РЕЦЕПТУРНЫЙ
СПАЗМОБРЮ АМП. 20МГ/2МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗМОБРЮ АМП. 20МГ/2МЛ №10

Артикул: 9409
Бренд: БРЮФАРМЭКСПОРТ С.П.Р.Л.
Нет в продаже
Производитель: БРЮФАРМЭКСПОРТ С.П.Р.Л.
ATC: A03BB01
Международное название: Butylscopolamine
Содержание: гіосцину бутилброміду 20 мг
Применение: Загострення виразкової хвороби шлунка та ДПК, дискінезії шлунково-кишкового трак ту, жовчних шляхів; сину сова брадикардія, брадиаритмія; паркінсонізм; дисменорея; ринорея; збудження, блювання, гіперсаліва ція, діарея, спастичні запори.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С Т Р У КЦ І Я 

длямедичногозастосуванняпрепарату

 СПАЗМОБРЮ

(SPASMOBRU)

 

 

 Склад:

 діючаречовина: гіосцину бутилбромід;

 1ампула (2 мл) міститьгіосцинубутилброміду20 мг;

 допоміжніречовини: натріюхлорид, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа.Розчин для ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, щозастосовуютьсяприфункціональнихрозладахшлунково-кишковоготракту. Бутилскополамін. Код АТС А03B В01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

− Спазмишлунково-кишковоготракту,пілороспазм,спастичніколіти,спастичнізапори, дискінезіяжовчнихшляхів тапротоківпідшлунковоїзалози,ниркова тапечінковаколіка, холецистити,панкреатити,симптоматичнелікуваннявиразковоїхворобишлунка та дванадцятипалоїкишки.

−  Купіруваннянудоти та блювання(у тому числіупісляопераційномуперіоді).

− Спазмисечовихшляхів.Больовийсиндром приальгодисменореї,спазм матки іматковихтруб пригістеросальпінгографії,стимулюванняпологів.

−  Премедикаціяпередхірургічнимивтручаннями.

− Длядиференціальноїдіагностикиспазму тановоутвореньприрентгенологічних,радіологічнихтаендоскопічнихметодахдослідження.

− Отруєнняфосфорорганічнимисполуками (якантидотнатерапія).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препарату,паралітичнийілеус, вузькокутоваглаукома,гіпертрофіяпередміхуровоїзалози іззатримкоюсечі, механічнакишкованепрохідність,міастенія гравіс,тахіаритмія,мегаколон.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуватипідшкірно,внутрішньом’язово,внутрішньовенноструминно(повільно)абовнутрішньовеннокраплинно.Дозу визначатиіндивідуально.

Дорослим вводити по 2-4 мл (20-40 мг)  2-3 разина добу.Максимальнадобова дозадля дорослихне маєперевищувати100 мг.

Дітямвіком від 6років призначати ізрозрахунку 0,3-0,6 мг/кг маси тілана добу.

Максимальнадобова доза для дітей – 1,5мг/кг маситіла, але небільше 100 мг.

Тривалістьзастосуваннявизначаєтьсяклінічноюситуацією.

Внутрішньовенноструминновводити у виглядіповільноїін’єкціїпротягом 1-3 хв,попередньорозчинивши разовудозу в 10-20 мл 0,9 %розчинінатріюхлориду або 5% розчині глюкози.

Внутрішньовеннокраплинновводити зі швидкістю60-80 крапель/хв,застосовуючи            100-400 млзазначенихінфузійнихрозчинів.

 

Побічніреакції.

Більшістьнаведенихпобічнихреакційможнапояснитиантихолінергічнимивластивостямипрепарату.АнтихолінергічнівластивостіСпазмобрюзагаломлегкі іминаютьсамостійно.

З бокушлунково-кишковоготракту:сухість уроті, запор.

Збоку органівзору:парезакомодації,порушеннязору,підвищеначутливістьочей досвітла, загостренняглаукоми.

Збоку шкіри: шкірніреакції,включаючикропив’янку,свербіж,висипання,зміни в місцівведення.

Збоку імунноїсистеми: анафілактичнийшок,анафілактичніреакції,диспное,еритема таінші прояви гіперчутливості.

Інші: сухістьслизовоїоболонкиноса, сухістьшкірнихпокривів,зменшенняпотовиділення,тахіаритмія,утрудненесечовиділення,алергічніреакції.

 

Передозування.

Симптоми:розширеннязіниць ізвідсутньоюреакцією насвітло,сухістьслизовихоболонок,охриплістьголосу,тахікардія,гіпертермія,затримкасечовипускання,почервонінняшкіри,пригніченняперистальтики,спостерігалосядиханняЧейна-Стокса.

 Лікування:промиванняшлунка,призначеннясорбентів тамагніюсульфату,форсованийдіурез,повторневведенняфізостигмінуабо галантаміну; симптоматичнатерапія,запоказаннями–катетеризаціясечового міхура.Хворим наглаукомупризначатипілокарпін.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Даніщодозастосуваннягіосцинубутилбромідувагітнимобмежені.

Немаєдостатньоїінформаціїпро те, чи проникаєСпазмобрю тайогометаболіти угруднемолоко.

Якзастереженнябажано невикористовуватипрепарат уперіодвагітностіабо годуваннягруддю.

Немаєданних щодовпливу нафертильність.

 

Діти.

Немаєдостатніхданих щодозастосуванняСпазмобрюдітям вікомдо 6 років.

 

Особливостізастосування.

Зобережністюзастосовуватипацієнтам літньоговіку.Препаратнеобхідно зобережністюзастосовуватихворим устанах, які можутьсупроводжуватисятахікардією,такими як:тиреотоксикоз,серцеванедостатність,хірургічнівтручання насерці, якіможуть уподальшомупризвести дотахікардії.

Черезможливийризик появиантихолінергічнихускладненьнеобхідно зобережністюпроводитилікуванняпацієнтів зпідозрою наобструкціюкишечникуабо сечовивіднихшляхів.

Необхіднозобережністюпризначатипацієнтам зпідвищенноютемпературоютіла, оскількиможливезменшенняпотовиділення.У пацієнтів знедіагностованоювузькокутовоюглаукомоюпризастосуванніпрепаратуможеспостерігатисяпідвищеннявнутрішньоочноготиску. Отже,при болючомупочервонінніочей ізвтратою зорупісля ін’єкціїСпазмобрюпацієнтамслід негайнозвернутисядоофтальмолога.

Спеціальнізастереженнящодозастосуванняпрепаратупри синдроміподразненогокишечнику. Препаратзастосовуватизобережністюпісляконсультаціїз лікарем принаступних станах:вік старше 40років тавище, кров укалі, здуттяживота танудота,втратаапетиту тазниженнямаси тіла,блідістьшкірних покривівта швидкастомлюваність,вагінальнікровотечіабо виділення,затрудненнята біль присечовипусканні,нещодавняподорож закордон.

Препаратне можназастосовуватипри наступнихстанах: запортяжкогоступеня;підвищеннятемпературитіла;оскількилікуванняможе бутиневірним,необхіднозвернутисядо лікаряякнайшвидше. 

Припояві новихабопогіршеннііснуючих симптомів,абоk

Нет аналогов