РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ(4МГ) №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОСЕТРОН АМП. 2МГ/МЛ 2МЛ(4МГ) №5

Артикул: 9507
Бренд: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Выберите аптеку :
упаковка 126.35 грн.
максимум 5 шт
ампула 25.27 грн.
максимум 5 шт
упаковка 126.95 грн.
максимум 2 шт
ампула 25.39 грн.
максимум 5 шт
упаковка 127.45 грн.
максимум 6 шт
ампула 25.49 грн.
максимум 5 шт
упаковка 127.55 грн.
максимум 5 шт
ампула 25.51 грн.
максимум 5 шт
упаковка 127.80 грн.
максимум 5 шт
ампула 25.56 грн.
максимум 4 шт
упаковка 128.70 грн.
максимум 5 шт
ампула 25.74 грн.
максимум 5 шт
упаковка 128.70 грн.
максимум 5 шт
ампула 25.74 грн.
максимум 5 шт
упаковка 128.70 грн.
максимум 11 шт
ампула 25.74 грн.
максимум 5 шт
упаковка 129.25 грн.
максимум 9 шт
ампула 25.85 грн.
максимум 5 шт
упаковка 130.15 грн.
максимум 6 шт
ампула 26.03 грн.
максимум 5 шт
Производитель: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОСЕТРОН®

(OSETRON)

 

Склад:

діючаречовина: ондансетрон;

1 млрозчинуміститьондансетронугідрохлоридуеквівалентно2 мгондансетрону;

допоміжніречовини:кислоталимонна,моногідрат;натрію цитрат;натрію хлорид;вода дляін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчин дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протиблювотнізасоби тапрепарати, щоусуваютьнудоту.Антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Нудота та блювання,викликаніцитотоксичноюхіміотерапієюабопроменевоютерапією;профілактиката лікуванняпісляопераційнихнудоти таблювання.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдоондансетронуабо до іншихкомпонентівпрепарату.Період вагітностіабогодування груддю.

 

Спосібзастосуваннята дози.ЗастосовуютьОсетронпарентерально.Добова доза,як правило,становить 8-32мг. Вибір режимудозуваннявстановлюютьіндивідуальнозалежно відступеняпроявуеметогенногоефекту.

Нудота іблювання, спричиненіхіміотерапієютапроменевоютерапією.

Дорослі.

Еметогеннахіміотерапіята променеватерапія. Рекомендованавнутрішньовеннаабо внутрішньом’язовадозаОсетрону – 8мг у виглядіповільноїін’єкціїбезпосередньопередлікуванням.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годин рекомендуєтьсяпероральне застосуванняпрепаратупротягом 5днів.

Високоеметогеннахіміотерапія.Пацієнтам,якіотримуютьвисокоеметогеннухіміотерапію(наприклад,високі дозицисплатину),Осетронможна призначати увиглядіодноразовоїдози  8 мг, внутрішньовенноабовнутрішньом’язовобезпосередньопередхіміотерапією.Дози понад   8 мг (до32 мг) можназастосовуватилише увиглядівнутрішньовенноїінфузії на 50-100мл    0,9 % розчинунатріюхлориду абоіншого відповідногорозчинника(див. розділ„Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій”);інфузія маєтривати не менше              15 хвилин.

Альтернативно8 мг Осетронуможе бутивведеношляхомповільноївнутрішньовенноїабовнутрішньом’язовоїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимдворазовимвнутрішньовеннимабовнутрішньом`язовимвведенням 8мг через 2 та 4години абопостійноюінфузією 1мг/годинупротягом 24годин.

ЕфективністьОсетрону привисокоеметогеннійхіміотерапіїможна підвищуватидодатковимодноразовимвнутрішньовеннимвведенням дексаметазонунатріюфосфату удозі 20 мг передхіміотерапією.

Дляпрофілактикивідстроченогоабо тривалогоблюванняпісля перших24 годинрекомендуєтьсяпероральнезастосуванняпрепаратупротягом 5днів.

Дітивіком старше4 років.

Дітямз площею поверхнітіла до 1,2 м²  Осетрон удозі 5 мг/м2 поверхні тіламожнапризначати увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін’єкції,безпосередньопередхіміотерапією,з подальшимзастосуванням  таблетокОсетрону удозі 4 мгчерез 12 годин.Пероральнезастосуванняможе триватище 5 днівпіслязавершеннякурсулікування.

Дітям зплощею поверхнітіла понад 1,2 м²можнапризначативнутрішньовеннуін’єкцію упочатковій  дозі 8мг, безпосередньоперед хіміотерапією,з подальшимзастосуваннямтаблеток Осетрону упероральній дозі8 мг через 12годин.Пероральнезастосування8 мг 2 рази надобу може  триватище 5 днівпіслязавершеннякурсу лікування.

Альтернативно  дітямвіком від 4років істарше Осетрону дозі 0,15 мг/кг(не вище  8 мг)можна призначатиу виглядіодноразової  внутрішньовенної ін’єкціїбезпосередньопередхіміотерапією.Цю дозу можнаповторюватикожні 4години,всього до 3разів.Пероральнезастосування4 мг 2 рази надобу може  триватище 5 днівпіслязавершеннякурсу лікування.Не можнаперевищуватидози, рекомендованідля дорослих.

Післяопераційнінудота іблювання.

Дорослі.

Дляпрофілактикипісляопераційнихнудоти іблюваннярекомендованадоза Осетронустановить 4мг у виглядіодноразовоївнутрішньом’язовоїабо повільноївнутрішньовенноїін’єкції підчас введенняв наркоз.

Длялікуванняпісляопераційнихнудоти і блюваннярекомендованаразова дозаОсетронустановить 4мг у виглядівнутрішньом’язовоїабоповільноївнутрішньовенноїін’єкції.

Дітивіком старше4 років.

Дляпрофілактикиі лікуванняпісляопераційнихнудоти іблювання удітей, якихоперують підзагальноюанестезією,Осетрон можнавводити удозі 0,1 мг/кгмаси тіла(максимально–  до        4мг) шляхом повільноївнутрішньовенноїін’єкції до,під час,післявведення внаркоз абопісляоперації.

Для всіхвидівтерапій.

Хворілітньоговіку

Немаєнеобхідностізмінюватидозу препарату пацієнтамстарше 65років, оскількипрепаратдобре нимипереноситься.

Пацієнтиз нирковою недостатністю

Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепарату пацієнтам зпорушеннямфункції нирок.

Пацієнтиз печінковоюнедостатністю

Упацієнтів зпомірними ітяжкимипорушеннямифункціїпечінкикліренсОсетрону значнознижується, аперіоднапіввиведенняіз сироватки крові– зростає.Для такиххворихмаксимальнадобова дозапрепарату немає перевищувати8 мг.

 

Побічніреакції. Побічнадіякласифікованаза органами ісистемами таза частотоюїївиникненнярозподіленана такі категорії:дуже часто (≥1/10),часто (≥1/100 та <1/10),нечасто (≥1/1 000та <1/100), рідко (≥1/10 000та    <1/1000), дуже рідко(<1/10 000).

Збоку імунноїсистеми

Рідко:реакціїгіперчутливостінегайноготипу, часомтяжкі, аж доанафіла&#

Нет аналогов