ЭССЛИВЕР ФОРТЕ КАПС. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭССЛИВЕР ФОРТЕ КАПС. №30

Артикул: 9563
Бренд: НАБРОС ФАРМА ПВТ. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: НАБРОС ФАРМА ПВТ. ЛТД
ATC: A05BA
Международное название: Comb drug
Содержание: природних фосфоліпідів (субстанція EPL) 300 мг, нікотинаміду 30 мг, піридоксину гідрохлориду 6 мг, рибофлавіну 6 мг, тіаміну мононітрату 6 мг, токоферолу ацетату 50%* 12мг, ціанокобаламіну 6 мкг;//*олія віт.Е 93%, кремнію діоксид осаджений, кальцію карбонат, тальк
Применение: Жирова дегенерація печінки різного генезу; гострий та хронічний гепатит (включно цироз і кома); порушення функції печінки внаслідок інших захворювань; алкогольне і токсичне ушкодження печінки; радіаційний синдром

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕССЛІВЕРФОРТЕ®

(ESSLIVER FORTE®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 капсуламіститьприроднихфосфоліпідів(субстанція EPL) 300 мг,нікотинаміду30 мг,піридоксинугідрохлориду6 мг,рибофлавіну 6 мг,тіамінумононітрату 6 мг,токоферолуацетату 50%* 12мг,ціанокобаламіну6 мкг;

*оліявіт.Е 93%,кремніюдіоксидосаджений,кальціюкарбонат,тальк.

допоміжні речовини:

тальк,магнію-алюмініюсилікатугідрат, бутилгідрокситолуол(E 321),натрію метилпарабен(Е 219), натріюпропілпарабен(Е 217), динатріюедетат (Трилон Б);

Складкапсули(оболонки):

Червонийкорпус.

Желатин,титанудіоксид  (E171),барвник Жовтийзахід FCF (E 110),барвникДіамантовийблакитний (E133), барвникПонсо 4R (E 124).

Коричневакришечка.

Желатин,титанудіоксид (Е171),барвникКармоїзин (E 122),барвникДіамантовийблакитний (E133),барвникХіноліновийжовтий (E 104).

 

Лікарськаформа. Капсули.

Твердіжелатиновікапсули № «0»з коричневоюкришечкою ічервонимкорпусом.Вмісткапсули -порошок відрожево-жовтогодо оранжевогокольору.Допускаєтьсянаявність окремихчасточок віджовтувато-білогодокоричневого кольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

НабросФарма Пвт.Лтд.

Сьорвей № 110/А/2Аміт Фарм,Джейн Упасря,поблизузаводу КокаКола, Н.Х. № 8,Каджіпура-38411,Кхеда, Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхпечінки тажовчовивіднихшляхів. Гепатотропніпрепарати.

Код АТХ А05В А.

Основнимдіючимкомпонентомпрепарату ЕссліверФорте®є природніфосфоліпіди(субстанція EPL).Фосфоліпіди,  засвоєюхімічною структуроюподібні доендогеннихфосфоліпідів,алепереважаютьїх за рахуноквисокоговміступоліненасиченихжирнихкислот. Цімолекуливбудовуютьсяпереважно уструктуриклітиннихмембран таполегшуютьвідновленняушкодженихтканинпечінки.Фосфоліпідивиявляютьгепатопротекторнийефект при ушкодженняхклітинпечінкивірусами,алкоголем,токсичнимиречовинами. Уклітинах зростаєшвидкістьнадходженнята виведення речовин,забезпечуєтьсявідновленняферментнихсистем тапокращанняметаболізмупечінки.

Фосфоліпіди впливаютьна порушенийметаболізмжирів шляхомрегуляціїметаболізмуліпопротеїнів,у результатічогонейтральніжири тахолестеринперетворюютьсяна форми,придатні длятранспортування,особливозавдяки збільшеннюздатностіліпопротеїніввисокоїщільності(ЛПВЩ)приєднуватихолестерин, таспрямовуютьсядляподальшогоокислення.Під часвиведенняфосфоліпідів  черезжовчовивіднішляхилітогеннийіндексзнижується івідбуваєтьсястабілізаціяжовчі.   

Вітаміннийкомплексвиконує такіфункції:нікотинамідвиявляєгіполіпідемічнийефект тазапобігаєжировомупереродженнюпечінки;піридоксиняк коферментбере участь уметаболізміфосфоліпідів,амінокислотта білків;тіамін береучасть увуглеводномуобміні;рибофлавін єкофакторомчисленнихдихальних ферментів;токоферолдіє якантиоксидантна рівніклітинноїмембрани,запобігаєокисленнюненасиченихжирнихкислот.

Припероральномуприйомі  понад 90 %препаратувсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику.Основнакількість розщеплюєтьсяпід дієюфосфоліпази-Адо 1-ацил-лізо-фосфатидилхоліну,   50%якого одразурозщеплюєтьсяуполіненасиченийфосфатидилхолінще під часвсмоктуванняу тонкомукишечнику.Поліненасиченийфосфатидилхолінпотрапляє укров черезлімфатичнішляхи і далі,переважно укомплексі зЛПВЩ,транспортуєтьсяу печінку.Максимальнийвміст фосфатидилхолінуу крові через6-24 годинипісля пероральногоприйомустановить усередньому 20 %.

 

Показаннядлязастосування.Жирова  дегенерація печінки(включно  з ураженням  печінки  при діабеті),гострі і хронічні гепатити,цироз печінки,  перед-іпісляопераційнелікуванняхворого прихірургічномувтручанні напечінці тажовчовивіднихшляхах,токсичніураженняпечінки,токсикози вагітності, псоріаз,радіаційний синдром.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.Алергічнізахворювання.Внутрішньопечінковийхолестаз.Виразковахворобашлунка ідванадцятипалоїкишки устадіїзагострення.

 

Особливізастереження.

Зобережністюта післяконсультаціїз лікаремзастосовуватипрепарат притяжких захворюванняхсерця, нирок,підвищеномуризикурозвиткутромбоемболій,пацієнтам ізвиразковоюхворобоюшлунка тадванадцятипалоїкишки ванамнезі,новоутвореннях,нефролітіазі,еритремії,еритроцитозі,гіперурикемії.

Застосуванняпрепаратуможепризвести дохибнопозитивноїпроби науробіліногензвикористаннямреактивуЕрліха.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Препаратможназастосовуватиу періодвагітностіабогодуваннягруддю запоказаннямизапризначеннямта під контролемлікаря.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

Діти.  Застосовуютьдлялікуваннядітей вікомвід 12 років.

 

Нет аналогов