ЛИВ-52 ТАБ. №100 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ЛИВ-52 ТАБ. №100 купить в Харькове

Артикул: 9583
Производитель: ХИМАЛАЯ ДРАГ КОМПАНИ
Нет в продаже
Производитель: ХИМАЛАЯ ДРАГ КОМПАНИ
ATC: A05
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: порошки: корені каперців трав’янистих (Capparis spinosa) – 65 мг; насіння цикорію дикого (Cichorium intybus) – 65 мг; пасльону чорного (Solanum nigrum) – 32 мг; касії західної (Cassia occidentalis) – 16 мг; кори терміналії аржуни (Terminalia arjuna) – 32 мг; тамариксу кальського (Tamarix gallica) – 16 мг; насіння деревію звичайного (Achillea millefolium) – 16 мг; заліза оксиду (Mandur bhasma) – 33 мг; які оброблені водним екстрактом з: екліпти білої (Eclipta alba), філантусу гіркого (Phyllanthus amarus), коріння берхавії розлогої (Boerhaavia diffusa), стебел тіноспори серцелистої (Tinospora cordifolia), коренеплодів редьки посівної (Raphanus sativus), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis), кореневища свинчатки цейлонської (Plumbago zeylanica), насіння ямбелі смородинової (Embelia ribes), плодів міраболанового дерева (Terminalia chebula), рутки лікарської (Fumaria officinalis)
Применение: Поліпшення функції печінки при інфекційних і токсичних гепатитах, хронічному гепатиті та ін. захворюваннях печінки; підвищення апетиту, поліпшення травлення.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

Л І В. 52®

 

Склад:

діючіречовини: 1таблеткаміститьпорошки:коренікаперцівтрав’янистих(Capparis spinosa) – 65мг; насінняцикоріюдикого (Cichoriumintybus) – 65 мг;пасльонучорного (Solanum nigrum) – 32 мг;касіїзахідної (Cassia occidentalis) – 16 мг;коритерміналіїаржуни (Terminaliaarjuna) – 32 мг;тамариксукальського (Tamarix gallica) – 16мг; насіннядеревіюзвичайного (Achillea millefolium) – 16мг; залізаоксиду (Mandurbhasma) – 33 мг; якіобробленіводнимекстрактом з:екліптибілої (Ecliptaalba), філантусугіркого (Phyllanthus amarus),корінняберхавіїрозлогої (Boerhaavia diffusa), стебелтіноспорисерцелистої (Tinospora cordifolia),коренеплодівредькипосівної (Raphanus sativus), плодівемблікилікарської (Emblica officinalis),кореневищасвинчаткицейлонської (Plumbago zeylanica),насінняямбелісмородинової(Embelia ribes),плодівміраболановогодерева (Terminaliachebula), руткилікарської (Fumaria officinalis);

допоміжніречовини:магніюстеарат,целюлозамікрокристалічна,натріюкроскармелоза,натріюкарбоксиметилцелюлоза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:круглі,двоопуклітаблеткизеленувато-сірогокольору ізсвітлими татемнимивкрапленнями.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьпризахворюванняхпечінки тажовчовивіднихшляхів.

КодАТХ А05.

 

Фармакологічнівластивості.

Комбінованийрослинний гепатопротекторнийзасіб.Захищаєпаренхімупечінки віддіїтоксичнихагентів. Гепатопротекторнадіяпрепаратуобумовленаантиоксидантнимиімембраностабілізуючимивластивостямикомпонентів,що входять дойого складу.Препаратпідвищуєрівеньендогеннихтокофероліву гепатоцитахі рівеньцитохрому Р450.Лів.52®стимулюєбіосинтезбілків іфосфоліпідів.Сприяєвідбудові гепатоцитів,зменшуєдегенеративні,жирові іфіброзні зміни,посилюєвнутрішньоклітиннийобмін.

Препаратрегулюєрівеньплазмовихбілків крові,нормалізуєспіввідношенняальбумін/глобулін.Забезпечуєнормалізаціюрівня плазмовихтрансаміназ,холестерину, тригліцеридів,зменшуючипрояви дисліпідемії.Знижуєпоказникибілірубіну ілужної фосфатази.Підвищуєздатністьпечінки додепонуванню глікогена.

Покращуєколоїднівластивостіжовчі,попереджаєутворенняжовчнихкаменів. Покращуєскоротливуфункціюжовчного міхура.Покращуєпроцеситравлення ізасвоєнняїжі. Стимулюєгемопоез.

Приалкогольномуураженніпечінкипрепаратзнижуєрівеньетанолу вкрові і сечі;підвищуєактивність ацетальдегіддегідрогеназі,що сприяєзниженнюрівняацетальдегіду;запобігаєзв’язуваннюацетальдегідуз білкамиклітини,прискорюєйоговиведення.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Комплекснелікування тапрофілактикахронічнихдифузнихзахворюваньпечінки,алкогольногоураженняпечінки,радіоактивнихтахіміотерапевтичнихуражень печінки.Як засіб дляпідвищеннястійкості організмупри гепатотоксичнихураженнях,дляприскоренняодужання вперіодреконвалесценціїпісля тяжкихзахворювань,перенесенихоперацій. Холецистоангіохолітита дискінезіїжовчовивіднихшляхів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату  та доінших рослинродини Айстрових(Складноцвіті).Жовчокам’янахвороба.Гострізапальнізахворюванняшлунка такишечнику.Підвищенезгортаннякрові,схильністьдо тромбоутворення.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

ПриодночасномузастосуванніЛів.52® та ібупрофенурівеньостаннього ворганізмізменшуєтьсявнаслідокзатримкиабсорбції.При застосуванніодночасно зтетрацикліномабо доксицикліномзменшується біодоступністьантибіотиків.

 

Особливостізастосування.

Єповідомленняпро розвитокепідермальногонекролізуу хворих нахронічний ігострийінфекційнийгепатит, якіприймалиЛів.52®.

Пригострому інфекційномугепатитіпрепаратзастосовуютьзапризначеннямлікаря зобережністю.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Протипоказано.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Спосібзастосуваннята дози.

ТаблеткиЛів.52®приймаютьвнутрішньо.

Дорослимі дітям вікомвід 14 років призначають по 2таблетки 3рази на добу.

Дітямвіком від 6до 14 років призначають по 1таблетці 3рази на добу.

Курслікуваннявизначаєлікар залежновідхарактеру таперебігузахворювання.

Приалкогольномуураженніпечінкидорослимпризначаютьпо 2 таблетки 3рази на добу протягом1 місяця,потім по 1таблетці 3рази на добупротягом 6-12місяців.

 

Діти.

Ефективністьі безпеказастосуванняпрепаратудітям до 6 роківневстановлена,томупротипоказанойогопризначатицій віковійкатегорії пацієнтів.

 

 

 

Передозування.

Випадківпередозуваннянеспостерігалося.Можливезапамороченнячи посиленняпроявівпобічнихреакцій. Специфічнийантидотвідсутній.Лікуваннясимптоматичне.

 

Побічніреакції.

Збоку шкіри тапідшкірноїклітковини: гіперемія,висипання,свербіж,набряк шкіри,тяжкі шкірніреакції, в т.ч.токсичнийепідермальнийнекроліз.

Збокутравноготракту: диспептичніявища,нудота,послабленнявипорожнення.

Призастосуванніпрепарату  можливіреакціїгіперчутливості.

 

Термінпридатності. 3роки.

 

Умовизберігання.

Зберігати притемпературіне вище 30°С воригінальнійупаковці.

Зберігатиунедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

По100 таблеток упластиковійбанці; по 1банці вкартонній коробці.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Нет аналогов