Рецептурный
ГЛУТАРГИН АМП. 40% 5МЛ №10 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЛУТАРГИН АМП. 40% 5МЛ №10 купить в Ирпене

Артикул: 9533
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
ATC: A05BA01
Международное название: Arginine glutamate
Действующие вещество: аргініну глутамату 400 мг
Применение: Гепатити, отруєння гепатотропними отру тами, цироз печінки, лептоспіроз. Печінко ва енцефалопатія, прекома та кома, що суп роводжуються гіперамоніємією.Гостре алко гольне отруєння середнього/тяжкого ступе ня, у т.ч. алкогольна енцефалопатія/кома.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ГЛУТАРГІН

(GLUTARGIN)

 

Склад:

діючаречовина: arginine glutamate;

1 млрозчинуміститьаргінінуглутамату 400 мг;

допоміжніречовини: водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Концентратдля розчинудля інфузій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.Аргінінуглутамат. КодАТС А05В А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.Укомплекснійтерапії гострихі хронічнихгепатитіврізної етіології,у тому числіпри отруєннігепатотропнимиотрутами(блідоюпоганкою,хімічними талікарськимиречовинами),цирозіпечінки,лептоспірозі.

Печінковаенцефалопатія,прекома ікома, щосупроводжуютьсягіперамоніємією.

Стангострогоалкогольногоотруєння середньогоі тяжкогоступеня, утому числіалкогольнаенцефалопатіяі кома.

Ускладненняу III триместрівагітності:пізнійгестоз,включаючитяжкі йогоформи – прееклампсіюі еклампсію,фетоплацентарнанедостатність,хронічніпатологіїгепатобіліарноїсистеми увагітних.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,пропасниця,підвищеназбудливість,тяжкепорушенняфільтраційної(азотовидільної)функціїнирок.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратпризначатидорослимвнутрішньовенно.

Гепатити,гіперамоніємія.Вводитивнутрішньовеннокраплинно 2рази на добупо 5 мл (2 г) на      150-250мл 0,9 % розчину натріюхлориду або 5 %розчинуглюкози зі швидкістю60-70 крапель захвилину. Утяжких випадкахдобову дозупрепаратупідвищуватидо 15-20 мл (6-8 г), розподіленихна 2 введення.

Вищадобова доза –20 мл (8 г). Курслікування – 5-10діб.

Алкогольнеотруєння.Вводитивнутрішньовеннокраплинно 2рази на добупо 2 мл (0,8 г) на           150-250 мл 0,9 % розчинунатріюхлориду або 5 %розчинуглюкози зішвидкістю 60-70крапель захвилинупротягом 2-3днів, потімдозузменшити до 1мл (0,4 г) 2 рази надобу протягом10 днів. Утяжкихвипадках(алкогольнакома) добовудозупідвищити до5 мл (2 г) 2 рази надобу.

Післякурсулікування 40 %розчиномГлутаргіну, уразінеобхідності,слід перейтина прийомтаблетокГлутаргіну.

Патологіївагітності. Вводитикраплинно 1-2рази на добупо 5 мл (2 г) на 150-250 мл 0,9 %розчинунатріюхлориду або 5 %розчинуглюкози зішвидкістю 60-70крапель захвилину.

Вищадобова доза –10 мл (4 г). Курслікування – 5-7діб.

 

Побічніреакції. Рідкоможливі:

загальніпорушення:задишка, більза грудниною,підвищеннятемпературитіла, озноб,зміни у місцівведення,флебіт;

збокусерцево-судинноїсистеми:миготливааритмія,зниження артеріальноготиску,тахікардія;

збоку травноїсистеми:нудота, більвепігастральнійділянці;

збокунервовоїсистеми:головнийбіль,запаморочення,тремор, слабкість;

збоку імунноїсистеми:реакціїгіперчутливості,включаючишкірнівисипання,свербіж, гіперемію,кропив’янку, ангіоневротичнийнабряк.

 

Передозування. Симптоми:посиленняпроявівпобічнихреакцій, більу груднійклітці,атріовентрикулярнаблокада.

Лікування:внутрішньовенневве

Нет аналогов