Рецептурный
ЦЕРУКАЛ ТАБ. 10МГ №50 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЦЕРУКАЛ ТАБ. 10МГ №50 купить в Ирпене

Артикул: 9453
Производитель: ТЕВА
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ТЕВА
ATC: A03FA01
Международное название: Metoclopramide
Действующие вещество: тка мiстить 10 мг метоклопрамiду гiдрохлориду (у вигляді метоклопрамiду гiдрохлориду моногідрату)
Применение: Нудота та блювання; розлади вивільнення шлунка привиразковій хворобі шлунка; гастроезофагеальний рефлюкс; функціональна диспепсіяпри цирозі печінки; анорексія, гикавка. По

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

Церукал®

(Cerucal®)

 

Склад:

діючаречовина: метоклопрамiдугiдрохлорид;

1 таблетка мiстить10 мгметоклопрамiдугiдрохлориду(у виглядіметоклопрамiдугiдрохлоридумоногідрату);

допомiжнiречовини: крохмалькартопляний,лактозимоногідрат,желатин,кремнiю діоксидосаджений,магнiю стеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:білогокольору,круглі,плоскітаблетки з фаскою,лінієюрозлому зодного боку,непошкодженимикраями таоднаковогозовнішньоговигляду.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Стимуляториперистальтики(пропульсанти). Код АТX A03F A01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Метоклопрамідєцентральнимдопаміновимантагоністом,який такожпроявляєпериферичнухолінергічнуактивність.

Відзначаютьдва основнихефекти:протиблювальнийі ефектприскореннявипорожненняшлунка тапроходженнякрізь тонкукишку.

Протиблювальнийефектспричиненийдією нацентральнуточкустовбуровоїчастини мозку(хеморецептори– активуючазонаблювальногоцентру),імовірно,черезгальмуваннядопамінергічнихнейронів.Посиленняперистальтикитакож частковоконтролюєтьсявищимицентрами, алетакожчастковоможе бутизадіяниймеханізмпериферичноїдії разом ізактивацієюпостгангліозниххолінергічнихрецепторів і,можливо, пригніченнямдопамінергічнихрецепторівшлунка татонкої кишки.Черезгіпоталамусіпарасимпатичнунервовусистемурегулює такоординуєрухову активністьверхньоговідділушлунково-кишковоготракту.Підвищуєтонус шлункаі кишечнику,прискорюєвипорожненняшлунка,зменшуєгастростаз,перешкоджає пілоричномутаезофагеальномурефлюксу, стимулюєперистальтикукишечнику.Нормалізуєвиділенняжовчі,зменшуєспазм сфінктераОдді, незмінює йоготонус, усуваєдискінезіюжовчногоміхура.

Небажаніефектипоширюються,головним чином,наекстрапіраміднісимптоми, воснові якихлежитьмеханізмдопамін-рецептор-блокуючоїдії нацентральнунервовусистему.

Тривалелікуванняметоклопрамідомможе спричинитизростанняконцентраціїпролактину всироватцікровівнаслідоквідсутностідопамінергічногогальмування секреціїпролактину. Ужінокописувалися галактореята порушенняменструальногоциклу, тагінекомастіяу чоловіків,однак цісимптомизникалипісляприпиненнялікування.

Фармакокінетика.

Післяприйомувсерединушвидко іповністювсмоктується.Максимальнаконцентраціяу плазмікровідосягаєтьсячерез 30-120хвилин, усередньому – за 1годину. Початокдії нашлунково-кишковийтракт відзначаєтьсячерез 20-40хвилин післяприйому всередину.Біологічнадоступністьпероральногометоклопрамідув середньомускладає 60-80 %.Антиеметичнадіязберігаєтьсяпротягом 12годин. Періоднапіввиведенняскладає від 2,6 до 4,6 години. Збілкамиплазми кровізв'язуєтьсялишенезначначастинаприйнятоїдозиметопрокламіду.Об'ємрозподіленняколиваєтьсявід 2,2 до 3,4 л/кг.Метаболізуєтьсяу печінці.Проникаєкрізьгематоенцефалічнийіплацентарнийбар'єри,проникає у груднемолоко.Частина дози(близько 20 %)виводиться увихіднійформі, арешта (близько80 %) післяметаболічнихперетвореньпечінкоювиводитьсянирками усполуках із глюкуроновоюабо сірчаноюкислотою.

Ниркованедостатність.

У пацієнтівіз тяжкоюнирковоюнедостатністюкліренскреатинінузнижуєтьсядо 70 %, а періоднапіввиведенняз плазмикровіпідвищується(близько 10годин длякліренсукреатиніну 10 - 50мл/хвилину та15 годин длякліренсукреатиніну <10мл/хвилину).

Печінкованедостатність.

Упацієнтів ізцирозомпечінкиспостерігалосянакопиченняметоклопраміду,щосупроводжувалосязниже&

Нет аналогов