НО-ШПА ТАБ. 40МГ №100 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

НО-ШПА ТАБ. 40МГ №100 купить в Броварах

Артикул: 9380
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
Выберите нужную аптеку:
Производитель: САНОФИ-АВЕНТИС
ATC: A03AD02
Международное название: Drotaverine
Действующие вещество: дротаверину гідрохлориду 40 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури, пов'язані із захворюваннями жовчовидільної системи, сечового тракту, органів шлунково-кишкового тракту, головний біль судинного походження, гінекологічні захворювання

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

                  НО-ШПАÒ

          (NO-SPAÒ)

 

Складлікарськогозасобу:

діюча речовина: дротаверин;

1таблеткаміститьдротаверинугідрохлориду40 мг;

допоміжні речовини:магніюстеарат,тальк,повідон,крохмалькукурудзяний,лактозимоногідрат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Опуклітаблеткижовтогокольору іззеленуватимабопомаранчевимвідтінком; згравіюванням«spa» з одногобоку.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ХІНОЇНЗаводФармацевтичнихта ХімічнихПродуктівПрайвіт Ко.Лтд.,Угорщина/CHINOIN Pharmaceuticaland Chemical Works Private Co. Ltd., Hungary.

2112Верешедьхаз,Леваі, у. 5,Угорщина/2112 Veresegyhaz, Levai u. 5, Hungary.

 

Власникторговоїліцензії. ТОВ«Санофі-АвентісУкраїна»,Україна/Sanofi-Aventis Ukraine LLC,Ukraine.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,якізастосовуютьсяприфункціональнихшлунково-кишковихрозладах. КодАТС А03А D02.

Дротаверин– похіднеізохіноліну,який виявляєспазмолітичнудіюбезпосередньона гладкумускулатурушляхомпригніченнядії ферментуфосфодіестеразаІV    (ФДЕІV), щоспричиняєзбільшенняконцентраціїцАМФ і,завдякиінактиваціїлегкоголанцюжкакіназиміозину (MLCK), дорозслабленнягладкогом'яза.

In vitroдротаверинпригнічуєдію ферментуФДЕ ІV і не впливаєна діюізоферментівфосфодіестеразаІІІ (ФДЕ ІІІ) іфосфодіестеразаV (ФДЕ V). ФДЕІV має великефункціональнезначення длязниженняскорочувальноїактивностігладкихм’язів, томувибірковіінгібіторицьогоферментуможуть бутикориснимидля лікуванняхвороб, якісупроводжуютьсягіперрухливістю,а такожрізнихзахворювань,під час якихвиникаютьспазмишлунково-кишковоготракту. 

Уклітинахгладкихм’язівміокарда тасудин цАМФгідролізуєтьсяздебільшогоізоферментомФДЕ ІІІ, томудротаверин єефективнимспазмолітичнимзасобом, якийне маєзначнихпобічнихефектів ізбоку серцево-судинноїсистеми тасильноїтерапевтичноїдії на цюсистему. 

Дротаверинефективнийпри спазмахгладкоїмускулатурияк нервового,так і м’язовогопоходження.Дротаверин дієна гладкумускулатурушлунково-кишкової,біліарної, сечостатевої  тасудинноїсистемнезалежновід  типуїхньоїавтономноїіннервації. 

Вінпосилюєкровообіг утканинахзавдяки своїйздатностірозширюватисудини.

Діядротаверинує сильнішоюза дію папаверину,абсорбціябільш швидката повна, вінменшезв’язуєтьсяз білкамисироваткикрові.Перевагоюдротаверинує також те, щона відмінувідпапаверину, післяйогопарентеральноговведення не спостерігаєтьсятакогопобічногоефекту якстимуляціядихання.

Дротавериншвидко таповністюабсорбуєтьсяпісляпероральногозастосування.Він високоюмірою (95-98 %)зв’язуєтьсяз альбумінамиплазми, гама-табета-глобулінами.Максимальнаконцентраціяу сироватцідосягаєтьсяпротягом 45-60хвилин післяпероральногозастосування.Післяпервинногометаболізму65 % введеноїдозинадходить докровообігу унезміненомувигляді.

Метаболізуєтьсяу печінці.Напівперіодбіологічногоіснуваннястановить 8-10годин.

За72 годинидротаверинпрактичноповністю виводитьсяз організму,приблизно 50 %виводитьсяіз  сечею  та приблизно 30 %– з калом. Восновномудротаверинвиводиться уформіметаболітів,у незміненійформі в сечіневиявляється.

 

Показаннядлязастосування.

Злікувальноюметою при:

−спазмахгладкоїмускулатури,пов’язанихіззахворюваннямибіліарноготракту: холецистолітіазі,холангіолітіазі,холециститі,перихолециститі,холангіті,папіліті;

−спазмахгладкоїмускулатурипри захворюванняхсечовоготракту:нефролітіазі,уретролітіазі, пієліті,циститі, тенезмахсечовогоміхура.

Якдопоміжнелікуванняпри:

−спазмахгладкоїмускулатуришлунково-кишковоготракту:виразковійхворобішлунка тадванадцятипалоїкишки,гастриті,кардіо-та/абопілороспазмі,ентериті,коліті, спастичномуколіті іззапором ісиндроміподразненогокишечнику, щосупроводжуєтьсяметеоризмом;

−головномуболюнапруження;

−гінекологічнихзахворюваннях(дисменорея).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдодротаверинуабо добудь-якогокомпонентапрепарату.Тяжка печінкова,ниркова або серцеванедостатність(синдроммалогосерцевоговикиду).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Застосовуватиз особливоюобережністюприартеріальнійгіпотензії.

КожнатаблеткапрепаратуНо-шпаÒ містить 52 мглактози. Незастосовуватидля лікуванняхворих, якістраждаютьна рідкісніспадкові захворювання,такі якнепереносимістьгалактози,дефіцитлактазиЛаппа абосиндроммальабсорбціїглюкози-галактози.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітність.Як показалирезультатиретроспективнихклінічнихдослідженьтадослідженьна тваринах,пероральнезастосуванняпрепарату неспричиняложодних ознакбудь-якогопрямого абонепрямоговпливу навагітність,ембріональнийрозвиток,пологи абопісляпологовийрозвиток.Однакнеобхідно зобережністюпризначатипрепаратвагітнимжінкам.

Годуваннягруддю. Черезвідсутністьданих уперіодгодуваннягруддюзастосуванняпрепарату нерекомендується.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Якщоу пацієнтівпіслязастосуванняпрепаратуспостерігаєтьсязапаморочення,вони повинніуникатипотенційнонебезпечнихзанять, такихяк кер&#

Нет аналогов