ГЕКСОРАЛ АЭРОЗОЛЬ 0.2% 40МЛ #1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕКСОРАЛ АЭРОЗОЛЬ 0.2% 40МЛ #1

Артикул: 9180
Бренд: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
Нет в продаже
Производитель: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
ATC: A01AB12
Международное название: Hexetidine
Содержание: 2 мг гексетидину
Применение: Бактеріальні інфекції слизової оболонки порожнини рота і глотки; кандидоз та інші грибкові захворювання порожнини рота і глотки, профілактика вторинних інфекцій при хірургічних втручаннях і травмах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЕКСОРАЛ®

(HEXORAL®)

 

Склад:

діючаречовина: hexetidine;

1 млрозчинумістить 2 мггексетидину;

допоміжніречовини: полісорбат80, кислоталимонна,моногідрат, сахарин натрію,левоментол,олія евкаліптова,кальцію-натріюедетат,етанол 96 %, натріюгідроксид,вода очищена,азот.

 

Лікарськаформа. Спрейдля ротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозора,безбарвнарідина зароматом м’яти.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидля застосуванняустоматології.Протимікробніта антисептичнізасоби длямісцевогозастосування.Код АТХ А01А В12.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гексетидинєпротимікробнимзасобом широкогоспектра дії.Цей засіб єефективним якin vivo, такі in vitroпротигрампозитивнихтаграмнегативнихбактерій, атакождріжджів (Candida albicans) тагрибів.

СпецифічніфармакокінетичнідослідженнящодозастосуванняГексорал®спрей людиніне проводили.

Призастосуванніпрепаратуможуть визначатисязубний наліті залишковіконцентраціїгексетидину наслизовихоболонках.Дослідженняз використаннямміченогогексетидинупоказали, щогексетидинможевизначатисяна тканинахротовоїпорожнинивід 8 до 10 годинпісля одноразовогозастосування,а у деякихвипадках виявлятисяна тканинахротовоїпорожнини через65 годин післялікування.

Фармакокінетика.

Дослідженняабсорбціїпіслямісцевого застосуванняГексорал®спрей абогексетидину  улюдей не проводили.

СпецифічнихдослідженьГексорал®спрею абогексетидинуу людейзпорушеннямифункціїпечінкита/або нирок іпацієнтівлітньоговіку непроводили.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гексорал®спрейзастосовуватипринезначнихінфекціяхротовоїпорожнини,включаючикандидоз; якдопоміжнийзасіб дляпрофілактикита лікуваннягінгівіту;прилікуванніболю в горлітарецидивуючихафтознихвиразок; дляусуненнянеприємногозапаху зрота; до і післяпроведенняхірургічнихоперацій у стоматології.

 

 

 

Протипоказання.

Гексорал®спрейпротипоказаний:

– принаявностігіперчутливостідогексетидину,оліїевкаліптової,левоментолуабо добудь-якогоіншого компонентапрепарату;

–пацієнтам збронхіальноюастмою або збудь-якимиіншимизахворюваннямидихальнихшляхів,пов’язанимиз наявноюгіперчутливістюдихальнихшляхів.Інгаляціяможеспричинитибронхоконстрикцію;

–атрофічнийфарингіт.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Можебутивзаємодія зіншимиантисептичнимилікарськимизасобами.Гексетидинможе бутиінактивованийлужнимирозчинами.

 

Особливостізастосування.

Препаратслід зобережністюзастосовуватипацієнтам зепілепсією.Препаратможе зменшуватиепілептичнийпоріг таспричинятисудоми удітей. Зобережністюслід застосовуватипрепаратпацієнтам залергічнимиреакціями,включаючибронхіальну астму,особливопацієнтам залергією доацетилсаліциловоїкислоти.

Препаратміститьетанол, томуйого слід з обережністюпризначатипацієнтам іззахворюваннямипечінки.

Є ризиквиникненняларингоспазмуу дітей черезнаявність ускладіпрепаратулевоментолу.

Припосиленнізапаленнялікуванняпрепаратомслідприпинити.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Данідосліджень улюдей щодоможливості проникненнякрізьплаценту таекскреції у груднемолокогексетидинувідсутні,тому Гексорал®не слідзастосовуватиу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Препаратміститьетанол.Водіям нерекомендуєтьсякеруватиавтомобілемпротягом 30 хвилинпісля застосуванняпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі  і дітивіком від 6років.

Гексорал®спрей єзасобом длямісцевогозастосуванняу порожнинірота.

Технікапроведенняпроцедури:

– гнучкутрубку слідвстановити увідповіднийотвір наголівціфлакона,злегканатиснувшина неї.Спрямуватикінецьгнучкоїтрубки відсебе;

–утримуючигнучкутрубку уроті,спрямуватиїї навідповіднуділянкупорожнинирота абогорла.Протягомпроцедуризавжди триматифлаконвертикально;

–затримуючидихання,впорснутиГексорал®спрей шляхомнатисканняголівкибалона протягом1-2 секунд.

Застосовувати2 рази на добу,бажанозранку іввечері,після їди.

Тривалістьлікуваннявизначаєлікар індивідуальнозалежно відступенятяжкості таособливостейперебігузахворювання.

Не застосовуватидлялікуваннядовготривалихсимптомів.

Діти.

НезастосовуватиГексорал®спрей дітямвіком до 6років.

Передозування.

Проковтуваннявеликоїкількостіспрею спричиняєнудоту, томусуттєвоговсмоктуванняневідбудеться.

Черезвсмоктуваннядостатньоїкількостіспрею дляротовоїпорожниниГексорал®можевиникнутиалкогольнаінтоксикаціячерез вмістетиловогоспирту.

Нет аналогов

Фармакология в одонтологии

Спектр стоматологических заболеваний не ограничивается кариесом. В эту же категорию входят все патологические состояния, связанные с тканями зуба, деснами, пульпой (сосудисто-нервным пучком), периодонтом, слизистой оболочкой полости рта. Потому и стоматологические препараты – это достаточно обширная группа медикаментозных средств с различной фармакодинамикой. Форма выпуска, в подавляющем своем большинстве – гель для местного использования. В связи с этим, стоматологические лекарства не способны оказывать системное воздействие на организм, не вызывают ярко выраженных побочных эффектов, либо привыкания. При этом достигается необходимый терапевтический эффект. Тем не менее, любое лекарство для зубов должно быть подобрано профессиональным врачом или фармацевтом. Самолечение может навредить вам и вашему здоровью.

Виды лекарственных средств, применяемых в стоматологии

Сами заболевания зубов и полости рта могут иметь различную этиологию. Потому препараты для стоматологии условно можно разделять на следующие группы:

Большинство медикаментов, применяемых в стоматологической практике, являются комбинированными препаратами. Они могут одновременно проявлять противомикробную, противогрибковую, противовирусную активность, снимать раздражение и боль (камидент, камистад, фитодент).

Как осуществить заказ в аптеке Viridis?

Сеть фирменных аптек Виридис функционирует в северо-восточной части Украины. Жители Киевской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей могут приобрести у нас широкий перечень недорогих медикаментозных препаратов высокого качества. Нас знают и любят за приятные цены, европейский сервис и надежность. Вашим услугам сеть стационарных аптек и фирменная интернет аптека Viridis. У нас можно совершить заказ как рецептурных, так и безрецептурных медикаментов в режиме онлайн. Консультанты помогут подобрать оптимальное лекарственное средство для каждого индивидуального случая максимально дешево. Доставка осуществляется по удобному для вас адресу аптеки Viridis.