АНТРАЛЬ ТАБ. 0,2Г №30 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АНТРАЛЬ ТАБ. 0,2Г №30 купить в Броварах

Артикул: 9592
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A05BA
Международное название: Antral
Действующие вещество: антралю® в перерахуванні на суху речовину 200 мг (0,2 г)
Применение: Гострий та хронічний гепатити, в т.ч. вірусний; цироз печінки; профілактика цирозу печінки після перенесеного гепатита

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

АНТРАЛЬ®

(ANTRAL®)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 таблеткаміститьантралю® уперерахуванніна сухуречовину 100 мг (0,1 г)або 200 мг (0,2 г);

допоміжніречовини: магніюкарбонат важкий,крохмалькартопляний,кросповідон,целюлозамікрокристалічна,повідон,полісорбат,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,кальціюстеарат, Opadry II 85 G18490 white,Opadry II 85 G25557 red.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Таблеткикруглоїформи здвоопуклоюповерхнею,вкриті плівковоюоболонкоютемно-червоногокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Фармак».

Україна,04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 63.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Гепатопротекторніпрепарати.Код АТС А05В А.

 

Антраль®належить догрупигепатопротекторнихпрепаратів.Ефективний улікуваннігострих іхронічнихгепатитіврізногоґенезу, цирозівпечінки,сприяєзменшеннюастеновегетативнихпорушень,покращуєапетит, сон, зменшуєдиспепсичніявища. Прикурсовому застосуванніпрепаратнормалізуєвміст білірубіну,γ-глобулінів,холестеринув крові, протромбіновийіндекс,активністьтрансаміназ(АлАТ та АсАТ)та лужноїфосфатази.Антралю®властивапролонгованапротизапальна,знеболювальнадія. Зарезультатамидоклінічних дослідженьвстановлено,що Антраль®в умовахгострого,підгострогота  хронічногоушкодженьпечінкирізними ксенобіотикамита їхкомбінаціямисприяє послабленнюнаслідківвпливівгепатотоксинів,активізаціїрепаративнихпроцесів угепатоцитахі практичній нормалізаціїпоказниківструктурно-функціональногостанупечінки.Препарат інгібуєпроцесиперекисногоокисленняліпідів укрові ітканинах,підтримуєактивністьантиоксидантнихсистеморганізму,зумовлюєстабілізаціюструктурипечінки та мембрангепатоцитів.Як відноснонешкідливийфармакологічнийзасіб,Антраль®не порушуєфункційорганів ісистем організму,у ньоговідсутнікумулятивнівластивості,імунотоксична,місцевоподразнювальна,алергенна,ульцерогенна,ембріотоксична,тератогеннадія.

Максимальненакопиченняпрепарату вкровівідзначаєтьсячерез 3-4години,періоднапіввиведення– 4-5 годин.Препаратвиводитьсяіз сечею та калом.

 

Показаннядлязастосування.

Антраль®показанийдорослим ідітям длялікування: гострихі хронічнихгепатитіврізного ґенезу(вірусних,алкогольних,медикаментозних,токсичних);жировоїдистрофії тацирозівпечінки;запальнихзахворюваньжовчногоміхура,селезінки,підшлунковоїзалози;постхолецистектомічногосиндрому (післявидаленняжовчногоміхура). Дляпрофілактикизахворюваньпечінкивнаслідокнегативної діїтоксиніврізноїетіології:аліментарнітоксини,лікарськізасоби,хіміотерапія,променеватерапія.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату.

Порушеннявидільноїфункціїнирок.

 

Особливізастереження.

РекомендуєтьсяприйматиАнтраль®через 20-30хвилин післяїди, здостатньоюкількістюводи абомолока.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Узв’язку зобмеженимдосвідомзастосуванняпрепарат нерекомендуєтьсяпризначати уперіодвагітностіабо годуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Данихщодо впливунемає, протеводіям та операторамскладнихмеханізмівслід враховуватиімовірністьрозвиткузапаморочення.

 

Діти.

Препаратнезастосовуютьдітям вікомдо 4 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Антраль®призначаютьвнутрішньопісля їди 3рази на день:

–дорослим тадітям вікомстарше 10років – по 200 мгна прийом;при цирозіпечінки: упершийтижденьлікування –по 400 мг на прийом,потімпротягом 2-3тижнів – по 200мг на прийом;

–дітям віком  4-10 років(у т.ч.при цирозіпечінки) – по 100мг на прийом.

Тривалістьлікуваннязалежить відхарактеру татяжкостіхвороби.Середній курслікуваннястановить 3-4тижні. Курслікуванняслідповторитичерез 3-4 тижні.

 

Передозування.

Припередозуванніможливевиникнення іпосиленняпобічнихреакцій.

Привипадковомувживаннівеликих дозпрепаратуслід промитишлунок та (уразі необхідності)провестисимптоматичнелікування.

 

Нет аналогов