ГЕПАФОРТЕ КАПС.#30(10X3) Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕПАФОРТЕ КАПС.#30(10X3)

Артикул: 9566
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: A05BA
Международное название: Comb drug
Содержание: фосфоліпідів 300 мг, нікотинаміду 30 мг; піридоксину гідрохлориду 6 мг, рибофлавіну 6 мг, тіаміну нітрату 6 мг, токоферолу ацетату 6 мг
Применение: Гострий та хронічний гепатит різної етіології; стеатогепатит, цироз печінки в початковій стадії, токсикоз вагітних, радіаційний синдром.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЕПАФОРТЕ®

(HEPAFORTE®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1капсуламіститьфосфоліпідів300 мг, нікотинаміду30 мг;піридоксинугідрохлориду6 мг, рибофлавіну6 мг, тіамінунітрату 6 мг,токоферолуацетату 6 мг;

допоміжніречовини: тригліцеридисередньоголанцюга.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Червоно-коричневінепрозорікапсули розміру1, заповненіжовтоюпастоподібноюмасою.

 

Назва імісцезнаходження виробника.

Босналекд.д.

71000Сараєво,Юкічева 53,Боснія іГерцеговина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.

Код АТС A05B A.

 

Фосфоліпіди,що входять доскладупрепарату, засвоєюхімічноюструктуроюподібні доендогеннихфосфоліпідів,алепереважаютьїх за рахуноквисокого вміступоліненасиченихжирнихкислот. Ці молекуливбудовуютьсяпереважно уструктуриклітиннихмембран таполегшуютьвідновленняушкодженихтканинпечінки. Приушкодженняхклітинпечінкивірусами,алкоголем,токсичнимиречовинами,застосуванняфосфоліпідівпризводитьдогепатопротекторнихефектів. Вклітинахзростаєшвидкістьнадходженнята виведенняречовин,забезпечуєтьсявідновленняферментнихсистем та покращанняметаболізмупечінки.

Фосфоліпідивпливають напорушенийметаболізмжирів шляхомрегуляціїметаболізмуліпопротеїнів.У результатічогонейтральніжири тахолестеринперетворюютьсяна форми,придатні длятранспортування,особливозавдякизбільшенню здатностіліпопротеїніввисокоїщільності(ЛПВЩ) приєднуватихолестерин,таспрямовуютьсядля подальшогоокислення.Під часвиведенняфосфоліпідівчерезжовчовивіднішляхи літогеннийіндексзнижується івідбуваєтьсястабілізаціяжовчі.

Вітаміннийкомплексвиконує такіфункції:нікотинамідвиявляєгіполіпідемічнийефект тазапобігаєжировомупереродженнюпечінки;піридоксиняк коферментбере участь уметаболізміфосфоліпідів,амінокислотта білків;тіамін береучасть у вуглеводномуобміні;рибофлавін єкофакторомчисленнихдихальнихферментів;токоферолдіє як антиоксидантна рівніклітинноїмембрани,запобігаєокисленнюненасиченихжирнихкислот.

Припероральномуприйоміпонад 90 %фосфоліпідіввсмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту.Основнакількістьрозщеплюєтьсядо1-ацил-лізо-фосфатидилхоліну,50 % якогоперетворюєтьсяуполіненасиченийфосфатидилхолінще у тонкомукишечнику.Далі поліненасиченийфосфатидилхоліну комплексі зЛПВЩтранспортуєтьсяу печінку.Максимальнаконцентраціяфосфоліпідіву плазмікрові досягаєтьсячерез 6 годин.Метаболізмвідбуваєтьсяу нирках тапечінці.Виводяться зорганізму зкалом таменшою міроюз сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Жировадегенераціяпечінки,гострі та хронічнігепатити,цирозпечінки,перед- та післяопераційнелікуванняхворого прихірургічномувтручанні напечінці тажовчовивіднихшляхах, токсичніураженняпечінки,токсикозвагітності,псоріаз,радіаційнийсиндром.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату,холестаз,емпіємажовчного міхура,нефролітіаз,виразковахвороба шлункатадванадцятипалоїкишки встадії загострення.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Застосуванняпрепаратувимагаєобережностіу такихвипадках: упацієнтів залергічнимихворобами,привиразковійхворобі шлункатадванадцятипалоїкишки ванамнезі, призахворюванняхсерця ікрові.

Увипадкупоявиалергічноїреакції напрепаратслідприпинитийогозастосування.

Дляпацієнтів зхронічнимигастритамидляполегшенняперетравлюванняжелатиновихкапсулрекомендуєтьсядодатковезастосуваннязасобів, якімістятьтравніферменти.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратможназастосовуватиу період вагітностіабогодуваннягруддю запризначеннямлікаря.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Не впливає.

 

Діти.

Препаратзастосовуютьдлялікуваннядітей вікомстарше 12років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Початковадозастановить по2 капсули 3рази на добу.Підтримуючадоза – 1капсула   3 разина добу.Рекомендованоприйматикапсули з невеликоюкількістюводи під часїди.

Тривалістьлікуваннязалежить відхарактерузахворюваннятаефективностітерапії,рекомендованийкурслікування –не менше 3місяців.

Припсоріазікурслікуванняскладає 2тижні впоєднанні ззагальноприйнятимиметодамилікуванняпсоріазу.

 

Передозування.

ВипадківпередозуванняпризастосуванніГепафорте®не описано.Можнаочікувати посиленняпроявівпобічнихреакцій,виникненнянудоти,блювання,діареї. Притриваломузастосуванніу високихдозахможливапериферичнанейропатія.

 

Побічніефекти.

Завичайпрепаратдобрепереноситься.Дуже рідкоможливевиникненняметеоризму,нудоти,діареї,забарвленнясечі утемно-жовтийколір,дискомфортуу ділянцішлунка, реакційгіперчутливості,шкірнихвисипань,кропив’янки,відчуття свербежу.  

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Полівітамінніпрепарати:слідвраховувативміствітамінів у Гепафорте®,щобзапобігтипередозуваннювітамінів.

Токоферолуацетатпосилює діюстероїднихтанестероїднихпротизапальнихпрепаратів(натріюдиклофенак,ібупрофен,преднізолон).Токоферолуацетат неможнаприймати зпрепаратамизаліза, срібла,із засобами,що виявляютьлужну реакцію(натріюгідрокарбонат,трометамол),антикоагулянтаминепрямої дії(дикумарин,неодикумарин).

Піридоксинугідрохлоридможепослаблюватиефектлеводопи тазменшуватитоксичніпрояви призастосуванніізоніазидута іншихпротитуберкульознихпрепаратів.Піридоксинугідрохлоридпідсилює діюдіуретиків.Ізоніазид,пеніциламін,піразинамід,гідралазин,імуносупресори,естрогени (утому числі оральніконтрацептиви,які містятьестрогени)діють якантагоністипіридоксинуабопосилюютьнирковуекскреціюостаннього.

Нет аналогов