ГЕКСОРАЛ Р-Р 0,1% 200МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕКСОРАЛ Р-Р 0,1% 200МЛ

Артикул: 9179
Бренд: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
Нет в продаже
Производитель: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
ATC: A01AB12
Международное название: Hexetidine
Содержание: 1 мг гексетидину
Применение: Інфекційно-запальні захворювання рота і горла: тонзиліт; ангіна (зокрема ангіна латерального валика, ангіна Плаута-Венсана); фарингіт; гінгівіт і кровотеча з ясен; пародонтит; стоматит і глосит; афтозні виразки – з метою профілактики суперінфекцій; альвеолярні інфекції при видаленні зубів; мікози рота та горла, особливо молочниця; а також до і після хірургічних операцій в ділянці рота і горла; як допоміжний засіб гігієни рота при генералізованих захворюваннях; для усунення неприємного запаху з рота, особливо у випадках розпаду пухлин рота та горла. Як засіб ад’ювантної терапії при застуді.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЕКСОРАЛ®

(HEXORAL®)

 

Склад:

діючаречовина: hexetidine;

1 млрозчинумістить 1 мггексетидину;

допоміжніречовини: полісорбат60; кислоталимонна,моногідрат; сахариннатрію;азорубін (Е 122);левоментол;оліяевкаліптова;кальцію-натріюедетат;етанол 96 %;натріюгідроксид;вода очищена.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідиначервоногокольору, зм’ятнимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлязастосуванняустоматології.Протимікробнітаантисептичнізасоби для місцевогозастосування.Код АТХ А01А В12.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гексетидинєпротимікробнимзасобом широкогоспектра дії.Цей засіб єефективним якin vivo, такі in vitroпротигрампозитивнихтаграмнегативнихбактерій, атакождріжджів (Candida albicans) тагрибів.

СпецифічнихфармакокінетичнихдослідженьзастосуванняГексорал® розчинущодо йоговпливу налюдину непроводили.

Призастосуванніпрепаратуможутьвизначатисязубний наліті залишковіконцентраціїгексетидинуна слизовихоболонках.Дослідженняз використаннямміченогогексетидинупоказали, щогексетидинможевизначатисяна тканинахротовоїпорожнинивід 8 до 10 годинпісля одноразовогозастосування,а в деякихвипадкахвиявлятисяна тканинахротовоїпорожниничерез 65 годинпіслялікування.

Фармакокінетика.

Дослідженьабсорбціїпіслямісцевого застосуванняГексорал®розчин абогексетидину  улюдей не проводили.

СпецифічнихдослідженьГексоралу®розчину абогексетидинуу людейізпорушеннямифункціїпечінки та/абонирок іпацієнтівлітньоговіку непроводили.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гексорал®розчинзастосовуватипринезначнихінфекціяхротовоїпорожнини,включаючикандидоз; якдопоміжнийзасіб дляпрофілактикита лікуваннягінгівіту;прилікуванніболю в горлітарецидивуючихафтознихвиразок; дляусуненнянеприємногозапаху зрота; до і післяпроведенняхірургічнихоперацій у стоматології.

 

Протипоказання.

Гексорал®розчин протипоказаний:

-        принаявностігіперчутливостідо гексетидину,азорубіну,оліїевкаліптової,левоментолу,олії м’ятиперцевої абодо будь-якогоіншогокомпонентапрепарату;

-        атрофічнийфарингіт.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Можебутивзаємодія зіншимиантисептичнимилікарськимизасобами.Гексетидинможе бутиінактивованийлужнимирозчинами.

 

Особливостізастосування.

Препаратпризначенолише длязовнішньогозастосування,розчин непроковтувати.

Препаратслід зобережністюзастосовуватипацієнтам зепілепсією.Препаратможезменшуватиепілептичнийпоріг таспричинитисудоми удітей. Зобережністюзастосовуватипацієнтам залергічнимиреакціями,включаючибронхіальнуастму, особливопацієнтам залергією доацетилсаліциловоїкислоти.

Є ризиквиникненняларингоспазмуу дітей черезнаявністьлевоментолу.

Препаратміститьетанол, томуйого слід з обережністюпризначатипацієнтам іззахворюваннямипечінки.

Припосиленнізапаленнялікуванняпрепаратомслідприпинити тазвернутисядо лікаря.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Данідосліджень улюдей щодоможливості проникненнякрізьплаценту таекскреції у груднемолокогексетидинувідсутні,тому Гексорал®не слідзастосовуватиу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Препаратміститьетанол.Водіям нерекомендуєтьсякеруватиавтомобілемпротягом 30 хвилинпіслязастосуванняпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти вікомвід 6 років.

Гексорал®розчин єзасобом длямісцевогозастосуванняу ротовійпорожнині.

Промиватирот абополоскатигорло 15 млнерозведеногорозчинупротягом ½хвилини               2 або 3 рази надобу.

Препаратне слідковтати.

Для полосканнявикористовуватинерозведенийрозчин.

Тривалістьлікуваннявизначаєлікар індивідуальнозалежно відступенятяжкості таособливостейперебігузахворювання.

Незастосовуватидлялікуваннядовготривалихсимптомів.

Діти.

Гексорал®розчин незастосовуватидітям вікомдо 6 років.

 

Передозування.

Ознакиі симптомипередозування

Черезвсмоктуваннядостатньоїкількостірозчину дляротовоїпорожниниГексорал®можевиникнутиалкогольнаінтоксикаціячерез вмістетиловогоспирту.

Концентраціягексетидину,що міститьсяу Гексорал®

Нет аналогов