ЛЕГАЛОН КАПС. 70МГ №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛЕГАЛОН КАПС. 70МГ №20

Артикул: 9550
Бренд: МАДАУС ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: МАДАУС ГМБХ
ATC: A05BA03
Международное название: Silymarin
Содержание: 86,5 мг – 93,3 мг сухого екстракту із плодів розторопші плямистої (Silybum marianum) [36-44:1], що відповідає 70 мг силімарину (DNPH), або 54,1 мг силімарину (ВЕРХ/DAB) у перерахуванні на силібінін (розчинник – етилацетат)
Применение: Токсичні ураження печінки: для підтримуючого лікування у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями печінки чи цирозом печінки. Примітка: цей препарат не призначений для лікування випадків гострого отруєння.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛЕГАЛОНâ70

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1капсуламістить 86,5 мг –93,3 мг сухогоекстракту ізплодіврозторопшіплямистої (Silybummarianum) [36-44:1], щовідповідає 70мгсилімарину (DNPH),або 54,1мг силімарину(ВЕРХ/DAB)уперерахуванніна силібінін(розчинник – етилацетат);

допоміжніречовини:полісорбат 80,повідон,маніт Е 421,натрію крохмальгліколят(тип А), магніюстеарат,  заліза  оксид червоний  Е 172, заліза  оксид чорний Е 172,титанудіоксид Е 171,желатин,натріюлаурилсульфат.

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Коричневатвердажелатиновакапсула розміру2, що міститьжовтийпорошок.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Заявник:МАДАУСГмбХ, 51101 Кельн,Німеччина/

              MADAUS GmbH, 51101 Cologne, Germany.

Місцезнаходженнявиробника:

               МАДАУС ГмбХ53842 Тройсдорф,вул.Люттіхер, 5,Німеччина/

               MADAUS GmbH 53842 Troisdorf, Lutticher str. 5, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,що застосовуютьсядлялікуваннязахворюваньпечінки.Гепатотропніпрепарати.

Код АТС А05В А03.

 

Здатністьсилімаринузв’язувативільні радикализабезпечуєйогоантиоксидантнуактивність.Таким чином,перериваєтьсячипопереджуєтьсяпатофізіологічнийпроцес перекисногоокисненняліпідів, щовідповідаютьзаруйнуванняклітиннихмембран. В ушкодженихгепатоцитахсилімаринстимулюєсинтез білкатанормалізуєметаболізмфосфоліпідів,унаслідокчого силімаринстабілізуєклітиннімембрани таобмежує абозапобігаєвтратірозчиннихкомпонентів(зокрема трансаміназ)клітинпечінки.Силімарингальмуєпроникненняу клітинудеякихгепатотоксичнихречовин (отрутиблідоїпоганки).Силімаринпосилює синтезбілків зарахунокспецифічноїстимуляціїРНК-полімеразиА, фермента,що знаходитьсяв ядрі. Цепризводитьдо підвищеногоутвореннярибосомнихРНК,і отже, достимуляціїсинтезуструктурних іфункціональнихбілків(ферментів). Урезультатічогопокращуєтьсявідновназдатність іприскорюєтьсярегенерація клітин печінки.

Абсорбція –низька таповільна(періоднапівабсорбції– 2,2 години),метаболізуєтьсяу печінці шляхомкон'югації,періоднапіввиведення– 6,3 години.Виводитьсяпереважно зжовчю у форміглюкуронідіві сульфатів.Не кумулює ворганізмі.Відзначаєтьсякишково-печінковациркуляція.

 

 

Показаннядлязастосування.

Токсичніураженняпечінки: дляпідтримуючоголікуванняпацієнтів зхронічнимизапальнимизахворюваннямипечінки чицирозомпечінки.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо плодіврозторопшіплямистоїабо до іншихкомпонентівпрепарату;гостріотруєння різноїетіології.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Лікуванняпрепаратомпризахворюванняхпечінки будеефективнішимпридотриманнідієти тавідмови відалкоголю.

Черезможливийестрогенподібнийефект силімаринуумаксимальновеликихдозах його слідзастосовуватизобережністюпацієнтам згормональнимипорушеннями(ендометріоз,міома матки,карциномамолочноїзалози, яєчниківі матки,карциномапередміхуровоїзалози). У цихвипадкахпотрібнаконсультаціяз лікарем.

 

Особливізастереження.  У випадкурозвиткужовтяницінеобхідно проконсультуватисяу лікаря дляпроведеннякорекціїтерапії.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Дані щодоефективностіта безпекизастосуванняпрепарату уперіод вагітностіабогодуваннягруддювідсутні,тому його неслідпризначати вцей період.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невідзначалося.У разівиникнення упацієнта підчас прийомупрепарату будь-якихвестибулярнихпорушень слідутриматисявідуправлінняавтотранспортомабо роботи зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Немаєдостатніхданихвідноснозастосуванняцьогопрепарату  дітям,тому його неслідзастосовуватидітям вікомдо 12 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослимі дітямстарше 12років прийматипо 2 капсули 3рази на добу.Капсули слідковтатицілими, нерозжовуючи,запиваючидостатньоюкількістюрідини. Курслікуваннявизначаєлікаріндивідуальнозалежно відхарактеру іперебігузахворювання.

 

Передозування.

Випадкипередозуванняпрепаратомне спостерігалися.

Лікування. Привипадковомуприйомівисокої дозипрепаратуслідвикликатиблювання,промити шлунок,прийнятиактивованевугілля. Принеобхідностірекомендованасимптоматичнатерапія. Специфічнийантидотневідомий.

 

Побічніефекти.

Критеріїоцінкичастотирозвиткупобічноїреакціїлікарськогозасобу: дужечасто (≥ 1/10),часто (≥ 1/100,  < 1/10),нечасто (≥ 1/1000, < 1/100),рідко (≥ 1/10 000, < 1/1000),дуже рідко (< 1/10000).

Лікарськийпрепаратдобрепереноситься.Рідко вокремихвипадках іприіндивідуальнійпідвищенійчутливостіможна спостерігатитакі побічніефекти:

збокутравноготракту:нудота,блювання,диспепсія,печія, легкадіарея;

збокудихальноїсистеми: задишка;

збокусечовидільноїсистеми:збільшеннядіурезу;

збоку шкіри ішкірн

Нет аналогов