СПАЗМОБРЮ ТАБ. 10МГ №20 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов <strong>ЗАПРЕЩЕНО.</strong>
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СПАЗМОБРЮ ТАБ. 10МГ №20 купить в Славутиче

Артикул: 9411
Бренд: БРЮФАРМЭКСПОРТ С.П.Р.Л.
Нет в продаже
Производитель: БРЮФАРМЭКСПОРТ С.П.Р.Л.
ATC: A03BB01
Международное название: Butylscopolamine
Содержание: гіосцину бутилброміду 10 мг
Применение: Загострення виразкової хвороби шлунка та ДПК, дискінезії шлунково-кишкового трак ту, жовчних шляхів; сину сова брадикардія, брадиаритмія; паркінсонізм; дисменорея; ринорея; збудження, блювання, гіперсаліва ція, діарея, спастичні запори.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С Т Р У КЦ І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 СПАЗМОБРЮ

(SPASMOBRU)

 

 

Склад:

діючаречовина: 1 таблеткаміститьгіосцинубутилброміду10 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,натріюкрохмальгліколят(тип А), кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магнію стеарат. 

 

Лікарськаформа.Таблетки.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, щозастосовуютьсяприфункціональнихрозладахшлунково-кишковоготракту. Бутилскополамін.Код АТСА03В В01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

− Спазмишлунково-кишковоготракту,пілороспазм,спастичніколіти,спастичнізапори, дискінезіяжовчнихшляхів тапротоків підшлунковоїзалози,ниркова тапечінкова коліки,холецистит,панкреатит,симптоматичнелікуваннявиразковоїхворобишлунка та дванадцятипалоїкишки.

−  Купіруваннянудоти таблювання (утому числі упісляопераційномуперіоді).

− Спазмисечовихшляхів.Альгодисменорея,спазм матки іматковихтруб пригістеросальпінгографії.

−Длядиференціальноїдіагностикиспазму тановоутвореньприрентгенологічних,радіологічнихта ендоскопічнихметодахдослідження.

− Отруєнняфосфороорганічнимисполуками (якантидотнатерапія).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,паралітичнийілеус,вузькокутоваглаукома,гіпертрофіяпередміхуровоїзалози іззатримкою сечі,механічнакишкованепрохідність,міастеніягравіс,тахіаритмія,мегаколон.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозупризначатиіндивідуально,залежно відвіку хворогота перебігузахворювання.Дорослимпризначатипо 10 мг 3–5 разів надобу.Максимальнадобова дозане маєперевищувати100 мг.

Дітямвіком від6 років препаратпризначати  зрозрахунку 0,3–0,6 мг/кг маситіла на добу.

Максимальнадобова доза – 1,5 мг/кг маситіла.

Таблеткузапиваютьдостатньоюкількістюрідини.

 

Побічніреакції.

Більшістьнаведенихпобічнихефектів можнапояснитиатихолінергічнимивластивостямипрепарату.АнтихолінергічнівластивостіСпазмобрюзагаломлегкі іминаютьсамостійно.

З бокушлунково-кишковоготракту:сухість уроті, запор.

З бокуорганів зору: парезакомодації,порушеннязору, підвищеначутливістьочей досвітла,загострення глаукоми.

Збоку шкіри: шкірніреакції,включаючикропив’янку,свербіж,висипання.

Збоку імунноїсистеми: анафілактичнийшок,анафілактичніреакції, диспное,еритема таінші проявигіперчутливості.

Інші: сухістьслизовоїоболонкиноса, сухістьшкірнихпокривів,зменшенняпотовиділення,тахіаритмія,утрудненесечовиділення,алергічніреакції.

 

Передозування.

Симптоми:розширеннязіниць ізвідсутньоюреакцією насвітло,сухістьслизовихоболонок, охриплістьголосу,тахікардія,гіпертермія, затримкасечовипускання,почервонінняшкіри,пригніченняперистальтики,спостерігалосядиханняЧейна-Стокса.

 Лікування:промиванняшлунка,призначеннясорбентів тамагніюсульфату,форсованийдіурез,повторне введенняфізостигмінуабогалантаміну; симптоматичнатерапія,запоказаннями–катетеризаціясечового міхура.Хворим наглаукомупризначатипілокарпін.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Даніщодозастосуваннягіосцинубутилбромідувагітнимобмежені.

Немаєдостатньоїінформаціїпро те, чи проникаєСпазмобрю тайогометаболіти угруднемолоко.

Якзастереженнянерекомендовановикористовуватипрепарат уперіодвагітності абогодуваннягруддю.

Немаєданних щодовпливу нафертильність.

 

Діти.

Немаєдостатніхданих щодозастосуванняСпазмобрю  дітямвіком до 6років.

 

Особливостізастосування.

Зобережністюзастосовуватипацієнтам літньоговіку.Препаратнеобхідно зобережністюзастосовуватихворим у станах,які можутьсупроводжуватисятахікардією,такими як:тиреотоксикоз,серцева недостатність,хірургічнівтручання насерці, якіможуть уподальшомупризвести дотахікардії.

Черезможливийризик появиантихолінергічнихускладненьнеобхідно зобережністюпроводитилікуванняпацієнтам зпідозрою наобструкціюкишечникуабосечовивіднихшляхів.

Необхіднозобережністюпризначатипацієнтам зпідвищенноютемпературоютіла, оскількиможливезменшенняпотовиділення.У пацієнтів знедіагностованоювузькокутовоюглаукомоюпризастосуванніпрепарату можеспостерігатисяпідвищеннявнутрішньоочноготиску. Отже,при болючомупочервонінніочей ізвтратою зорупацієнтам сліднегайнозвернутисядоофтальмолога.

Препарат міститьлактозу, томуйого не слідзастосовуватипацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,лактазноюнедостатністюабоглюкозно-галактозноюмальабсорбцією.

Спеціальнізастереженнящодозастосуванняпрепаратупри синдроміподразненогокишечнику. Препаратзастосовуватиз обережністюпісляконсультаціїз лікарем принаступнихстанах: вікстарше 40років тавище, кров укалі, здуттяживота танудота,втрата апетитута зниженнямаси тіла,блідість шкірнихпокривів ташвидкастомлюваність,вагінальнікровотечіабовиділення,затрудненнята біль присечовипусканні,нещодавняподорож закордон.

Препаратне можназастосовуватипри наступнихстанах: запортяжкогоступеня;підвищеннятемпературитіла;оскількилікуванняможе бутиневірним,необхіднозвернутисядо лікаряякнайшвидше. 

Припояві новихабопогіршеннііснуючих симптомів,абовідсутностіефектулікув&#

Нет аналогов