РЕЦЕПТУРНЫЙ
ГЕПА-МЕРЦ КОНЦ. Д/ИНФ. 5Г/10МЛ АМП. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕПА-МЕРЦ КОНЦ. Д/ИНФ. 5Г/10МЛ АМП. №10

Артикул: 9562
Бренд: МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА
Нет в продаже
Производитель: МЕРЦ ФАРМА ГМБХ & КО КГАА
ATC: A05BA
Международное название: Ornithine oxoglurate
Содержание: онцентрату містять L-орнітину-L-аспартату 5 г
Применение: Лікування супутніх захворювань і ускладнень, спричинених порушенням детоксикаційної функції печінки (наприклад, при цирозі печінки) з симптомами латентної або вираженої печінкової енцефалопатії, особливо порушень свідомості (прекома, кома).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЕПА-МЕРЦ

 

Склад:

діючаречовина: 10 млконцентратумістять L-орнітину-L-аспартату 5 г;

допоміжнаречовина: водадля ін'єкцій.

 

Лікарськаформа. Концентратдля розчинудля інфузій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.Гепатотропніпрепарати.Код АТС А05В А.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Лікуваннясупутніхзахворюваньі ускладнень,спричиненихпорушеннямдетоксикаційноїфункції печінки(наприклад,при цирозіпечінки) зсимптомамилатентноїабовираженоїпечінкової енцефалопатії,особливопорушеньсвідомості(прекома,кома). 

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо  L-орнітину-L-аспартатуабо до іншихкомпонентівпрепарату.

Тяжканиркованедостатність(рівень креатинінувище 3 мг/100 млрозглядаєтьсяякорієнтовнавеличина).

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовувативнутрішньовенно.

Зазвичайдозастановить до4 ампул (40 мл) надобу.

У разіпрекоми абокоми вводитидо 8 ампул (80 мл)протягом 24годин,залежно відтяжкості стану.

Передвведеннямвміст ампулдодати до 500 мл інфузійногорозчину, алене слідрозчинятибільше     6ампул у 500 млінфузійногорозчину.

МаксимальнашвидкістьвведенняL-орнітину-L-аспартатустановить 5г/год (щовідповідаєвмісту    1ампули).

Курслікуваннявизначаєлікарзалежно відклінічногостанухворого.

Побічніреакції.

Збокушлунково-кишковоготракту

Дужерідко (<1/10000):нудота.

Рідко(>1/10000, <1/1000):блювання.

Загаломці симптоми єкороткочаснимиі непотребуютьобов'язковогоприпиненнялікуваннялікарськимпрепаратом. Вонизникають призменшеннідози або швидкостівведенняпрепарату.

Можливіалергічніреакції.

 

 

Передозування.

Дотеперознакінтоксикаціївнаслідок передозуванняL-орнітину-L-аспартатунеспостерігалося.Можливепосилення побічнихефектів. Уразіпередозування рекомендуєтьсясимптоматичнелікування.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

ДаніщодозастосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодвагітностівідсутні. Дослідженняна тваринахіззастосуваннямL-орнітину-L-аспартатудля вивченняйого токсичноговпливу нарепродуктивнуфункцію непроводилися.Отже,застосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодвагітностіслід уникати.

Однак,якщолікуванняпрепаратомГепа-Мерц уперіодвагітностівважаєтьсянеобхіднимза життєвимипоказаннями,лікарю слід ретельнозважитиспіввідношенняможливийризик дляплода/дитини– очікуванакористь дляматері.

Невідомо,чи проникає L-орнітин-L-аспартат у груднемолоко. Отже,слід уникатизастосуванняпрепаратуГепа-Мерц уперіодгодуваннягруддю.

 

Діти.

Досвідзастосуваннядітямобмежений,томупрепарат неслідзастосовуватиу педіатричнійпрактиці.

 

Особливізаходибезпеки.

Гепа-Мерц,концентратдляінфузійногорозчину, неслід вводитив артерію.

 

Особливостізастосування.

Привведеннівисоких дозпрепаратуГепа-Мерцнеобхідноконтролюватирівень сечовиниу плазмікрові і сечі.

Припорушенніфункціїпечінкишвидкість інфузіїнеобхідновідрегулювативідповіднодоіндивідуальногостану хворого,щоб запобігтинудоті та блюванню.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Внаслідокзахворюванняздатністькеруватиавтотранспортомабопрацювати  зіншими  механізмамиможе погіршитисяпід часлікування L-орнітином-Lаспартатом,тому слідуникатитакого виду діяльностіу періодлікування.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дослідженнящодовзаємодії непроводилися.Дотепервзаємодіїневідомі.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

In vivo, дія L-орнітину-L-аспартатузумовленаамінокислотами,орнітином тааспартатом,за допомогоюдвох ключовихметодівдетоксикаціїаміаку: синтезусечовини ісинтезуглутаміну.

Синтезсечовинивідбуваєтьсяу навколопортальнихгепатоцитах,де орнітинвиступає якактиватордвохферментів:орнітинукарбамоїлтрансферазиі карбамоїлфосфатусинтетази, атакож яксубстрат длясинтезусечовини.

Синтезглутамінувідбуваєтьсяу навколовенознихгепатоцитах.Зокрема упатологічнихумовахаспартат ідикарбоксилат,включаючипродуктиметаболізмуорнітину, абсорбуютьсяу клітинах івикористовуютьсятам длязв’язуванняаміаку уформі глутаміну.

Глутамат– цеамінокислота,яка зв'язуєаміак як уфізіологічних,так іпатофізіологічнихумовах.Отримана амінокислотаглутамін є нелишенетоксичноюформою для виведенняаміаку, але йактивуєважл

Нет аналогов