.ч.селективнихінгібіторівзворотногозахопленнясеротоніну(СІЗЗС) таінгібіторівзворотногозахопленнясеротонінутанорадреналіну(ІЗЗСН) (див. розділ«Особливостізастосування»).

Сліддотримуватисяобережностіпри одночасномузастосуванні:

– зіндукторамиферментів CYP2D6 іCYP3А4 (барбітурати,карбамазепін,каризопродол,глютетимід,гризеофульвін,закис азоту,папаверин,фенілбутазон,фенітоїн,рифампіцин,толбутамід) кліренсондансетронузбільшуєтьсяі йогоконцентраціяу кровізменшується;

– зінгібіторамиферментів CYP2D6 іCYP3А4 (алопуринол,макролідніантибіотики,антидепресанти(інгібіториМАО),хлорамфенікол,циметидин,ес

Нет аналогов