НО-ШПА ФОРТЕ ТАБ. 80МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

НО-ШПА ФОРТЕ ТАБ. 80МГ №20

Артикул: 9362
Бренд: САНОФИ-АВЕНТИС
Нет в продаже
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
ATC: A03AD02
Международное название: Drotaverine
Содержание: дротаверину гідрохлориду 80 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури при захв-нях біліарного тракту; при захв-нях сечового тракту; лікування при спазмах гладкої мус кулатури ШКТ; головному болю напружен ня; гінекологічних захворюваннях (дисмено рея).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

 

НО-ШПАÒфорте

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: дротаверин;

1 таблеткаміститьдротаверинугідрохлориду80 мг;

допоміжніречовини: магніюстеарат,тальк,повідон,крохмаль кукурудзяний,лактозимоногідрат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Опуклідовгастітаблеткижовтогокольору іззеленуватимабопомаранчевимвідтінком; зодного боку ємаркування «NOSPA», зіншого –лініярозподілу.

Довжинатаблеткиприблизно 13 мм,ширинаприблизно 6 мм,висотаприблизно 3,8 мм.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ХІНОЇНЗаводФармацевтичнихта Хімічних ПродуктівПрайвіт Ко.Лтд.,Угорщина/CHINOIN Pharmaceuticaland Chemical Works Private Co. Ltd., Hungary.

2112 Veresegyhaz, Levai u. 5, Hungary/2112Верешедьхаз,Леваі, у. 5,Угорщина.

 

Заявник.ТОВ«Санофі-АвентісУкраїна»,Україна/Sanofi-Aventis Ukraine LLC, Ukraine.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, якізастосовуютьсяприфункціональнихшлунково-кишковихрозладах. КодАТС А03А D02.

Дротаверин– похідне ізохіноліну,чинитьспазмолітичнудію на гладкумускулатурушляхомпригніченнядії ферментуфосфодіестеразиІV (ФДЕ ІV), що спричиняєзбільшенняконцентраціїцАМФ і завдякиінактиваціїлегкоголанцюжка кіназиміозину (MLCK)призводитьдорозслабленнягладкогом'яза.

In vitro дротаверинпригнічуєдію ферментуФДЕ ІV таінгібуєізоферментифосфодіестеразиІІІ (ФДЕ ІІІ) іфосфодіестеразиV (ФДЕV). ФДЕ ІV маєвеликефункціональнезначення длязниженняскорочувальноїактивності гладкихм’язів, томувибіркові інгібіторицьогоферментуможуть бутикориснимидлялікуванняхвороб, якісупроводжуютьсягіперрухливістю,а такожрізних захворювань,під час якихвиникаютьспазми шлунково-кишковоготракту. 

Уклітинахгладкихм’язівміокарда тасудин цАМФгідролізуєтьсяздебільшогоізоферментомФДЕ ІІІ, томудротаверин єефективнимспазмолітичнимзасобом, якийне маєзначнихпобічнихефектів збокусерцево-судинноїсистеми тасильноїтерапевтичноїдії на цюсистему. 

Дротаверинефективнийпри спазмахгладкоїмускулатури якнервового,так ім’язовогопоходження. Дротавериндіє на гладкумускулатурушлунково-кишкової,біліарної, сечостатевої  тасудинноїсистемнезалежно від  типуїхньоїавтономноїіннервації. 

Засібпосилюєкровообіг утканинахзавдякисвоїйздатності розширюватисудини.

Діядротаверинує сильнішоюза дію папаверину,абсорбціябільш швидката повна, вінменшезв’язуєтьсяз білкамисироваткикрові.Перевагоюдротаверинує також те, що,на відмінувідпапаверину,після йогопарентеральноговведення неспостерігаєтьсятакогопобічногоефекту як стимуляціядихання.

Дротавериншвидко таповністюабсорбуєтьсяпісляпероральногозастосування.Великоюмірою (95-98 %)зв’язуєтьсяз білкамиплазми крові,особливо зальбуміном,гамма- табета-глобулінами.Максимальнаконцентраціядосягаєтьсяпротягом 45-60 хвпісляпероральногозастосування.Після первинногометаболізму65 % прийнятоїдози надходитьдокровообігу унезміненомувигляді.

Метаболізуєтьсяу печінці.Періоднапівжиттястановить 8-10годин.

За 72години дротаверинпрактичноповністювиводиться зорганізму,більш ніж 50 %виводитьсяіз сечею та приблизно 30 % –з калом. Восновномудротаверинвиводиться уформіметаболітів,у незміненійформі в сечіневиявляється.

 

Показаннядлязастосування.Злікувальноюметою при:

·          спазмахгладкоїмускулатури,пов’язаних іззахворюваннямибіліарноготракту: холецистолітіазі,холангіолітіазі,холециститі,перихолециститі,холангіті,папіліті;

·          спазмахгладкоїмускулатурипри захворюванняхсечовоготракту:нефролітіазі,уретеролітіазі, пієліті,циститі, тенезмахсечовогоміхура.

Якдопоміжнелікуванняпри:

·        спазмахгладкоїмускулатуришлунково-кишковоготракту:виразковійхворобішлунка тадванадцятипалоїкишки,гастриті,кардіо-та/абопілороспазмі,ентериті,коліті, спастичномуколіті іззапором ісиндромі подразненогокишечнику, щосупроводжуєтьсяметеоризмом;

·        головномуболюнапруження;

·        гінекологічнихзахворюваннях(дисменорея).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдодротаверинуабо добудь-якогокомпонентапрепарату.Тяжкапечінкова,ниркова абосерцева недостатність(синдроммалогосерцевого викиду).Дефіцитлактази,галактоземіяабо синдроммальабсорбціїглюкози-галактози.Періодгодуваннягруддю.Дитячий вікдо 12 років.

 

Особливізастереження.Застосовуватиз особливоюобережністюприартеріальнійгіпотензії.Клінічнідослідженняз дротавериному дітей непроводилися.

КожнатаблеткапрепаратуНо-шпа®фортемістить 104 мглактози. Призастосуваннівідповіднодорекомендованихдоз в організмможе надійтидо 156 мглактози за 1прийом, щоможеспричинитискарги з бокушлунково-кишковоготракту у пацієнтів,якістраждаютьнанепереносимістьлактози.

Незастосовуватидлялікуванняхворих з дефіцитомлактази,галактоземієюабо синдромоммальабсорбціїглюкози-галактози.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Якпоказалирезультатиретроспективнихклінічнихдослідженьтадослідженьна тваринах,пероральнезастосуванняпрепарату неспричиняложодних ознакбудь-якого прямогоабонепрямоговпливу навагітність,ембріональнийрозвиток,пологи або післяпологовийрозвиток.Однакнеобхідно з обережністюпризначатипрепаратвагітнимжінкам.

Черезвідсутністьданихвідповіднихдосліджень уперіодгодуваннягруддюзастосуванняпрепарату нерекомендується.

Фертильність

Немаєінформаціїщодо впливуна людську фертильність.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Якщопіслязастосуванняпрепаратуспостерігаєтьсязапаморочення,слід уникатикеруванняавтомобілемі виконанняробіт, щопотребуютьпідвищеноїув&#

Нет аналогов