РИАБАЛ СИРОП 7,5МГ/5МЛ 60МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РИАБАЛ СИРОП 7,5МГ/5МЛ 60МЛ

Артикул: 9363
Бренд: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
Нет в продаже
Производитель: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
ATC: A03AB18
Международное название: Prifinium bromide
Содержание: прифініуму броміду - 7.5 мг
Применение: Біль, пов'язаний зі спазмами шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, ентерит, коліт; біль, пов'язаний зі спазмами жовчовидільних протоків; біль при панкреатиті та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РІАБАЛ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:прифініюбромід;

5 мл сиропуміститьприфініюброміду 7,5 мг;

допоміжніречовини:пропіленгліколь,гліцерин,натріюбензоат (Е 211),сорбітрідкий (70 %) (Е 420),сахароза,сахариннатрію,натріюцитрат, моноамоніюгліциризинат,рідкийкарамелевийароматизатор,барвникчервоний FD&C № 40(Е 129), барвникжовтий FD&C № 6 (Е 110),вода очищена.

 

Лікарськаформа. Сироп.

 

Сироппомаранчевогокольору зсолодким смакомкарамелі.

 

Назваімісцезнаходженнявиробників.

Аль-ХікмаФармасьютикалз.

22328, а/с 182400 Амман 11118,Йорданія.

ДжазіраФармасьютикалІндастріз.

Аль-ХарджРоуд, Ріяд, 11666,а/с 106229,СаудівськаАравія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, що застосовуютьсяприфункціональнихшлунково-кишковихрозладах.Синтетичніантихолінергічнізасоби,четвертинніамонійнісполуки. КодАТС А03А В18.

 

Ріабалвибірковоблокуєпериферичнім-холінорецепторислизовоїоболонкитравноготракту,жовчовивіднихі сечовивіднихшляхів таматки. Ріабалне проникаєчерезгематоенцефалiчнийбар’єр.

Вибірковоблокуючим-холінорецептори,Ріабалробить їхнечутливимидоацетилхоліну,щоутворюєтьсяназакінченняхпостгангліонарнихпарасимпатичнихнервів. Наслідкомцього є зниженнятонусугладкоїмускулатуристравоходу,кишечнику,жовчногоміхура,жовчних протоків,сечовивіднихшляхів таматки, а такожзниженнясекреціїсоляноїкислоти, пепсину,зменшеннязовнішньосекреторноїактивностіпідшлунковоїзалози. ПритриваломузастосуванніРіабал не маєнегативноговпливу на функціюпечінки,нирок,кровотворноїтканини.

Препаратслабкоабсорбуєтьсяз травного тракту.Періоднапіввиведеннястановить 2,13години.Кліренссироватки танирковий кліренсстановить 12,5та 5,8 мл/хв/кгвідповідно.Виводиться зфекаліями тасечею.

 

Показаннядлязастосування.

Біль,пов’язанийзі спазмамита підвищеноюперистальтикоютравноготракту: пригастриті,виразцішлунка тадванадцятипалоїкишки,ентериті,коліті, післягастректомії.

Біль,пов’язаний зіспазмами тадискінезієюжовчовивіднихпротоків: прихолециститі,жовчокам’янійхворобі. Більприпанкреатиті.

Біль приспазмахсечовоготракту: принаявностікаменів усечовомутракті,тенезмах сечовогоміхура,циститі,пієліті.

Призначаютьперед ендоскопієюшлунка ташлунково-кишковоюрентгенографією.

Призначаютьпри блюванні.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо прифініюброміду абодо будь-якогокомпонентапрепарату. Глаукома,гіпертрофіяпростати ІІІступеня,гостразатримкасечовипускання.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Прийомпрепаратів зантихолінергічноюдією можепризвести допідвищеннявнутрішньоочноготиску. Ухворих згіпертрофієюпростатизнижуєтьсячастотасечовипусканнятапідвищуєтьсямаксимальнийоб’єм сечовогоміхура, щопризводитьдо посиленнядизурії.

 

Особливізастереження.

Зобережністюпрепаратзастосовуютьпри наявностітакихзахворювань:з боку серцево-судинноїсистеми –миготливааритмія, тахікардія,хронічнасерцеванедостатність,ішемічнахворобасерця, мітральнийстеноз,артеріальнагіпертензія,гостракровотеча,при якихзбільшеннячастотисерцевихскороченьможе бутинебажаним;принаявностітиреотоксикозу,підвищеноїтемпературитіла, грижістравоходноговідділудіафрагми ізрефлюкс-езофагітом,ахалазії тастенозупривратника,атоніїкишечнику у хворихлітньоговіку абоослаблениххворих,паралітичноїнепрохідностікишечнику,виразковогоколіту,сухостіслизової оболонкирота,печінковоїта нирковоїнедостатності;хронічнихзахворюваньлегень, особливоу дітеймолодшоговіку таослаблениххворих; міастенії,вегетативноїнейропатії,гестозу;ушкодженнімозку удітей,хворобі Дауна,центральногопаралічу удітей.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Данівідсутні.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Діти.

Застосовуютьдітям віднародження.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Діти:

до 3 місяців

по 1 мл кожні 6 - 8 годин

3 - 6 місяців

по 1 - 2 мл кожні 6 - 8 годин

6 - 12 місяців

по 2 мл кожні 6 - 8 годин

1 - 2 роки

по 5 мл кожні 6 - 8 годин

2 - 6 років

по 5 - 10 мл кожні 6 - 8 годин

6 - 12 років

по 10 - 20 мл кожні 6 - 8 годин

Доросліта дітивіком старше 12років: 30 - 60 мг (20 - 40 мл)сиропу 3 разина добу.

Тривалістьлікуваннястановить 7 - 15діб.

 

Передозування.

Симптоми:приперевищеннісередньоїтерапевтичноїдози у 100 разівможливігалюцинації,курареподібнийефект(пригніченнядихання).

Лікування:промиванняшлунка,застосуванняслабкогосольовогорозчину, щобвикликатипронос.Внутрішньом’язово,внутрішньовенноабопідшкірновводять 1 - 2 мгфізостигмінусаліцилатудля контролювпливуантихолінергічнихзасобів на центральнутапериферичнунервовусистему. Занеобхідностіпроводятьштучнувентиляціюлегень.

 

Побічніефекти.

В осіб зпідвищеноючутливістюрідко можливіпроявиалергічнихреакцій увигляді ангіоневротичногонабряку,кропив’янки,гіперемії,свербежушкіри.

Упоодинокихвипадкахможливісухість у роті,порушенняакомодації,запори,припливи, тахікардія,підвищенняартеріальноготиску,головнийбіль,слабкість,затримкасечовипускання,затуманеннязору, нудота.Ці побічнідії зникаютьпри зниженнідози або післявідмінипрепарату.

 

Взаємо

Нет аналогов