Рецептурный
БИЦИКЛОЛ ТАБ. 25МГ №18 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

БИЦИКЛОЛ ТАБ. 25МГ №18 купить в Харькове

Артикул: 9083
Производитель: БЕЙДЖИНГ ЮНИОН ФАРМАСЬЮТИКАЛ
Нет в продаже
Производитель: БЕЙДЖИНГ ЮНИОН ФАРМАСЬЮТИКАЛ
ATC: A05B
Международное название: Bicyclol
Действующие вещество: біциклолу 25 мг
Применение: Хронічні гепатити різної етіології (вірусний, токсичний, алкогольний).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

БІЦИКЛОЛ

(BICYCLOL)

 

Склад:

діючаречовина: bicyclol;

1 таблеткаміститьбіциклолу 25мг;

допоміжніречовини: крохмалькукурудзяний,цукроза,натрію крохмальгліколят(тип А), магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:білі,круглі,двоопуклітаблетки

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьсяпризахворюванняхпечінки,ліпотропні речовини.Гепатотропніпрепарати.Код АТХ А05В.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.ЗахімічноюструктуроюБіциклолподібний добіфендату.Даніфармакодинамічнихдослідженьдовели, щоБіциклолздатний знижуватипідвищенийрівеньтрансаміназпри гепатитах,ураженніпечінкихлороформом, D-галактозаміномтаацетамінофеномівідновлюватипорушенняструктури печінковоїтканинирізногоступенятяжкості.Внаслідокекспериментальнихдосліджень in vitro наколоніїклітин 2.2.1.5встановлено,що Біциклолздатнийпригнічуватисекрецію поверхневогоантигенувірусугепатиту В (HBsAg), Е-антигенувірусугепатиту В (HBeAg), ДНКвірусугепатиту В іРНК вірусугепатиту С.Біциклолпригнічуєпродукуванняфакторанекрозупухлини (ФНП)активниминейтрофілами,клітинамиКупфера тамакрофагами, атакожвиводить зклітинвільнірадикали. Такимчином,біциклолпригнічуєокислювальненапруження,спричиненепорушеннямфункціїмітохондрійгепатоцитів,що попереджаєнекроз таапоптоз угепатоцитах.Біциклолтакожзатримуєапоптозгепатоцитів,стимульованийфакторомнекрозупухлини тацитотоксичнимиТ-клітинами.У свою чергуцепризводить довідновленняпошкодженьядра та ДНКгепатоцитів.

 

Фармакокінетика.Період напіввиведення  в  першу  фазу двофазноїмоделі (t(½)ka) становить0,84 години,періоднапіввиведеннявдругу фазудвофазноїмоделі (t(½)ke) становить6,26 години, часдосягненнямаксимальноїконцентрації(t(peak)) – 1,8години,максимальнаконцентраціяв плазмікрові (Сmax) – 50нг/мл. Сmax іплоща підкривою«концентрація-час»перебуваютьу прямійзалежностівід прийнятоїдозипрепарату,але іншіфармакокінетичніпараметри,такі як  t(½)ka,  t(½)ke, Vd/F (відношенняоб'ємурозподілу (Vd)лікарськогозасобу добіодоступності(F), CL/F і t(peak), змінюютьсянеістотно,залежно від дози,тавідповідаютьособливостямлінійноїфармакокінетики.

Максимальнаконцентраціяможезростати призастосуванніпрепаратупісля їди.

Метаболізмбіциклолувідбуваєтьсяв печінці заучастюцитохрому Р450з утвореннямосновнихметаболітів 4¢ОН-Bicyclol і4ОН-Bicyclol.

Препаратспостерігаєтьсяв кровілюдини в незміненомувиглядічерез 15хвилин післяпероральногозастосування.Максимальнаконцентраціябіциклолуспостерігаєтьсяу печінцічерез 4години післяприйомупрепарату.Ступіньзв’язуванняз білкамиплазми кровідосягає 78 %.Менш ніж 30 %біциклолувиводиться  з організмутравним трактомз фекаліямипротягом 24годин.Приблизно 1,3 %препаратувиводиться зсечею та 0,03 % – з  жовчю.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гепатити,щосупроводжуютьсяпідвищеннямактивностітрансаміназпечінки:

-хронічний віруснийгепатит В;

-хронічнийвіруснийгепатит С;

-неалкогольнийстеатогепатит;

-алкогольнийгепатит;

-токсичні (втому числілікарський)гепатити.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Гострийгепатит.Періодвагітності ігодуваннягруддю.Дитячий вікдо 12 років.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Приодночасномузастосуваннібіциклолу знуклеозиднимипрепаратами,такими як ламівудин,можливезниженняефективностіпрепарату.

 

Особливостізастосування.

ПідчаслікуванняпрепаратомБіциклол слідпостійноконтролюватистанпацієнта і функціюпечінки.

Зобережністюзастосовуватипрепарат пацієнтамізгіпоальбумінемією,цирозом печінки,варикознимрозширеннямвен стравоходу,припечінковійенцефалопатії,з тяжкоюформоюгепатиту,нирковоюнедостатністю,суттєвопідвищенимрівнем білірубіну,асцитом,гепаторенальнимсиндромом.Слід зособливоюобережністюпризначатипрепарат приаутоімунномугепатиті.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Незастосовувати.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Дужерідко під часлікуванняспостерігаєтьсязапаморочення,тому сліддотримуватисяобережностіприкеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимі дітям вікомвід 12 роківпрепаратпризначаютьвнутрішньо вдозі 25 мг (1таблетка)         3рази на добу; у разі необхідності– 50 мг (2таблетки) 3рази на добу.

ПрепаратБіциклолприймаютьчерез 2години післяїди.

Нет аналогов