РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ(4МГ) №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ(4МГ) №5

Артикул: 9507
Бренд: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Выберите аптеку :
упаковка 128.35 грн.
максимум 8 шт
ампула 25.67 грн.
максимум 4 шт
упаковка 128.70 грн.
максимум 10 шт
ампула 25.74 грн.
максимум 5 шт
упаковка 129.25 грн.
максимум 10 шт
ампула 25.85 грн.
максимум 5 шт
упаковка 130.15 грн.
максимум 8 шт
ампула 26.03 грн.
максимум 5 шт
упаковка 131.70 грн.
максимум 8 шт
ампула 26.34 грн.
максимум 5 шт
упаковка 132.80 грн.
максимум 5 шт
ампула 26.56 грн.
максимум 5 шт
упаковка 133.25 грн.
максимум 2 шт
ампула 26.65 грн.
максимум 5 шт
упаковка 133.45 грн.
максимум 6 шт
ампула 26.69 грн.
максимум 5 шт
упаковка 138.80 грн.
максимум 5 шт
ампула 27.76 грн.
максимум 4 шт
Производитель: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОСЕТРОН®

(OSETRON)

 

Склад:

діючаречовина: ондансетрон;

1 млрозчинуміститьондансетронугідрохлоридуеквівалентно2 мгондансетрону;

допоміжніречовини:кислоталимонна,моногідрат;натрію цитрат;натрію хлорид;вода дляін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протиблювотнізасоби тапрепарати, щоусуваютьнудоту.Антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Нудота та блювання,викликаніцитотоксичноюхіміотерапієюабопроменевоютерапією;профілактиката лікуванняпісляопераційнихнудоти таблювання.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдоондансетронуабо до іншихкомпонентівпрепарату.Період вагітностіабогодування груддю.

 

Спосібзастосуваннята дози.ЗастосовуютьОсетронпарентерально.Добова доза,як правило,становить 8-32мг. Вибір режимудозуваннявстановлюютьіндивідуальнозалежно відступеняпроявуеметогенногоефекту.

Нудота іблювання, спричиненіхіміотерапієютапроменевоютерапією.

Дорослі.

Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія. Рекомендованавнутрішньовеннаабо внутрішньом’язовадозаОсетрону – 8мг у виглядіповільноїін’єкціїбезпосередньопередлікуванням.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годин рекомендуєтьсяпероральне застосуванняпрепаратупротягом 5днів.

Високоеметогеннахіміотерапія.Пацієнтам,якіотримуютьвисокоеметогеннухіміотерапію(наприклад,високі дозицисплатину),Осетронможна призначати увиглядіодноразовоїдози  8 мг, внутрішньовенноабовнутрішньом’язовобезпосередньопередхіміотерапією.Дози понад   8 мг (до32 мг) можназастосовуватилише увиглядівнутрішньовенноїінфузії на 50-100мл    0,9 % розчинунатріюхлориду абоіншого відповідногорозчинника(див. розділ„Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій”);інфузія маєтривати не менше              15 хвилин.

Альтернативно8 мг Осетронуможе бутивведеношляхомповільноївнутрішньовенноїабовнутрішньом’язовоїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимдворазовимвнутрішньовеннимабовнутрішньом`язовимвведенням 8мг через 2 та 4години абопостійноюінфузією 1мг/годинупротягом 24годин.

ЕфективністьОсетрону привисокоеметогеннійхіміотерапіїможна підвищуватидодатковимодноразовимвнутрішньовеннимвведенням дексаметазонунатріюфосфату удозі 20 мг передхіміотерапією.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годинрекомендуєтьсяпероральнезастосуванняпрепаратупротягом 5днів.

Дітивіком старше4 років.

Дітямз площею поверхнітіла до 1,2 м²  Осетрон удозі 5 мг/м2 поверхні тіламожнапризначати увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимзастосуванням  таблетокОсетрону удозі 4 мгчерез 12 годин.Пероральнезастосуванняможе триватище 5 днівпіслязавершеннякурсулікування.

Дітям зплощею поверхнітіла понад 1,2 м²можнапризначативнутрішньовеннуін’єкцію упочатковій  дозі 8мг, безпосередньоперед хіміотерапією,з подальшимзастосуваннямтаблеток Осетрону упероральній дозі8 мг через 12годин.Пероральнезастосування8 мг 2 рази надобу може  триватище 5 днівпіслязавершеннякурсу лікування.

Альтернативно  дітямвіком від 4років істарше Осетрону дозі 0,15 мг/кг(не вище  8 мг)можна призначатиу виглядіодноразової  внутрішньовенної ін’єкціїбезпосередньопередхіміотерапією.Цю дозу можнаповторюватикожні 4години,всього до 3разів.Пероральнезастосування4 мг 2 рази надобу може  триватище 5 днівпіслязавершеннякурсу лікування.Не можнаперевищуватидози, рекомендованідля дорослих.

Післяопераційнінудота іблювання.

Дорослі.

Дляпрофілактикипісляопераційнихнудоти іблюваннярекомендованадоза Осетронустановить 4мг у виглядіодноразовоївнутрішньом’язовоїабо повільноївнутрішньовенноїін’єкції підчас введенняв наркоз.

Длялікуванняпісляопераційнихнудоти і блюваннярекомендованаразова дозаОсетронустановить 4мг у виглядівнутрішньом’язовоїабоповільноївнутрішньовенноїін’єкції.

Дітивіком старше4 років.

Дляпрофілактикиі лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання удітей, якихоперують підзагальноюанестезією,Осетрон можнавводити удозі 0,1 мг/кгмаси тіла(максимально–  до        4мг) шляхом повільноївнутрішньовенноїін’єкції до,під час,післявведення внаркоз абопісляоперації.

Для всіхвидівтерапій.

Хворілітньоговіку

Немаєнеобхідностізмінюватидозу препарату пацієнтамстарше 65років, оскількипрепаратдобре нимипереноситься.

Пацієнтиз нирковою недостатністю

Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепарату пацієнтам зпорушеннямфункції нирок.

Пацієнтиз печінковоюнедостатністю

Упацієнтів зпомірними ітяжкимипорушеннямифункціїпечінкикліренсОсетрону значнознижується, аперіоднапіввиведенняіз сироватки крові– зростає.Для такиххворихмаксимальнадобова дозапрепарату немає перевищувати8 мг.

 

Побічніреакції. Побічнадіякласифікованаза органами ісистемами таза частотоюїївиникненнярозподіленана такі категорії:дуже часто (≥1/10),часто (≥1/100 та <1/10),нечасто (≥1/1 000та <1/100), рідко (≥1/10 000та    <1/1000), дуже рідко(<1/10 000).

Збоку імунноїсистеми

Рідко:реакціїгіперчутливостінегайноготипу, часомтяжкі, аж доанафіла&#

Нет аналогов

Что такое рвотный рефлекс?

Рвота представляет собой рефлекторное извержение содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки через рот. По своей сути, рвотный рефлекс является защитным механизмом. Она освобождает организм от вредных веществ. Потому не стоит сразу бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся противорвотные препараты. При таких патологических состояниях, к примеру, как отравления различной этиологии (пищевые, медикаментозные, алкогольные), при некоторых инфекционных заболеваниях, при токсикозах во время беременности, рвота помогает очистить организм от токсинов. Однако если она не прекращается длительное время и приносит сильный психо-соматический дискомфорт, следует приобрести лекарство от рвоты. Подобрать его должен ваш лечащий врач, либо же профессиональный фармацевт. Самолечение может не только не привести к облегчению, но и усугубить состояние больного. В выборе нельзя руководствоваться рекламой и показателями дорого/дешево. Весь процесс регулируется рвотным центром, который расположен в головном мозге. Рвота неотъемлемо связана с тошнотой. Порой, ей предшествуют головокружение, озноб, головная боль, или даже судороги и конвульсии. В таких случаях следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Они установят причину недуга, окажут неотложную помощь и подберут оптимальные препараты от рвоты.

Тошнота и рвота при заболеваниях жкт. Группы препаратов

Это частый симптом, указывающий на поражение одного из отделов желудочно-кишечного тракта. Рвотный рефлекс патогномоничен при поражении желудка или кишечника (как остром, так и хроническом). Препараты от тошноты и рвоты необходимы при лечении гастритов, колитов, дуоденитов, гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при патологии гепатобилиарной системы, при возникновении онкологического процесса. В таком случае необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога, ведь одного лишь лекарства при рвоте будет мало. Необходимо пройти обследование, подобрать схему лечения и соответствующие медикаменты для терапии основного заболевания. В зависимости от механизма действия, можно выделить несколько основных групп препаратов:

Эта классификация базируется на способности фармпрепаратов влиять на ту или иную группу рецепторов. Каждое лекарство от тошноты и/или рвоты способно блокировать лишь определенные рецепторы. Наряду с синтетическими препаратами, широко используются средства против рвоты на основе растительного сырья (настойки и экстракты лекарственных трав). Их использование не менее результативно, а перечень противопоказаний значительно меньше.

Онлайн аптека Viridis

Компания Денди-Фарм на фармацевтическом рынке Украины с 2011 года. За это время наша активная клиентская база уже давно преодолела показатель в 10 000 постоянных покупателей. Нас ценят за высокий европейский сервис и приятную ценовую политику. Компания сотрудничает только с надежными проверенными поставщиками. Совершая покупку у нас, вы можете не бояться получить некачественный, или просроченный препарат. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской области успешно функционируют 16 стационарных аптек. Для любителей покупок в режиме онлайн специально открыта интернет аптека Viridis. Наши консультанты-фармацевты – это профессионалы своего дела. Они помогут подобрать необходимый препарат по возможности недорого. Оформить доставку своего заказа вы можете по адресу любой стационарной аптеки Viridis.