СОЛКОСЕРИЛ ДЕНТ. АДГЕЗ. ПАСТА 5Г купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СОЛКОСЕРИЛ ДЕНТ. АДГЕЗ. ПАСТА 5Г купить в Житомире

Артикул: 9097
Производитель: МЕДА ФАРМА ГМБХ ЕНД КО КГ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: МЕДА ФАРМА ГМБХ ЕНД КО КГ
ATC: A01AD11
Международное название: Mono
Действующие вещество: Солкосерил - депротеїнізований гемодериват з крові телят (Bos Taurus), стандартизований хімічно і біологічно, в перерахуванні на суху речовину - 2,125 мг, полідоканолу 600 - 10 мг.
Применение: Місцеве лікування захворювань та ураження слизової оболонки порожнини рота, що супроводжуються болем.Запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота, ясен та губ: афти, простий герпес губ, гінгівіт, парадонтит; місця, на яких встановлені імедіат-п

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
²íñòðóêö³ÿÁ³ô³äóáàêòåðèí.pdf

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СОЛКОСЕРИЛДЕНТАЛЬНА АДГЕЗИВНАПАСТА

(SOLCOSERYL® DENTAL ADHESIVE PASTE)

 

 

Загальнахарактеристика:

основніфізико-хімічнівластивості:біло-жовтапастоподібнаадгезивнамаса іззапахомментолу;

склад: 1 г пастимістить:солкосерилу -депротеїнізованогогемодериватуз кровімолочнихтелят (Bos Taurus), стандартизованогохімічно ібіологічно, вперерахуванніна сухуречовину - 2,125мг, полідоканолу600 - 10 мг;

допоміжніречовини: метилпарагідроксибензоат,пропілпарагідроксибензоат,ментол,натрій карбоксиметилцелюлози,олія м’ятиперцевої, адгезивнаосновапасти.

 

Лікарськаформа. Паста.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Активаторклітинногометаболізмудля застосуваннявстоматології.КодАТС А01А D11.

 

Імунологічніі біологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Солкосерилхімічно табіологічностандартизованийапірогеннийдериваткрові телят,що кормилисятількимолоком, якийне міститьбілків таантигенів.Міститьширокийспектрприроднихнизькомолекулярнихречовин масою5 000Дальтон (гліколіпіди,нуклеозидитануклеотиди,амінокислоти,олігопептиди,мікроелементи,електролітита проміжніпродуктивуглеводногота жировогообміну). Вінактивує транспорткисню іпоживнихречовин нарівні клітиниі сприяє їхутилізації,підвищуєспоживаннякиснюклітиною,стимулюєсинтез АТФ,посилюєпроліфераціюоборотнопошкодженихклітин,особливо вумовахгіпоксії,прискорюючитим самимпроцесиранозагоєння.Солкосерилпосилюєвнутрішньоклітиннийенергообміні сприяє збільшеннюзапасіввисокоенерговміснихфосфатів.Солкосерилстимулюєрегенераціюклітин,прискорюючи,таким чином,відновленнятканин, сприяєреваскуляризаціїішемізованихтканин, атакожстворюєумови, якісприяютьсинтезуколагена таросту свіжоїгрануляційноїтканини, прискорюєреепіталізаціюта загоєнняран.Солкосерилмаємембраностабілізуючийтацитопротекторнийефект.Місцевийанестетикполідоканол,що міститьсяв низькій концентраціїв Солкосерилдентальнійадгезивнійпасті,проявляєшвидку ітривалу знеболювальнудію. Пастаприлипає дослизовоїоболонки, утворюючизахиснуплівку, щозахищає відподразнювальноговпливу їжі.

Фармакокінетика.Провестидослідженнязфармакокінетикипрепарату задопомогоюхіміко-аналітичнихметодівнеможливо,оскільки усвоєму складіпрепаратміститьречовини, якізазвичай виявляютьсяв організмі.

 

Показаннядлязастосування.Застосовуєтьсяу разізахворюваньслизовоїоболонкипорожнинирота, щосупроводжуєтьсяутвореннямерозій, афт,виразок(віруснийстоматит, афтознийстоматит,багатоформнаексудативнаеритема,червоний плескатийлишай,трофічнівиразки);захворюванняхтканинпародонту(гінгівіт,парадонтит);за умовитравматичнихураженьслизовоїоболонкипорожнинирота(механічна,фізична,хімічнатравми,видаленнязубів, встановленняімедіат-протезів,пролежняхвід зубних протезів,тріщинах губ,ураженніясен під часвидаленнязубногокаменю такюретажі); утрудненомупрорізуваннітимчасовихзубів у дітейвіком від 6місяців тавосьмих зубіву дорослих.

 

Дозиі спосібзастосування.Застосовуєтьсямісцево.Ураженуповерхню слизовоїоболонкиретельновисушитиватним абомарлевимтампоном.Смугу пастидовжиноюприблизно 0,5 смнанести невтираючи наслизовуоболонку тонкимшаром задопомогоюпальця абоватноїпалички, апотім трохизмочитинанесенупасту водою.Процедуруповторюють 3-5разів на добупісля їди таперед сном. Лікуванняпроводятьвід 3 до 14 діб.

Дітямзастосовуютьтричі на добупісля їди таперед сномприболісномупрорізуваннітимчасових(молочних)зубів.

Принанесенніпасти наневисушенуслизовуоболонку,можливе зменшеннятривалостілікувальноїдії.

 

Побічнадія. Доцього часу небулозареєстрованоніякихнебажаних&#

Нет аналогов