РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОСЕТРОН ТАБ. 8МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОСЕТРОН ТАБ. 8МГ №10

Артикул: 9505
Бренд: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ДР. РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
ATC: A04AA01
Международное название: Ondansetron
Содержание: ондансетрону гідрохлориду еквівалентно ондансетрону 8 мг
Применение: Нудота та блювання, спричинені цитотоксичною хіміо- або променевою терапією; післяопераційна нудота та блювання.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОСЕТРОН®

(OSETRON)

 

Склад:

діючаречовина:ондансетрон;

1 таблеткаміститьондансетронугідрохлоридуеквівалентноондансетрону4 мг або 8 мг;

допоміжніречовини: крохмалькукурудзяний;целюлозамікрокристалічна;лактоза,моногідрат;кремніюдіоксид колоїднийбезводний;магніюстеарат; гідроксипропілметилцелюлоза;титанудіоксид (Е 171);пропіленгліколь;тальк.

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Фармакотерапевтичнагрупа.

Протиблювотнізасоби тапрепарати, щоусуваютьнудоту. Антагоністи5НТ3-рецепторівсеротоніну.Код АТС А04А А01.

Клінічніхарактеристики.

 

Показання.

Профілактиката лікуваннянудоти таблювання,спричиненихцитотоксичноюхіміотерапієюабопроменевоютерапією;післяопераційнихнудоти таблювання.

Протипоказання.

– Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату тадо іншихселективних антагоністів5НТз-рецепторів,серотоніну;

– Тяжкіпорушення функціїпечінки, хірургічніоперації начеревнійпорожнині;

–Вагітністьабо періодгодуваннягруддю;

– Дитячийвік до 4 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Осетронтаблеткизастосовуютьвнутрішньо.Вибір режимудозуваннявизначаєтьсявираженістюеметогенноїдіїпротипухлинноїтерапії та встановлюєтьсяіндивідуально.

Помірнаеметогеннахіміотерапіята променеватерапія

Дорослимпризначають 8мг за 1-2 годинидо проведеннялікування знаступнимприйомом  ще     8 мгкожні 8-12 годин.Для профілактикипізньої аботривалоїнудоти таблюванняпісляперших 24  годин  слід продовжити застосування препарату  по 8 мгкожні 12 годинпротягом    

5днів. Привиборі дозинеобхідновраховуватитяжкістьблювання. Причастковомуопроміненнівисокимидозамиабдомінальноїділянкипризначаютьпо 8 мг кожні 8годин. Препаратприймаютьпротягомусього курсухіміо- тапроменевоїтерапії, атакож 1-2 дні(принеобхідності  3-5 днів)після їїзакінчення.

 

 

Високоеметогеннахіміотерапія

Дорослимвнутрішньопризначають24 мг ондансетрону(одночасно здексаметазонуфосфатом) за 1-2години допочатку хіміотерапії.Дляпрофілактикипізнього блювання рекомендуєтьсяпісля перших24 годинприйматиОсетронвнутрішньопо 8 мг 2 рази надобупротягомусього курсухіміотерапії,а також 5 днів післяїїзакінчення.

Діти. Уданійлікарськійформіпрепарат незастосовуютьдітям вікомдо 4 років.Дози дітям розраховують,виходячи зплощіповерхні тілаабо маситіла. Принеобхідностізастосуванняондансетронуу дозі 2 мгслід застосовуватипрепарат звідповіднимдозуванням.

Розрахунокдозування заплощею тіла. Безпосередньопередхіміотерапієюпризначаютьондансетрон(розчин дляін’єкцій) увиглядіодноразовоївнутрішньовенної ін’єкції удозі        5 мг/м2;внутрішньовеннадоза не маєперевищувати8 мг.Пероральнезастосуваннярозпочинаютьчерез 12 годині продовжуютьдо 5 днів.Загальнадобова дозаондансетронуне маєперевищувати32 мг.

Розрахунокдозування замасою тіла.Безпосередньопередхіміотерапієюпризначаютьондансетрон(розчин дляін’єкцій) увиглядіодноразовоївнутрішньовенної ін’єкції удозі     0,15мг/кг маситіла;внутрішньовеннадоза не маєперевищувати8 мг. Уподальшомуможливе введеннядвохвнутрішньовеннихін’єкцій зінтервалами 4години. Загальнадобова дозаондансетронуне маєперевищувати32 мг.Пероральнезастосуваннярозпочинаютьчерез         12 годин іпродовжуютьдо 5 днів.

Маса тіла

День 1-й

Дні 2-6- й

> 10 кг

До 3 доз 0,15 мг/кг кожні        4 години внутрішньовенно

Перорально 4 мг кожні 12 годин

 

Післяопераційнінудота іблювання

Дорослимдлязапобіганняпісляопераційноїнудоти таблюванняОсетронможна призначативнутрішньопо 16 мг за 1годину до початкупроведенняанестезії.Максимальнадобова дозаондансетронустановить 32мг.

Діти:приданомупоказаннірекомендуєтьсязастосовуватиондансетрону виглядірозчину дляін’єкцій.  

Для всіхвидівтерапій

Хворілітньоговіку

Немаєнеобхідностізмінюватидозу препарату пацієнтамвіком старше65 років.

Пацієнтиз нирковоюнедостатністю

Немаєнеобхідностіу змінірежимудозуванняабо шляхупризначенняпрепарату пацієнтамізпорушеннямфункціїнирок.

Пацієнтиз помірноюпечінковоюнедостатністю

Упацієнтів ізпомірнимипорушеннямифункціїпечінкикліренсОсетронузначно знижується,а періоднапіввиведенняіз сироваткикрові –зростає. Длятаких хворихмаксимальнадобова дозапрепарату немаєперевищувати8 мг.

Пацієнтиізпорушеннямметаболізмуспартеїну/дебрисоквіну.Періоднапіввиведенняондансетронуу хворих зпорушенням метаболізмуспартеїну ідебрисоквінунезмінюється. Утакихпацієнтівповторнезастосуванняпризводитьдо такої жсамоїконцентраціїпрепарату, щой m

Нет аналогов