ГЕКСОРАЛ АЭРОЗОЛЬ 0.2% 40МЛ #1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕКСОРАЛ АЭРОЗОЛЬ 0.2% 40МЛ #1

Артикул: 9180
Бренд: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
Нет в продаже
Производитель: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
ATC: A01AB12
Международное название: Hexetidine
Содержание: 2 мг гексетидину
Применение: Бактеріальні інфекції слизової оболонки порожнини рота і глотки; кандидоз та інші грибкові захворювання порожнини рота і глотки, профілактика вторинних інфекцій при хірургічних втручаннях і травмах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЕКСОРАЛ®

(HEXORAL®)

 

Склад:

діючаречовина: hexetidine;

1 млрозчинумістить 2 мггексетидину;

допоміжніречовини: полісорбат80, кислоталимонна,моногідрат, сахарин натрію,левоментол,олія евкаліптова,кальцію-натріюедетат,етанол 96 %, натріюгідроксид,вода очищена,азот.

 

Лікарськаформа. Спрейдля ротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозора,безбарвнарідина зароматом м’яти.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидля застосуванняустоматології.Протимікробніта антисептичнізасоби длямісцевогозастосування.Код АТХ А01А В12.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гексетидинєпротимікробнимзасобом широкогоспектра дії.Цей засіб єефективним якin vivo, такі in vitroпротигрампозитивнихтаграмнегативнихбактерій, атакождріжджів (Candida albicans) тагрибів.

СпецифічніфармакокінетичнідослідженнящодозастосуванняГексорал®спрей людиніне проводили.

Призастосуванніпрепаратуможуть визначатисязубний наліті залишковіконцентраціїгексетидину наслизовихоболонках.Дослідженняз використаннямміченогогексетидинупоказали, щогексетидинможевизначатисяна тканинахротовоїпорожнинивід 8 до 10 годинпісля одноразовогозастосування,а у деякихвипадках виявлятисяна тканинахротовоїпорожнини через65 годин післялікування.

Фармакокінетика.

Дослідженняабсорбціїпіслямісцевого застосуванняГексорал®спрей абогексетидину  улюдей не проводили.

СпецифічнихдослідженьГексорал®спрею абогексетидинуу людейзпорушеннямифункціїпечінкита/або нирок іпацієнтівлітньоговіку непроводили.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гексорал®спрейзастосовуватипринезначнихінфекціяхротовоїпорожнини,включаючикандидоз; якдопоміжнийзасіб дляпрофілактикита лікуваннягінгівіту;прилікуванніболю в горлітарецидивуючихафтознихвиразок; дляусуненнянеприємногозапаху зрота; до і післяпроведенняхірургічнихоперацій у стоматології.

 

 

 

Протипоказання.

Гексорал®спрейпротипоказаний:

– принаявностігіперчутливостідогексетидину,оліїевкаліптової,левоментолуабо добудь-якогоіншого компонентапрепарату;

–пацієнтам збронхіальноюастмою або збудь-якимиіншимизахворюваннямидихальнихшляхів,пов’язанимиз наявноюгіперчутливістюдихальнихшляхів.Інгаляціяможеспричинитибронхоконстрикцію;

–атрофічнийфарингіт.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Можебутивзаємодія зіншимиантисептичнимилікарськимизасобами.Гексетидинможе бутиінактивованийлужнимирозчинами.

 

Особливостізастосування.

Препаратслід зобережністюзастосовуватипацієнтам зепілепсією.Препаратможе зменшуватиепілептичнийпоріг таспричинятисудоми удітей. Зобережністюслід застосовуватипрепаратпацієнтам залергічнимиреакціями,включаючибронхіальну астму,особливопацієнтам залергією доацетилсаліциловоїкислоти.

Препаратміститьетанол, томуйого слід з обережністюпризначатипацієнтам іззахворюваннямипечінки.

Є ризиквиникненняларингоспазмуу дітей черезнаявність ускладіпрепаратулевоментолу.

Припосиленнізапаленнялікуванняпрепаратомслідприпинити.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Данідосліджень улюдей щодоможливості проникненнякрізьплаценту таекскреції у груднемолокогексетидинувідсутні,тому Гексорал®не слідзастосовуватиу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Препаратміститьетанол.Водіям нерекомендуєтьсякеруватиавтомобілемпротягом 30 хвилинпісля застосуванняпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі  і дітивіком від 6років.

Гексорал®спрей єзасобом длямісцевогозастосуванняу порожнинірота.

Технікапроведенняпроцедури:

– гнучкутрубку слідвстановити увідповіднийотвір наголівціфлакона,злегканатиснувшина неї.Спрямуватикінецьгнучкоїтрубки відсебе;

–утримуючигнучкутрубку уроті,спрямуватиїї навідповіднуділянкупорожнинирота абогорла.Протягомпроцедуризавжди триматифлаконвертикально;

–затримуючидихання,впорснутиГексорал®спрей шляхомнатисканняголівкибалона протягом1-2 секунд.

Застосовувати2 рази на добу,бажанозранку іввечері,після їди.

Тривалістьлікуваннявизначаєлікар індивідуальнозалежно відступенятяжкості таособливостейперебігузахворювання.

Не застосовуватидлялікуваннядовготривалихсимптомів.

Діти.

НезастосовуватиГексорал®спрей дітямвіком до 6років.

Передозування.

Проковтуваннявеликоїкількостіспрею спричиняєнудоту, томусуттєвоговсмоктуванняневідбудеться.

Черезвсмоктуваннядостатньоїкількостіспрею дляротовоїпорожниниГексорал®можевиникнутиалкогольнаінтоксикаціячерез вмістетиловогоспирту.

Нет аналогов