РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗМАЛГОН АМП. 5МЛ №5 купить в Киеве

Артикул: 9416
Бренд: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрію моногідрату 500 мг; пітофенону гідрохлориду 2 мг; фенпіверинію броміду 0,02 мг
Применение: Ниркові коліки, спазми уретри, тенезми сечового міхура, жовчні коліки, дискінезія жовчних шляхів, кишкові та шлункові коліки, болісні менструації та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

СПАЗМАЛГОН®

(SPASMALGON®)

 

Склад:

діючіречовини:метамізолнатріюмоногідрат,пітофенону гідрохлорид,фенпівериніюбромід;

1 млрозчину дляін’єкцій містить:метамізолунатріюмоногідрату500 мг; пітофенонугідрохлориду2 мг;фенпівериніюброміду 0,02 мг;

допоміжніречовини: водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідина, майжевільна відчасточок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.

КодАТХ А03D A02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Спазмалгон®–комбінованийлікарськийзасіб ізвираженоюспазмолітичноюіаналгетичноюактивністю.

Метамізолмає вираженуаналгетичнуі жарознижувальнудію упоєднанні зіслабшоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Результатомйого дій єпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорогузбудливостіу таламусі,вплив на гіпоталамусі утворенняендогеннихпірогенів.

Фенпівериніймає помірновираженугангліоблокуючуіхолінолітичнудію.Пригнічуєтонус імоторикугладкоїмускулатуришлунка, кишечнику,жовчних ісечовивіднихшляхів.

Пітофенонугідрохлоридмаєпапавериноподібнудію звираженоюспазмолітичноюактивністюпо відношеннюдо гладкоїмускулатури.

Фармакокінетика.

Всмоктування:привнутрішньомʼязовомузастосуваннішвидкорезорбується.Метамізолмає системнубіодоступність,що становитьприблизно 85 %.

Розподіл:метамізол звʼязуєтьсяз плазмовимипротеїнамина 50-60 %. Проникаєчерезгематоенцефалічнийі плацентарнийбарʼєр. Обʼємрозподілу –приблизно 0,7л/кг.

Метаболізм:метамізолпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформаціїу печінці.Йогоосновнийметаболіт 4-метил-аміно-антипірин(МАА)метаболізуєтсяу печінці зутворенняміншихметаболітів,у тому числі4-аміно-антипірина(АА), який єфармакологічноактивним.Максимальніплазмовіконцентрації(повідношеннюдо всіхметаболітів)встановлюютьсяприблизно через30-90 хвилин.

Виведення:виводитьсянирками уформіметаболітів,причому лише3 % виділеноїкількостіметамізолувиводиться унезмінномувигляді. Періоднапіввиведення– приблизно 10годин.

Пацієнтизпорушеннямифункційпечінки: періоднапіввиведенняактивногометаболітуМАА упацієнтів ізпорушеннямифункційпечінкиподовжуєтьсяприблизно в 3рази. Такимпацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчимидозамиметамізолу.

Пацієнтизпорушеннямифункційнирок: упацієнтів ізпорушеннямифункційнирок спостерігаєтьсязниженийступіньвиведеннядеякихметаболітів.Таким пацієнтамрекомендуєтьсялікуваннянижчими дозамиметамізолу.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длякороткочасногосимптоматичноголікуваннябольовогосиндрому приспазмах гладкоїмускулатуривнутрішніхорганів:

·     шлунковіта кишковіколіки;

·     нирковіколіки принирковокам’янійхворобі;

·     спастичнадискінезіяжовчнихшляхів;

·     дисменорея.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо активнихречовин, до похіднихпіразолону (втому числі упацієнтів загранулоцитозомв анамнезіпри попередньомузастосуванніподібнихліків) або доіншихнестероїднихпротизапальнихзасобів(НПЗЗ).

Тяжкіпорушенняфункційпечінки інирок.

Гострапечінковапорфірія.

Дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Непрохідністьшлунково-кишковоготракту імегаколон.

Порушенняфункційкістковогомозку (наприклад,післялікуванняцитостатиками).

Захворюваннягемопоетичноїсистеми (агранулоцитоз,лейкопенія,анеміябудь-якої етіології,у тому числіапластичнаанемія, інфекційнанейтропенія).

Аденомапередміхуровоїзалози II і IIIступеня.

Атоніяжовчного ісечовогоміхура.

Підозранахірургічнупатологію.

Гіпотонічністани і гемодинамічнанестабільність.

Колаптоїдністани.

Тахіаритмія.

Закритокутоваглаукома.

Бронхіальнаастма.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

КомбінуванняпрепаратуСпазмалгон®з іншимилікарськимизасобамивимагає особливоїобережностічерез вмістметамізолу,який єіндукторомпечінковихферментів.

Призастосуванніпрепаратуслід уникати вживання&

Нет аналогов