РЕЦЕПТУРНЫЙ
ТРОПИСЕТРОН-КМП КАПС. 5МГ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТРОПИСЕТРОН-КМП КАПС. 5МГ №5

Артикул: 9509
Бренд: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
ATC: A04AA03
Международное название: Tropisetron
Содержание: тропісетрону гідрохлориду, в перерахуванні на 100 % речовину, 5 мг
Применение: Запобігання нудоті і блюванню, що виникають внаслідок протипухлинної хіміотерапії; усунення нудоти і блювання, що виникають у післяопераційному періоді, після гінекологічних інтраабдомінальних хірургічних втручань

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

   

ТРОПІСЕТРОН

(TROPISETRON)

 

 Склад:    

діючаречовина: 1капсуламіститьтропісетронугідрохлориду,вперерахуванніна 100 % речовину,5 мг;

допоміжніречовини: лактози моногідрат,крохмалькукурудзяний,кремніюдіоксидколоїднийбезводний (аеросил),магніюстеарат;                             

складкапсули:азорубін,кармоїзин (Е 122),залізаоксиди (Е 172),титанудіоксид (Е 171),  желатин.

 

Лікарськаформа. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Протиблювотнізасоби тапрепарати, щоусуваютьнудоту.

Код АТС А04А А03.

Клінічніхарактеристики.

Показання.Профілактиканудоти таблювання припроведенніпротипухлинноїхіміотерапіїта в післяопераційномуперіоді(профілактикаталікування).

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдотропісетрону,інших антагоністів5-НТ3-рецепторівабо добудь-якогоіншого компонентапрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози. Застосовуютьвнутрішньо.Тропісетронпризначаютькурсами по 5днів.

Дорослі.Добова дозадля дорослихстановить 5мг. Капсулипризначаютьз 2-го по 6-й деньлікуванняпісляпопередньоговнутрішньовенногокраплинногоабоструминноговведенняін'єкційногорозчинупрепарату, якийвводять уперший деньлікування(використовуєтьсярозчин дляін'єкцій).

Капсули требаприймативранці,безпосередньопісля пробудженняабо за годинудо сніданку,запиваючиводою.

ТривалістьдіїТропісетронустановить 24 години,що дозволяєзастосовуватийого один разна добу.Призначенняпрепаратупротягоммножиннихциклівхіміотерапіїне впливає найогоефективність.

У осіб зізниженоюшвидкістюметаболізму зменшеннястандартноїдобової дозине вимагається.

ШирокийтерапевтичнийіндексТропісетронуобумовлюєвідсутністьнеобхідностів зміні дозиу хворихлітньоговіку, в осіб зпорушеннямфункційпечінки абонирок.

Діти.Дітямстарше 4-хроківТропісетронзастосовуютьзметоюзапобіганнянудоті іблюванню, щовиникаютьвнаслідокпротипухлинноїхіміотерапії.Рекомендованадозастановить 0,2мг/кг маси тіла,максимальнадоза - до 5 мгна добу.Схемалікуваннянаступна:після попередньоговнутрішньовенногокраплинногоабоструминноговведенняін'єкційногорозчинупрепарату,який вводятьу перший деньзастосуванняпротипухлинноїхіміотерапії(використовуєтьсярозчин дляін'єкцій), у наступнідні (2-6-й)препаратприймаютьвнутрішньо вкапсулах(вмісткапсулизмішують запельсиновимсоком або знапоєм типуколи).Тропісетронслід прийматизранку, за 1годину досніданку.

 

Побічніреакції.  Можливіпобічніреакції:

- збоку ЦНС:головнийбіль, інколиспостерігаєтьсязапаморочення,почуттявтоми,сонливість;

- збокутравноготракту: інколивідмічаютьсязапори, рідше– біль у животі,діарея,анорексія;

- алергічніреакції: врідкіснихвипадкахвідмічаютьсяреакціїгіперчутливостінегайноготипу (почервонінняобличчя,поширенакропив’янка,відчуттянестачіповітря,задишка, відчуттядискомфортуу груднійклітці, гострийбронхоспазм),дуже рідко - висипання,еритема,анафілактичніреакції/шок;

- збокусерцево-судинноїсистеми: в дужерідкіснихвипадках -колапс,артеріальнагіпотензія,зупинка серцевоїдіяльності,непритомність,але точноговзаємозв'язкузТропісетрономне встановлено.Деякі зпобічнихефектівможуть бутиобумовленіодночаснопроведеною хіміотерапієюабо основнимзахворюванням.

Призастосуванніпрепарату врекомендованихдозахпобічніефектиносятьминущий характер.

 

Передозування. Приповторномуприйомі дужевеликих доз можливітакісимптоми:зоровігалюцинації, підвищенняартеріальноготиску (ухворих зартеріальноюгіпертензією).

Лікуваннясимптоматичне,показаниймоніторингжиттєвоважливихфункцій таспостереженняза станомхворого.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Неслідзастосовуватив періодвагітності.ПринеобхідностізастосуванняТропісетронунеобхідновідмінитигодуваннягруддю.

 

Діти. Застосовуютьдітям старше4 років з метоюзапобіганнянудоті іблюванню, щовиникаютьвнаслідокпротипухлинноїхіміотерапії.

 

Особливостізастосування.Хворимізнеконтрольованоюартеріальноюгіпертензієюпотрібно уникатипризначеннядобових дозТропісетрону,щоперевищують10 мг.НеобхіднодотримуватисяобережностіприодночасномузастосуванніТропісетронуі засобів длянаркозу упацієнтів зпорушеннямисерцевого ритмуіпровідності,а також упацієнтів,яким проводилосялікуванняантиаритмічнимипрепаратамиабо                                b-адреноблокаторами,у зв’язку звідсутністюдосвіду їхспільногозастосування.

Необхідностікорекціїдози дляпацієнтівлітньоговіку немає.

Тропісетронслідзастосовуватиз обережністюпацієнтам зіспадковоюнепереносимістюгалактози,дефіцитомлактази абосиндромоммальабсорбціїглюкози/галактози.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами. Невивчалась.Однак деякіпобічні діїпрепарату,такі якзапамороченнята відчуття  втоми,можуть негативновпливати  наздатністькеруватиавтотранспортомі виконуватипотенційнонебезпечнівидидіяльності,що вимагаютьпідвищеноїконцентраціїуваги та швидкостіпсихомоторнихреакцій.

 

Нет аналогов

Что такое рвотный рефлекс?

Рвота представляет собой рефлекторное извержение содержимого желудка и/или двенадцатиперстной кишки через рот. По своей сути, рвотный рефлекс является защитным механизмом. Она освобождает организм от вредных веществ. Потому не стоит сразу бежать в аптеку и покупать первые попавшиеся противорвотные препараты. При таких патологических состояниях, к примеру, как отравления различной этиологии (пищевые, медикаментозные, алкогольные), при некоторых инфекционных заболеваниях, при токсикозах во время беременности, рвота помогает очистить организм от токсинов. Однако если она не прекращается длительное время и приносит сильный психо-соматический дискомфорт, следует приобрести лекарство от рвоты. Подобрать его должен ваш лечащий врач, либо же профессиональный фармацевт. Самолечение может не только не привести к облегчению, но и усугубить состояние больного. В выборе нельзя руководствоваться рекламой и показателями дорого/дешево. Весь процесс регулируется рвотным центром, который расположен в головном мозге. Рвота неотъемлемо связана с тошнотой. Порой, ей предшествуют головокружение, озноб, головная боль, или даже судороги и конвульсии. В таких случаях следует незамедлительно вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Они установят причину недуга, окажут неотложную помощь и подберут оптимальные препараты от рвоты.

Тошнота и рвота при заболеваниях жкт. Группы препаратов

Это частый симптом, указывающий на поражение одного из отделов желудочно-кишечного тракта. Рвотный рефлекс патогномоничен при поражении желудка или кишечника (как остром, так и хроническом). Препараты от тошноты и рвоты необходимы при лечении гастритов, колитов, дуоденитов, гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при патологии гепатобилиарной системы, при возникновении онкологического процесса. В таком случае необходимо проконсультироваться у гастроэнтеролога, ведь одного лишь лекарства при рвоте будет мало. Необходимо пройти обследование, подобрать схему лечения и соответствующие медикаменты для терапии основного заболевания. В зависимости от механизма действия, можно выделить несколько основных групп препаратов:

Эта классификация базируется на способности фармпрепаратов влиять на ту или иную группу рецепторов. Каждое лекарство от тошноты и/или рвоты способно блокировать лишь определенные рецепторы. Наряду с синтетическими препаратами, широко используются средства против рвоты на основе растительного сырья (настойки и экстракты лекарственных трав). Их использование не менее результативно, а перечень противопоказаний значительно меньше.

Онлайн аптека Viridis

Компания Денди-Фарм на фармацевтическом рынке Украины с 2011 года. За это время наша активная клиентская база уже давно преодолела показатель в 10 000 постоянных покупателей. Нас ценят за высокий европейский сервис и приятную ценовую политику. Компания сотрудничает только с надежными проверенными поставщиками. Совершая покупку у нас, вы можете не бояться получить некачественный, или просроченный препарат. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской области успешно функционируют 16 стационарных аптек. Для любителей покупок в режиме онлайн специально открыта интернет аптека Viridis. Наши консультанты-фармацевты – это профессионалы своего дела. Они помогут подобрать необходимый препарат по возможности недорого. Оформить доставку своего заказа вы можете по адресу любой стационарной аптеки Viridis.