МАРАСЛАВИН Р-Р 100МЛ купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МАРАСЛАВИН Р-Р 100МЛ купить в Житомире

Артикул: 8805
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
Нет в продаже
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
ATC: A01AD11
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: відвар з лікарських рослин (трави полину понтійського /Artemisia ponticа L./ 4,196 г, трави чабру /Satureja hortensis L./ 0,728 г, бутонів гвоздичного дерева /Syzygium aromaticum (L.) Merr. еt L.M. Perry/ 3,646 г, плодів чорного перцю /Piper nigrum L./ 1,199 г, кореневища імбиру /Zingiber officinale Roscoe/ 4,196 г)
Применение: Запальні форми амфодонтозу (пародонтозу, альвеолярної піореї) з утвореними ясневими кишенями

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичного застосуваннялікарськогозасобу

 

Мараславін®

(MARASLAVIN®)

 

Склад:

діючіречовини: 100 млрозчинумістить:відвар злікарських рослин(трави полинупонтійського/Artemisia ponticа L./ 4,196 г,трави чабру /Satureja hortensis L./ 0,728 г,бутонівгвоздичногодерева /Syzygiumaromaticum (L.) Merr. еt L.M. Perry/ 3,646 г,плодівчорногоперцю /Pipernigrum L./ 1,199 г,кореневищаімбиру /Zingiberofficinale Roscoe/ 4,196 г);

допоміжніречовини:амоніюхлорид, оцетвинний, водаочищена.

 

Лікарськаформа. Розчингінгівальний.

Основніфізико-хімічнівластивості: мутнийрозчинкоричневогокольору, зв’яжучо-кислимсмаком таспецифічнимзапахом, призберіганнірозчинувипадає осад.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Іншізасоби длямісцевого застосуванняустоматології.

КодАТХ А01А D11.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Мараславін®представляєсобоюкомбінованийрослиннийпрепарат длямісцевогозастосуванняу стоматології.Маєантисептичну,дезінфекційну,протизапальну,антиалергічну,в’яжучу,місцевуанестезувальнуі регенерувальнудію. Примісцевомузастосуванніпрепаратуспочаткуспостерігаєтьсягіпереміям’якихтканин іпідвищенаексудація.Наявність ускладіхлоридуамонію у гіпертонічнійконцентраціїпризводитьдо зниженняексудації,видаленнятоксичнихречовин ізпародонтальнихкишень,стимулюєвідновлювальніпроцеси.Внаслідокпроявуфіброзуючоїдіїнаприкінцікурсулікуванняспостерігаєтьсязбільшенняколагеновихфібрил та їхущільнення,значнезменшеннянабряку ікровоточивості.Регулярнезастосуванняпрепарату Мараславін®післяповноговидаленнязубногокаменя і обробкиповерхнікореняусуваєнеприємнийзапах з рота.Препаратзнижуєпідвищену чутливістьпри оголеннішийок зубів ізсуває рН укислий бік,діючибактеріостатичнонафузоспірильознумікрофлоруротової порожнини.Ясеннісосочкищільноприлягаютьдо шийокзубів.Глибинапародонтальнихкишень, якувимірюютьспеціальнимипародонтальнимизондами,значнозменшується.

Траваполинупонтійського/Artemisia ponticа L./,що входить доскладупрепарату,містить активнідіючікомпоненти –ефірні олії,серед якихсиньо-зеленаефірна оліямає найвищу активність.Траваміститьтакож спирттуйол, кетонтуйон,терпени,оцтову таізовалеріановукислоту.

Основнимифармакологічнимивластивостямиполину присистемномузастосуваннієстимулюваннясмаковихрецепторів,слиновиділення(слина маєбактерициднудію). Примісцевомузастосуванніприскорюєпроцесирегенераціїі загоєнняран, виразок.

Травачабер /Saturejahortensis L./ міститьефірні олії:карвакрол,парацимол;таніни і слизуватіречовини. Маєв’яжучу,бактерициднутаспазмолітичнудію.

Бутонигвоздичногодерева /Syzygiumaromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry/містятьефірні олії:евгенол,ацетоевгенол,ванілін ікаріофілен.Ефірні оліїгвоздикивикористовуютьу стоматологічнійпрактиці якантисептичнийзасіб, вонитакож маютьболезаспокійливудію.

Чорнийперець /Pipernigrum L./ міститьприблизно 1,2-2,6 %ефірних олій,що обумовлюютьйогопротимікробнийта терапевтичнийефекти при пародонтиті.

Вінстимулюєрецепторисмаковихнервів і сприяєпосиленнюсекреціїшлунка іслини. Такожмаєінсектициднудію.

Доскладулікарськогозасобувходить такожкореневищеімбиру /Zingiberofficinale Roscoe/. Вономістить до 3 %ефірних олій,арилалкани,гінгердіолиі крохмаль.Ці основнікомпонентизумовлюютьтакіфармакологічніефекти:стимулюванняслиновиділення,шлункової іжовчноїсекреції,протиблювотну,антиоксидантну,антиагрегатну,антиліпідемічнуіпротизапальнудії.

Відмінніза складомефірні оліїокремихвидівлікарськихрослин у препаратізумовлюютьвираженупротизапальнуіантисептичнудіюкомбінації.Наявність ускладірозчинутанінів,кислот і барвниківсприяєантиексудативній,антигеморагічнійі місцевійанестезувальнійдіїкомбінації.

Фармакокінетика.

Відсутнідані щодофармакокінетикиокремихскладовихчастин та їхкомбінаціїпри місцевомузастосуванніна яснах абоясеннихкишенях.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

·      Усіформидоведеногохронічногопародонтиту;

·      комплекснелікування пародонтальнихзахворювань;

·      постопераційнийперіод післяпроведенняхірургічноголікуванняпародонтиту.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючихречовин абодо будь-якоїз допоміжнихречовинпрепарату.

Підвищеначутливістьдо іншихрослин сімействаайстрових(складноцвітих)або доперуанськогобальзаму.

Нерекомендуєтьсязастосуванняпрепаратупацієнтам зактивнимабсцесом інаявністюгнійноїексудації.

Нерекомендуєтьсясамостійнезастосуванняпрепаратупридоведенійвтраті кістковихструктурчерез неможливістьвпливати напатологічнозміненіпародонтальнітканини углибину.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизас&#

Нет аналогов