РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5

Артикул: 9416
Бренд: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
Нет в продаже
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію моногідрату 500 мг; пітофенону гідрохлориду 2 мг; фенпіверинію броміду 0,02 мг
Применение: Ниркові коліки, спазми уретри, тенезми сечового міхура, жовчні коліки, дискінезія жовчних шляхів, кишкові та шлункові коліки, болісні менструації та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

СПАЗМАЛГОН®

(SPASMALGON®)

 

Склад:

діючіречовини:метамізолнатріюмоногідрат,пітофенону гідрохлорид,фенпівериніюбромід;

1 млрозчину дляін’єкцій містить:метамізолунатріюмоногідрату500 мг; пітофенонугідрохлориду2 мг;фенпівериніюброміду 0,02 мг;

допоміжніречовини: водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідина, майжевільна відчасточок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.

КодАТХ А03D A02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Спазмалгон®–комбінованийлікарськийзасіб ізвираженоюспазмолітичноюіаналгетичноюактивністю.

Метамізолмає вираженуаналгетичнуі жарознижувальнудію упоєднанні зіслабшоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Результатомйого дій єпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорогузбудливостіу таламусі,вплив на гіпоталамусі утворенняендогеннихпірогенів.

Фенпівериніймає помірновираженугангліоблокуючуіхолінолітичнудію.Пригнічуєтонус імоторикугладкоїмускулатуришлунка, кишечнику,жовчних ісечовивіднихшляхів.

Пітофенонугідрохлоридмаєпапавериноподібнудію звираженоюспазмолітичноюактивністюпо відношеннюдо гладкоїмускулатури.

Фармакокінетика.

Всмоктування:привнутрішньомʼязовомузастосуваннішвидкорезорбується.Метамізолмає системнубіодоступність,що становитьприблизно 85 %.

Розподіл:метамізол звʼязуєтьсяз плазмовимипротеїнамина 50-60 %. Проникаєчерезгематоенцефалічнийі плацентарнийбарʼєр. Обʼємрозподілу –приблизно 0,7л/кг.

Метаболізм:метамізолпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформаціїу печінці.Йогоосновнийметаболіт 4-метил-аміно-антипірин(МАА)метаболізуєтсяу печінці зутворенняміншихметаболітів,у тому числі4-аміно-антипірина(АА), який єфармакологічноактивним.Максимальніплазмовіконцентрації(повідношеннюдо всіхметаболітів)встановлюютьсяприблизно через30-90 хвилин.

Виведення:виводитьсянирками уформіметаболітів,причому лише3 % виділеноїкількостіметамізолувиводиться унезмінномувигляді. Періоднапіввиведення– приблизно 10годин.

Пацієнтизпорушеннямифункційпечінки: періоднапіввиведенняактивногометаболітуМАА упацієнтів ізпорушеннямифункційпечінкиподовжуєтьсяприблизно в 3рази. Такимпацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчимидозамиметамізолу.

Пацієнтизпорушеннямифункційнирок: упацієнтів ізпорушеннямифункційнирок спостерігаєтьсязниженийступіньвиведеннядеякихметаболітів.Таким пацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчими дозамиметамізолу.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длякороткочасногосимптоматичноголікуваннябольовогосиндрому приспазмах гладкоїмускулатуривнутрішніхорганів:

·     шлунковіта кишковіколіки;

·     нирковіколіки принирковокам’янійхворобі;

·     спастичнадискінезіяжовчнихшляхів;

·     дисменорея.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо активнихречовин, до похіднихпіразолону (втому числі упацієнтів загранулоцитозомв анамнезіпри попередньомузастосуванніподібнихліків) або доіншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ).

Тяжкіпорушенняфункційпечінки інирок.

Гострапечінковапорфірія.

Дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Непрохідністьшлунково-кишковоготракту імегаколон.

Порушенняфункційкістковогомозку (наприклад,післялікуванняцитостатиками).

Захворюваннягемопоетичноїсистеми (агранулоцитоз,лейкопенія,анеміябудь-якої етіології,у тому числіапластичнаанемія, інфекційнанейтропенія).

Аденомапередміхуровоїзалози II і IIIступеня.

Атоніяжовчного ісечовогоміхура.

Підозранахірургічнупатологію.

Гіпотонічністани і гемодинамічнанестабільність.

Колаптоїдністани.

Тахіаритмія.

Закритокутоваглаукома.

Бронхіальнаастма.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

КомбінуванняпрепаратуСпазмалгон®з іншимилікарськимизасобамивимагає особливоїобережностічерез вмістметамізолу,який єіндукторомпечінковихферментів.

Призастосуванніпрепаратуслід уникати вживання&

Нет аналогов