РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОНДАНСЕТРОН ТАБ. 8МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОНДАНСЕТРОН ТАБ. 8МГ №10

Артикул: 9487
Бренд: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
Нет в продаже
Производитель: БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, Г.
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Содержание: ондансетрону гідрохлориду дигідрату (у перерахунку на ондансетрон) 8 мг
Применение: Нудота та блювання, спричинені цитотоксичною хіміо- або променевою терапією; післяопераційна нудота та блювання.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОНДАНСЕТРОН

(ONDANSETRON)

 

Склад:

діюча речовина: ондансетрон;

1 таблеткаміститьондансетронугідрохлоридудигідрату (уперерахункуна ондансетрон)4 мг або 8 мг;

допоміжніречовини: крохмальпрежелатинізований,лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат.

Плівковепокриття: гідроксипропілцелюлоза,коповідон,поліетиленгліколь, тригліцеридисередньоголанцюга,полідекстроза,титанудіоксид (Е171),заліза оксидчервоний (Е172),заліза оксиджовтий (Е172).

 

Лікарськаформа.

Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протиблювотнізасоби іпрепарати, щоусуваютьнудоту.Антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактикаі лікуваннянудоти таблювання, спричиненихцитотоксичноюхіміо- абопроменевоютерапією;післяопераційнихнудоти таблювання.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату та до інших селективних антогоністів 5НТ3-рецепторів серотоніну; недостатність функції печінки, хірургічні операції на черевній порожнині; вагітність; період годування груддю; дитячий вік до 3 років (в даній лікарській формі).

 

Спосібзастосуваннята дози.

Припроведенніцитостатичноїтерапії режимдозування встановлюютьіндивідуально,залежно від ступенявираженостіблювотноїреакції.

Помірнаеметогеннахіміотерапіяі променеватерапія

Дорослимвнутрішньопризначають:початково 8мг за 1-2 годинидо початкупротипухлинноїтерапії зподальшимприйомом ще 8мг через 8-12годин.

Дляпрофілактикипізньої аботривалої нудотита блюванняпісля перших24 годин слід продовжитизастосуванняпрепарату по8 мг кожні 12годинпротягом 5днів.

Причастковомувисокодозномуопроміненніабдомінальноїділянкипризначаютьпо 8 мг кожні 8годин.Препаратприймаютьпротягомусього курсухіміо- тапроменевоїтерапії, атакож 1-2 дні(принеобхідності- 3-5днів) післяїїзакінчення.

Високоеметогеннахіміотерапія

Дорослимвнутрішньопризначають24 мгондансетрону(одночасно здексаметазонуфосфатом) за 1-2години допочатку хіміотерапії.Дляпрофілактикипізнього блюванняу наступнідні – по 8 мг 2рази на добу протягомусього курсухіміотерапії,а також 5 днівпісля їїзакінчення.

Діти.Уданійлікарськійформіпрепарат незастосовуютьдітям вікомдо 3 років.Дози дітямрозраховують,виходячі зплощіповерхнітіла або маситіла. Принеобхідностізастосуванняондансетронуу дозі 2 мгслідзастосовуватипрепарат звідповідним дозуванням.

Розрахунокдозування заплощеюповерхні тіла.Безпосередньопередхіміотерапієюпризначаютьондансетрон(розчин дляін’єкцій) увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції удозі 5 мг/м2;внутрішньовеннадоза не маєперевищувати8 мг.Пероральнезастосуваннярозпочинаютьчерез 12 годині продовжуютьдо 5 днів.Загальнадобова дозаондансетронуне маєперевищувати32 мг.

Розрахунокдозування замасою тіла.Безпосередньопередхіміотерапієюпризначаютьондансетрон(розчин дляін’єкцій) увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції удозі 0,15 мг/кг маситіла;внутрішньовеннадоза не маєперевищувати8 мг. Уподальшомуможливевведеннядвохвнутрішньовеннихін’єкцій зінтервалами 4години.Загальнадобова дозаондансетронуне маєперевищувати32 мг. Пероральнезастосуваннярозпочинаютьчерез 12 годин іпродовжуютьдо 5 днів.

 

Маса тіла

День 1-й

Дні 2-6-й

> 10 кг

 

До 3 доз 0,15 мг/кг кожні 4 години внутрішньовенно

перорально 4 мг кожні  12 годин

 

Післяопераційнінудота іблювання

Дорослимпризначаютьпо 16 мг за 1годину допочатку проведенняанестезії.

Дітям  приданомупоказаннірекомендуєтьсязастосовуватиондансетрону виглядірозчину дляін’єкцій.

Максимальнадобова дозаондансетронустановить 32мг, дляпацієнтів ізпорушеннями функціїпечінки – 8 мг.

Длявсіх видівтерапії

Пацієнтилітньоговіку.

Немаєнеобхідностіу змінідозування.

Хворіз порушеннямфункціїнирок тапечінки.

У випадкупорушенняфункціїнирок немає необхідностізмінюватизвичайнучастоту ідозуванняпрепарату.

У випадкуураженняпечінкикліренсондансетронузначнознижується, ачаснапіврозпадуу плазмі зростає,томумаксимальнудозупрепарату необхіднозменшити до 8мг на добу.

Пацієнти зпорушеннямметаболізмуспартеїну/дебрисоквіну.Періоднапіввиведенняондансетронуу хворих зпорушеннямметаболізмуспартеїну ідебрисоквінунезмінюється. Утаких пацієнтівповторневведенняпризводитьдо такої жсамоїконцентраціїпрепарату, щой у хворих знеушкодженимметаболізмом.Тому немаєпотреби узміні режимудозуваннядля цієїгрупипацієнтів.

 

Побічніреакції.

Побічна дія,відомостіпро якунаведенінижче, класифікованаза органами ісистемами таза частотоюїївиникнення.За частотоювиникненнярозподіленана такікатегорії:дуже часто (≥1/10),часто (≥1/100 та <1/10),нечасто (≥1/1000 та<1/100), рідко (≥1/10000 та<1/1000), дуже рідко(<1/10000).

Імуннасистема

Рідко:реакціїгіперчутливостінеk

Нет аналогов