ГЕПА-МЕРЦ ГРАНУЛЯТ 5Г ПАК. №30 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ГЕПА-МЕРЦ ГРАНУЛЯТ 5Г ПАК. №30 купить в Житомире

Артикул: 9561
Производитель: МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА
Нет в продаже
Производитель: МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА
ATC: A05BA
Международное название: Ornithine oxoglurate
Действующие вещество: 3 г L-орнітин-L-аспартату
Применение: Лік-ня супутніх захв-нь і ускладнень, спри чинених порушенням активності печінкової детоксикації із симптомами латентної або вираженої печінкової енцефалопатії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосування  препарату

 

Гепа-мерц

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: L-орнітину-L-аспартат;

1 пакетмістить 3 г  L-орнітин-L-аспартату;

допоміжніречовини:кислоталимоннабезводна,натріюсахарин, натріюцикламат,повідон 25,фруктоза,ароматизаторлимонний,ароматизаторапельсиновий,оранжево-жовтийS (E 110).

 

Лікарськаформа. Гранулят.

Відбіло-оранжевогодооранжевогокольорусипучі гранули іззапахомапельсина.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

МерцФарма ГмбХ і Ко.КГаА/Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

ЕкенгаймерЛяндштрассе100, 60318Франкфурт-на-Майні,Німеччина/

Eckenheimer Landstrasse 100,60318 Frankfurt am Main, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.Гепатотропніпрепарати. КодАТХ А05В А.

 

In vivo, дія L-орнітин-L-аспартатузумовленаамінокислотами,орнітином тааспартатом,здійснюєтьсяза допомогоюдвохключовихметодівдетоксикаціїаміаку:синтезусечовини ісинтезу глутаміну.

Синтезсечовинивідбуваєтьсяунавколопортальнихгепатоцитах,де орнітинвиступає якактиватордвохферментів:орнітинукарбамоїлтрансферазиі карбамоїлфосфатусинтетази, атакож яксубстрат длясинтезусечовини.

Синтезглутамінувідбуваєтьсяу навколовенознихгепатоцитах.Зокрема, упатологічнихумовахаспартат ідикарбоксилат,включаючи продуктиметаболізмуорнітину,абсорбуютьсяу клітинах івикористовуютьсятам для зв’язуванняаміаку уформіглутаміну.

Глутамат– цеамінокислота,яка зв'язуєаміак як уфізіологічних,так іпатологічнихумовах. Отриманаамінокислотаглутамінявляє собою нелишенетоксичнуформу длявиведенняаміаку, але йактивуєвнутрішньоклітиннийобмінглутаміну.

Уфізіологічнихумовах орнітин і аспартат нелімітуютьсинтезсечовини.

Експериментальнідослідженняна тваринахпоказали, щовластивість L-орнітин-L-аспартатузнижуватирівеньаміакузумовленаприскоренимсинтезом глутаміну. Вокремихклінічнихдослідженняхбуло показаноцеполіпшеннявідноснорозгалуженоголанцюгаамінокислот/ароматичнихамінокислот.

L-орнітину-L-аспартат швидкоабсорбуєтьсяірозщеплюєтьсяна орнітин і аспартат. Періоднапіввиведенняобохамінокислот короткий– 0,3-0,4 години.Частинааспартатувиводиться зсечею унезміненомувигляді.

 

 

 

 

Показаннядо застосування.

Лікуваннясупутніхзахворюваньі ускладнень,спричиненихпорушеннямдетоксикаційноїфункціїпечінки(наприклад,при цирозіпечінки) ізсимптомамилатентноїабо вираженоїпечінковоїенцефалопатії.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо L-орнітину-L-аспартату,барвникажовто-помаранчевогоS або до будь-якоїз допоміжнихречовин.

Тяжкіпорушенняфункціїнирок(хронічна абогостраниркованедостатність).При рівні креатинінувище 3 мг/100 млГепа-Мерцгранули незастосовувати.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

ГранулятГепа-Мерцмістить 1,13 гфруктози укожномупакеті(еквівалентно0,11 ХО), щопотрібновраховуватипацієнтам,хворим нацукровийдіабет.

Незастосовуватипацієнтам звродженою непереносимістюфруктози.

Тривалезастосуванняпрепарату Гепа-Мерцможе бутишкідливимдля зубів(розвитоккарієсу).

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

ДаніщодозастосуваннягранулятуГепа-Мерц уперіодвагітностівідсутні.Дослідженняна тваринахіззастосуваннямL-орнітину-L-аспартатудля вивченняйого токсичноговпливу нарепродуктивнуфункцію не проводилися.Отже,застосуваннягрануляту Гепа-Мерцу періодвагітностіслід уникати.

ОднакякщолікуванняпрепаратомГепа-Мерц уперіодвагітностівважаєтьсянеобхіднимза життєвимипоказаннями,лікарю слідретельнозважитиспіввідношенняможливийризик дляплода/дитини– очікуванакористь для матері.

Невідомо,чи проникаєL-орнітин-L-аспартату груднемолоко. Отже,слід уникатизастосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіод годуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Внаслідокзахворюванняздатністькеруватиавтотранспортомабопрацювати  зіншимимеханізмамиможе бутипогіршенапід часлікування L-орнітином-L-аспартатом,тому слідуникати такоговидудіяльності уперіодлікування.

 

Діти.

Досвідзастосуваннядітямобмежений,томупрепарат неслідзастосовуватиу педіатричнійпрактиці.

Нет аналогов