ЛЕГАЛОН КАПС. 140МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛЕГАЛОН КАПС. 140МГ №20

Артикул: 9551
Бренд: МАДАУС ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: МАДАУС ГМБХ
ATC: A05BA03
Международное название: Silymarin
Содержание: 173 мг – 186,7 мг сухого екстракту із плодів розторопші плямистої (Silybum marianum) [36-44:1], що відповідає 140 мг силімарину (DNPH), або 108,2 мг силімарину (ВЕРХ/DAB) у перерахуванні на силібінін (розчинник – етилацетат)
Применение: Токсичні ураження печінки: для підтримуючого лікування у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями печінки чи цирозом печінки. Примітка: цей препарат не призначений для лікування випадків гострого отруєння.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛЕГАЛОНâ140

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1капсуламістить 173 мг –186,7 мг сухогоекстракту ізплодіврозторопші плямистої(Silybum marianum) [36-44:1], щовідповідає 140мгсилімарину (DNPH),або 108,2мг силімарину(ВЕРХ/DAB)уперерахуванніна силібінін(розчинник – етилацетат);

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,крохмаль кукурудзяний,натріюкрохмальгліколят(тип А), натріюлаурілсульфат,магнію стеарат, залізаоксид червонийЕ 172, заліза оксид чорнийЕ 172, титанудіоксид Е 171,желатин.

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Твердажелатиновакапсуларозміру 1. Кришкакоричневогокольору безмаркування,корпускоричневогокольору безмаркування.  Вмісткапсули -однорідний,спресованийпорошоккоричневато-жовтогокольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Заявник:МАДАУСГмбХ, 51101 Кельн,Німеччина/

              MADAUS GmbH, 51101Cologne, Germany.

Місцезнаходженнявиробника:

               МАДАУС ГмбХ53842 Тройсдорф, вул.Люттіхер, 5,Німеччина/

               MADAUS GmbH 53842 Troisdorf, Lutticher str. 5, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьсядлялікування захворюваньпечінки.Гепатотропніпрепарати.

Код АТС А05В А03.

 

Здатністьсилімарину зв’язувативільнірадикализабезпечує йогоантиоксидантнуактивність.Таким чином,перериваєтьсячипопереджуєтьсяпатофізіологічнийпроцесперекисногоокисненняліпідів, щовідповідаютьза руйнуванняклітиннихмембран. В ушкодженихгепатоцитахсилімаринстимулюєсинтез білкатанормалізуєметаболізмфосфоліпідів,унаслідокчого силімаринстабілізуєклітиннімембрани таобмежує абозапобігаєвтратірозчиннихкомпонентів(зокрема трансаміназ)клітинпечінки.Силімарингальмуєпроникненняу клітинудеяких гепатотоксичнихречовин(отрутиблідої поганки).Силімаринпосилюєсинтезбілків за рахунокспецифічноїстимуляціїРНК-полімеразиА, фермента,щознаходитьсяв ядрі. Це призводитьдопідвищеного утвореннярибосомнихРНК,і отже, достимуляціїсинтезуструктурнихіфункціональнихбілків(ферментів). У результатічогопокращуєтьсявідновназдатність іприскорюєтьсярегенерація клітин печінки.

Абсорбція –низька таповільна(період напівабсорбції– 2,2 години),метаболізуєтьсяу печінцішляхомкон'югації,періоднапіввиведення– 6,3 години.Виводитьсяпереважно зжовчю у форміглюкуронідіві сульфатів.Не кумулює ворганізмі.Відзначаєтьсякишково-печінковациркуляція.

 

 

 

Показаннядлязастосування.

Токсичніураженняпечінки: дляпідтримуючоголікування пацієнтів зхронічнимизапальнимизахворюваннямипечінки чицирозомпечінки.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо плодіврозторопшіплямистоїабо до іншихкомпонентівпрепарату;гостріотруєннярізноїетіології.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лікуванняпрепаратомпризахворюванняхпечінки будеефективнішимпридотриманнідієти та відмовивід алкоголю.

Черезможливийестрогенподібнийефект силімаринуумаксимальновеликихдозах йогослідзастосовуватизобережністюпацієнтам згормональнимипорушеннями (ендометріоз,міома матки,карциномамолочноїзалози,яєчників іматки,карциномапередміхуровоїзалози). У цихвипадкахпотрібнаконсультаціяз лікарем.

 

Особливізастереження.  

Увипадкурозвиткужовтяницінеобхідно проконсультуватисяу лікаря дляпроведеннякорекціїтерапії.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Даніщодоефективностіта безпекизастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю відсутні,тому його неслідпризначати вцей період.

 

Здатністьвпливати на швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невідзначалося.У разівиникнення упацієнта підчас прийомупрепарату будь-яких вестибулярнихпорушеньслідутриматися відуправлінняавтотранспортомабо роботи зіншими механізмами.

 

Діти.

Немаєдостатніхданихвідноснозастосуванняцьогопрепарату  дітям,тому його неслідзастосовуватидітям вікомдо 12 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимі дітямстарше 12років прийматипо 1 капсулі 3 рази надобу. Капсулислід ковтатицілими, нерозжовуючи,запивати достатньоюкількістюрідини. Курслікуваннявизначаєлікаріндивідуально,залежно відхарактеру іперебігузахворювання.

 

Передозування.

Випадкипередозуванняпрепаратомне спостерігалися.

Лікування.Привипадковомуприйомівисокої дозипрепаратуслід викликатиблювання,промитишлунок, прийнятиактивованевугілля. Принеобхідностірекомендованасимптоматичнатерапія. Специфічнийантидотневідомий.

 

Побічніефекти.

Критеріїоцінкичастотирозвиткупобічноїреакціїлікарськогозасобу: дужечасто (≥ 1/10),часто (≥ 1/100,  < 1/10),нечасто (≥ 1/1000, < 1/100),рідко (≥ 1/10 000, < 1/1000),дуже рідко (< 1/10000).

Лікарськийпрепаратдобрепереноситься.Рідко вокремихвипадках іприіндивідуальнійпідвищенійчутливостіможнаспостерігатитакі побічніефекти:

збокутравноготракту:нудота,блювання,диспепсія,печія, легкадіарея;

збокудихальноїсистеми:задишка;

збокусечовидільноїсистеми:збільшеннядіурезу;

збоку шкіри ішкірнихпридатків:посиленняалопеції, упоодинокихвипадкахможливіреакції гіперчутливості,включаючишкірні висипання,свербіж;

інші:дуже рідкоможнаспостерігатипосилення існуючихвестибулярнихпорушень.

Побічнідіїтимчасові ізникаютьпісля припиненняприйомупрепаратубез застосуванняспеціальнихзаходів.

 

Взаємодіяз іншимилікарськими&#

Нет аналогов