КАРСИЛ ФОРТЕ КАПС. 90МГ №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

КАРСИЛ ФОРТЕ КАПС. 90МГ №30 купить в Славутиче

Артикул: 9545
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: СОФАРМА АТ БОЛГАРИЯ
ATC: A05BA03
Международное название: Silymarin
Действующие вещество: 163,6-225,0 мг сухого екстракту плодів розторопші плямистої (Silybi mariani fructus extractum siccum) (35-50:1), що еквівалентно 90 мг силімарину, визначеного за силібініном (ВЕРХ)
Применение: Токсичні ураження печінки: для підтримуючого лікування у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями печінки та цирозом печінки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

                                                                КАРСИЛ®ФОРТЕ                                   

(СARSIL® FORTE)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 капсуламістить 163,6-225,0 мгсухогоекстракту плодіврозторопшіплямистої (Silybi marianifructus extractum siccum) (35-50:1), щоеквівалентно90 мгсилімарину,визначеногоза силібініном(ВЕРХ);

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,целюлозамікрокристалічна,крохмальпшеничний, повідон, полісорбат 80,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, маніт (Е 421), кросповідон, натрію гідрокарбонат, магнію стеарат, тверда желатиновакапсула(желатин,титану діоксид(Е 171), залізаоксиди (Е 172)).

 

Лікарськаформа. Капсули тверді.

 

Циліндричніжелатиновікапсулисвітло-коричневогокольору.Вмісткапсули:порошкоподібнамаса загломератами,відблідо-жовтогодожовто-коричневогокольору, зіслабкимспецифічнимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Дозвіл навипуск серії:

АТ«Софарма».

вул.Ілієнськешосе, 16, Софія, 1220,Болгарія.

 

Виробництвонерозфасованоїпродукції, первинната вториннаупаковка:

АТ«Болгарськароза –Севтополіс».

бул. «23Шипченськийпіхотнийполк», 110,Казанлик, 6100, Болгарія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,якізастосовуютьпри захворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.Гепатопротекторніпрепарати.КодАТС А05В А03.

 

Силімарин– рослиннаактивнаскладова частинапрепаратуКарсил®Форте,отримана зекстрактуплодіврослинирозторопшіплямистої (Silybum marianum).

Препаратмаєгепатопротекторну  таантитоксичнудію. Карсил®Фортегальмуєпроникненнятоксинів доклітинпечінки(показано наотруті блідоїпоганки), атакожвикликаєфізико-хімічнустабілізаціюклітинноїмембрани гепатоцитів.

АнтиоксидантнийефектКарсилу®Фортезумовленийвзаємодієюсилібініну звільнимирадикалами упечінці таперетвореннямїх на менштоксичнісполуки. Тимсамим перериваєтьсяпроцесперекисногоокиснення ліпідівта невідбуваєтьсяподальшогоруйнуванняклітиннихструктур;токсини знешкоджуютьсяфізіологічнимшляхом.

Карсил®Фортестимулюєбіосинтезструктурнихі функціональнихбілків тафосфоліпідів(за рахунокспецифічноїстимуляціїРНК-полімеразиА) та прискорюєрегенераціюклітинпечінки.

Клінічнадія Карсилу®Фортепроявляєтьсяу покращаннізагальногостану хворихіззахворюваннямипечінки,зменшеннясуб’єктивнихскарг (такихяк слабкість,відчуттяважкості управомупідребер’ї,втратаапетиту,шкірний свербіж,блювання).Покращуютьсялабораторніпоказники:знижуєтьсяактивністьтрансаміназ,гамма-глутамілтрансферази,лужноїфосфатази тарівнябілірубіну уплазмі крові.ТривалезастосуванняКарсилу®Фортедостовірнозбільшуєвідсотоквиживаностіхворих нацирозпечінки.

Післяпероральногозастосуваннясилімаринповільно тане повністювсмоктуєтьсяіз травноготракту.Піддаєтьсякишково-печінковійциркуляції.Некумулюєтьсяв організмі.

Період напіввиведення  силімарину становить  6,3години. Виводитьсяпереважно зжовчю у форміглюкуронідіві сульфатів.

 

Показаннядлязастосування.

Токсичніураженняпечінки: дляпідтримуючоголікуванняпацієнтів зхронічнимизапальнимизахворюваннямипечінки тацирозомпечінки.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо діючої абодо будь-якоїз допоміжнихречовин.Гостріотруєння різноїетіології.

 

Особливізастереження.

ЛікуванняпрепаратомКарсил®Форте призахворюванняхпечінки будебільш ефективнимпридотриманнідієти таутриманнявідзастосуванняалкоголю.

Черезможливийестрогенподібнийефект силімаринуйогl

Нет аналогов