ГЕПАРСИЛ КАПС. 70МГ №120 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕПАРСИЛ КАПС. 70МГ №120

Артикул: 9554
Бренд: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
Нет в продаже
Производитель: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
ATC: A05BA03
Международное название: Silymarin
Содержание: силімарину (у перерахуванні на суху речовину та вміст суми флаволігнанів 70 %) 70 мг
Применение: Гострі та хронічні гепатити, стани після інфекційного та токсичного гепатитів, дистрофія, жирова інфільтрація печінки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЕПАРСИЛ

(HЕPARSIL)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: silymarin;

1 капсуламіститьсилімарину (уперерахуванніна сухуречовину тавміст сумифлаволігнанів70 %) 70 мг;

допоміжніречовини: цукроза, крохмальпрежелатинізований,магнію стеарат.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Твердіжелатиновікапсули зкришечкою та корпусомзеленогокольору, абоз кришечкоюбілогокольору такорпусомтемно-червоногокольору.Вміст капсул– порошок відсвітло-жовтогодо світло-коричневогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Стиролбіофарм».

Україна,84610, Донецькаобл., м.Горлівка,вул. Горлівськоїдивізії, 97.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Гепатотропніпрепарати.Силімарин.

Код АТСА05В А03.

Гепарсилналежить догрупигепатопротекторнихлікарських засобів.Гепарсилміститьактивнускладовучастинусилімарин,отриману зплодів рослинирозторопшіплямистої.Силімарин – суміш4 ізомерівфлаволігнанів:силібінін, ізосилібінін,силідіанін ісилікристин.

Препаратмаєгепатопротекторнутаантитоксичнудію.

Встановлено,щоантигепатотоксичнадія силімаринузумовленайогоконкуруючоювзаємодією зрецепторамидовідповіднихтоксинів умембранігепатоцитів,виявляючи такимчиноммембраностабілізуючудію. Завдякицьому уповільнюєтьсярозвитокстеатозу тафіброзупечінки.Силімаринвиявляєметаболічнііклітиннорегулюючіефекти, щорегулюютьпроникністьклітинноїмембрани іпригнічують5-ліпооксигеназнийшлях,особливо лейкотрієнуВ4 (LTB4), а такожзв’язуючисьз вільними реактивнимирадикаламикисню.Силімарин стимулюєсинтезбілків(структурнихі функціональних)іфосфоліпідівв ураженихклітинахпечінки(нормалізуючиліпідний обмін),стабілізуєїх мембрани,зв’язуєвільні радикали(антиоксидантнадія),захищаючи такимчиномклітинипечінки відшкідливихвпливів ісприяючи їхвідновленню.

Діяфлавоноїдів,до якихналежитьсилімарин,пов’язана зїхантиоксидантнимиефектами іефектами, якіпокращуютьмікроциркуляцію.Клінічно ціефективиявляютьсяу покращаннісуб’єктивноїіоб’єктивноїсимптоматикиінормалізаціїпоказниківфункціональногостану печінки(зниженнярівнятрансаміназ,γ-глобулинів,білірубінусироваткикрові). Цепризводитьдополіпшеннязагальногостану, зменшенняскарг,пов’язаних зтравленням, ау пацієнтів зізниженимзасвоєннямїжівнаслідокпечінковогозахворюванняпризводитьдо покращанняапетиту.

Післяпероральногозастосуваннясилімаринповолівсмоктуєтьсяз травноготракту.Піддаєтьсякишково-печінковійциркуляції.Некумулюється.

Інтенсивнорозподіляєтьсяв організмі.У результатідосліджень 14С-міченимсилібініномнайвищіконцентраціїречовинивиявляютьсяу печінці ізовсімнезначнакількість – унирках,легенях, серціта іншихорганах.

Силімаринметаболізуєтьсяв печінці шляхомкон’югації. Вжовчі виявленітакіметаболітиякглюкуронідиі сульфати.

Періоднапіввиведеннясилімаринустановить 6годин.Виводиться восновному зжовчею(приблизно 80 %) уформіглюкуронідіві сульфатів інезначноюмірою(приблизно 5 %) –з сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Токсичніураженняпечінки: дляпідтримуючоголікування упацієнтів зхронічними запальнимизахворюваннямипечінки абоцирозомпечінки.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату;гостріотруєння різноїетіології;дитячий вікдо 14 років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

ЛікуванняпрепаратомГепарсил припечінковихураженняхбудеефективнимпри дотриманнідієти тавідмови відалкоголю.

Черезможливийестрогенподібнийефект силімаринуйого слідзастосовуватиз обережністюпацієнтам згормональнимипорушеннями(ендометріоз,міома матки,карциномамолочноїзалози,яєчників іматки, карциномапередміхуровоїзалози). Утаких випадкахпотрібнаконсультаціялікаря.

Лікарськийзасібмістить цукрозу якдопоміжнуречовину, щослідвраховуватихворим нацукровий діабет.

Препаратнезастосовуютьдлялікування гостроїінтоксикації.

Увипадкурозвиткужовтяницінеобхідно проконсультуватисяз лікарем дляпроведеннякорекціїтерапії.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабогоду&

Нет аналогов