РИАБАЛ ТАБ. 30МГ №20 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РИАБАЛ ТАБ. 30МГ №20 купить в Славутиче

Артикул: 9364
Производитель: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: АЛЬ-ХИКМА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
ATC: A03AB18
Международное название: Prifinium bromide
Действующие вещество: прифінію броміду 30 мг
Применение: Біль, пов'язаний зі спазмами шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, ентерит, коліт; біль, пов'язаний зі спазмами жовчовидільних протоків; біль при панкреатиті та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РІАБАЛ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: prifinium bromide;

1 таблеткаміститьприфініюброміду 30 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,повідон К-30,кремніюдіоксид колоїднийбезводний,магніюстеарат,натрію кроскармелоза,еритрозин (Е 127);

оболонка: Instacoat Aqua II (ІА-ІІ-30107).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Таблеткикруглоїформи здвоопуклоюповерхнею,вкритіплівковоюоболонкою,рожевогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробників.

Аль-ХікмаФармасьютикалз,

 а/с182400,Амман 11118,Йорданія;

Зе АрабФармасьютікал

МенуфекчурінгКо. Лтд.,

Салт-Йорданія,п/с 42.

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяприфункціональнихшлунково-кишковихрозладах.Синтетичні антихолінергічнізасоби, групачетвертиннихамонійнихсполук. КодАТС А03А В18.

 

Ріабалвибірковоблокуєпериферичнім-холінорецепторислизовоїоболонкитравноготракту,жовчовивіднихісечовивіднихшляхів таматки. Ріабалне проникаєкрізьгематоенцефалiчнийбар’єр.

Вибірковоблокуючим-холінорецептори,Ріабалробить їхнечутливимидоацетилхоліну,щоутворюєтьсяназакінченняхпостгангліонарнихпарасимпатичнихнервів. Наслідкомцього єзниженнятонусугладкої мускулатуристравоходу,кишечнику,жовчногоміхура,жовчнихпротоків,сечовивіднихшляхів таматки, атакожзниженнясекреціїсоляноїкислоти,пепсину,зменшеннязовнішньосекреторноїактивностіпідшлунковоїзалози. ПритриваломузастосуванніРіабал не впливаєнегативно нафункціюпечінки,нирок,кровотворноїтканини.

Препаратслабкоабсорбуєтьсяз травного тракту.Періоднапіввиведеннястановить 2,13години.Кліренссироватки танирковий кліренсстановить 12,5та 5,8 мл/хв/кгвідповідно.Виводиться зфекаліями та сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Біль,пов’язанийзі спазмамита підвищеноюперистальтикоютравноготракту: пригастриті,виразцішлунка тадванадцятипалоїкишки,ентериті,коліті, післягастректомії.

Біль,пов’язанийзі спазмамита дискінезієюжовчовивіднихпротоків: прихолециститі,жовчнокам’янійхворобі. Більприпанкреатиті.

Біль приспазмахсечовивідноготракту: принаявностіконкрементіву сечовомутракті,тенезмахсечовогоміхура,циститі, пієліті.

Призначаютьпередендоскопієюшлунка та шлунково-кишковоюрентгенографією.

Призначаютьпридисменореї.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо прифініюброміду абодо будь-якогокомпонентапрепарату. Глаукома,гіпертрофіяпростати ІІІступеня,гостразатримкасечовипускання.

 

Належнізаходи безпекипризастосуванні.

Прийомпрепаратів зантихолінергічноюдією можепризвести допідвищеннявнутрішньоочноготиску.

Зобережністюпрепаратзастосовуютьпри наявностітакихзахворювань:з боку серцево-судинноїсистеми –миготливааритмія, тахікардія,хронічнасерцеванедостатність,мітральний стеноз,артеріальнагіпертензія,гостра кровотеча,при якихзбільшеннячастоти серцевихскороченьможе бутинебажаним;при наявностітиреотоксикозу,підвищеноїтемпературитіла,рефлюкс-езофагіту,грижі стравохідноговідділудіафрагми ізрефлюкс-езофагітом,ахалазії тастенозуворотаря,атонії кишечникуу хворихлітньоговіку абоослаблениххворих,паралітичноїнепрохідностікишечнику,печінковоїабо нирковоїнедостатності;хронічнихзахворюванняхлегень, особливоу дітеймолодшоговіку таослаблениххворих; міастенії,вегетативнійнейропатії,гестозу;ушкодженнімозку удітей,хворобіДауна,центральномупаралічу удітей.

У хворих ізгіпертрофієюпростатизнижуєтьсячастотасечовипусканнята підвищуєтьсямаксимальнийоб’ємсечовогоміхура, щопризводитьдо посиленнядизурії.

За данимиУЗД, діаметрконкрементіву сечовивіднихшляхах не маєперевищувати10 мм.

Препаратміститьлактозу, томуйого не слідпризначатипацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,дефіцитомлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Немаєпротипоказаньдля прийомупрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншими механізмами.

Зазвичайпрепарат невпливає нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами,але у чутливиххворихможливевиникненнянебажанихреакцій збоку органівзору(затуманеннязору,порушенняакомодації).Тому прилікуванніРіабаломсліддотримуватисяобережностіприкеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмамидоз’ясування індивідуальноїчутливостіпацієнта.

                                           

Діти.

Препаратзастосовуютьдітям від 6років. Дітямвіком до 6роківпрепаратзастосовуютьу формісиропу.

 

Спосібзастосуваннята дози.

ТаблеткиРіабалузастосовуютьперорально.

Дітям віком6-12 років – по 15-30мг 2-3 рази надобу.

Дітям від 12років тадорослим – по30-60 мг 3 рази надобу.

Пригостромурізкому болюдорослимможна призначати90 мг за 1 прийом.

У разінеобхідностізастосуванняприфініюброміду удозі 15 мгпризначаютьпрепарат увідповідномудозуванніабо у формісиропу.

 

 

 

Передозування.

Симптоми:приперевищеннісередньоїтерапевтичноїдози у 100 разівможливігалюцинації,курареподібнийефект(пригніченнядихання).

Лікування:промиванняшлунка,застосуванняслабкогосольовогорозчину, щобвикликатидіарею. Внутрішньом’язово,внутрішньовенноабопідшкірновводять 1-2 мгфізостигмінусаліцилатудля контролювпливуантихолінергічнихзасобів нацентральнута периферичнунервовусистему. Уразінеобхідностіпроводятьштучнувентиляціюл

Нет аналогов