ГЕКСОРАЛ Р-Р 0,1% 200МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕКСОРАЛ Р-Р 0,1% 200МЛ

Артикул: 9179
Бренд: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
Нет в продаже
Производитель: МАКНИЛ МЕНЮФЕКЧУРИНГ
ATC: A01AB12
Международное название: Hexetidine
Содержание: 1 мг гексетидину
Применение: Інфекційно-запальні захворювання рота і горла: тонзиліт; ангіна (зокрема ангіна латерального валика, ангіна Плаута-Венсана); фарингіт; гінгівіт і кровотеча з ясен; пародонтит; стоматит і глосит; афтозні виразки – з метою профілактики суперінфекцій; альвеолярні інфекції при видаленні зубів; мікози рота та горла, особливо молочниця; а також до і після хірургічних операцій в ділянці рота і горла; як допоміжний засіб гігієни рота при генералізованих захворюваннях; для усунення неприємного запаху з рота, особливо у випадках розпаду пухлин рота та горла. Як засіб ад’ювантної терапії при застуді.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЕКСОРАЛ®

(HEXORAL®)

 

Склад:

діючаречовина: hexetidine;

1 млрозчинумістить 1 мггексетидину;

допоміжніречовини: полісорбат60; кислоталимонна,моногідрат; сахариннатрію;азорубін (Е 122);левоментол;оліяевкаліптова;кальцію-натріюедетат;етанол 96 %;натріюгідроксид;вода очищена.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозорарідиначервоногокольору, зм’ятнимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлязастосуванняустоматології.Протимікробнітаантисептичнізасоби для місцевогозастосування.Код АТХ А01А В12.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Гексетидинєпротимікробнимзасобом широкогоспектра дії.Цей засіб єефективним якin vivo, такі in vitroпротигрампозитивнихтаграмнегативнихбактерій, атакождріжджів (Candida albicans) тагрибів.

СпецифічнихфармакокінетичнихдослідженьзастосуванняГексорал® розчинущодо йоговпливу налюдину непроводили.

Призастосуванніпрепаратуможутьвизначатисязубний наліті залишковіконцентраціїгексетидинуна слизовихоболонках.Дослідженняз використаннямміченогогексетидинупоказали, щогексетидинможевизначатисяна тканинахротовоїпорожнинивід 8 до 10 годинпісля одноразовогозастосування,а в деякихвипадкахвиявлятисяна тканинахротовоїпорожниничерез 65 годинпіслялікування.

Фармакокінетика.

Дослідженьабсорбціїпіслямісцевого застосуванняГексорал®розчин абогексетидину  улюдей не проводили.

СпецифічнихдослідженьГексоралу®розчину абогексетидинуу людейізпорушеннямифункціїпечінки та/абонирок іпацієнтівлітньоговіку непроводили.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гексорал®розчинзастосовуватипринезначнихінфекціяхротовоїпорожнини,включаючикандидоз; якдопоміжнийзасіб дляпрофілактикита лікуваннягінгівіту;прилікуванніболю в горлітарецидивуючихафтознихвиразок; дляусуненнянеприємногозапаху зрота; до і післяпроведенняхірургічнихоперацій у стоматології.

 

Протипоказання.

Гексорал®розчин протипоказаний:

-        принаявностігіперчутливостідо гексетидину,азорубіну,оліїевкаліптової,левоментолу,олії м’ятиперцевої абодо будь-якогоіншогокомпонентапрепарату;

-        атрофічнийфарингіт.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Можебутивзаємодія зіншимиантисептичнимилікарськимизасобами.Гексетидинможе бутиінактивованийлужнимирозчинами.

 

Особливостізастосування.

Препаратпризначенолише длязовнішньогозастосування,розчин непроковтувати.

Препаратслід зобережністюзастосовуватипацієнтам зепілепсією.Препаратможезменшуватиепілептичнийпоріг таспричинитисудоми удітей. Зобережністюзастосовуватипацієнтам залергічнимиреакціями,включаючибронхіальнуастму, особливопацієнтам залергією доацетилсаліциловоїкислоти.

Є ризиквиникненняларингоспазмуу дітей черезнаявністьлевоментолу.

Препаратміститьетанол, томуйого слід з обережністюпризначатипацієнтам іззахворюваннямипечінки.

Припосиленнізапаленнялікуванняпрепаратомслідприпинити тазвернутисядо лікаря.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Данідосліджень улюдей щодоможливості проникненнякрізьплаценту таекскреції у груднемолокогексетидинувідсутні,тому Гексорал®не слідзастосовуватиу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Препаратміститьетанол.Водіям нерекомендуєтьсякеруватиавтомобілемпротягом 30 хвилинпіслязастосуванняпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти вікомвід 6 років.

Гексорал®розчин єзасобом длямісцевогозастосуванняу ротовійпорожнині.

Промиватирот абополоскатигорло 15 млнерозведеногорозчинупротягом ½хвилини               2 або 3 рази надобу.

Препаратне слідковтати.

Для полосканнявикористовуватинерозведенийрозчин.

Тривалістьлікуваннявизначаєлікар індивідуальнозалежно відступенятяжкості таособливостейперебігузахворювання.

Незастосовуватидлялікуваннядовготривалихсимптомів.

Діти.

Гексорал®розчин незастосовуватидітям вікомдо 6 років.

 

Передозування.

Ознакиі симптомипередозування

Черезвсмоктуваннядостатньоїкількостірозчину дляротовоїпорожниниГексорал®можевиникнутиалкогольнаінтоксикаціячерез вмістетиловогоспирту.

Концентраціягексетидину,що міститьсяу Гексорал®

Нет аналогов

Фармакология в одонтологии

Спектр стоматологических заболеваний не ограничивается кариесом. В эту же категорию входят все патологические состояния, связанные с тканями зуба, деснами, пульпой (сосудисто-нервным пучком), периодонтом, слизистой оболочкой полости рта. Потому и стоматологические препараты – это достаточно обширная группа медикаментозных средств с различной фармакодинамикой. Форма выпуска, в подавляющем своем большинстве – гель для местного использования. В связи с этим, стоматологические лекарства не способны оказывать системное воздействие на организм, не вызывают ярко выраженных побочных эффектов, либо привыкания. При этом достигается необходимый терапевтический эффект. Тем не менее, любое лекарство для зубов должно быть подобрано профессиональным врачом или фармацевтом. Самолечение может навредить вам и вашему здоровью.

Виды лекарственных средств, применяемых в стоматологии

Сами заболевания зубов и полости рта могут иметь различную этиологию. Потому препараты для стоматологии условно можно разделять на следующие группы:

Большинство медикаментов, применяемых в стоматологической практике, являются комбинированными препаратами. Они могут одновременно проявлять противомикробную, противогрибковую, противовирусную активность, снимать раздражение и боль (камидент, камистад, фитодент).

Как осуществить заказ в аптеке Viridis?

Сеть фирменных аптек Виридис функционирует в северо-восточной части Украины. Жители Киевской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей могут приобрести у нас широкий перечень недорогих медикаментозных препаратов высокого качества. Нас знают и любят за приятные цены, европейский сервис и надежность. Вашим услугам сеть стационарных аптек и фирменная интернет аптека Viridis. У нас можно совершить заказ как рецептурных, так и безрецептурных медикаментов в режиме онлайн. Консультанты помогут подобрать оптимальное лекарственное средство для каждого индивидуального случая максимально дешево. Доставка осуществляется по удобному для вас адресу аптеки Viridis.