РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛИВЕНЦИАЛЕ АМП. 50МГ/МЛ 5МЛ №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛИВЕНЦИАЛЕ АМП. 50МГ/МЛ 5МЛ №5

Артикул: 9576
Бренд: БЕЛКО ФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БЕЛКО ФАРМА
ATC: A05BA
Международное название: Mono
Содержание: 50 мг натуральних фосфоліпідів* (*субстанція фосфоліпідів із соєвих бобів (близько 93-95 %(3-фосфатидил)холіну)//
Применение: Гострий та хронічний гепатит; жирова дегенерація печінки; початкові стадії цирозу печінки; ураження печінки при алкоголізмі та прийомі лікарських препаратів; інтоксикація; гестоз вагітних; радіаційний синдром; псоріаз.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЛІВЕНЦІАЛЄ

(LIVENTSIALE )

Cклад:

1 мл розчинумістить 50 мгнатуральнихфосфоліпідів*

(*субстанціяфосфоліпідівіз соєвихбобів (близько93-95%(3-фосфатидил)холіну);

допоміжніречовини:спиртбензиловий,вода дляін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуваннязахворюваньпечінки,ліпотропнізасоби. КодАТС А05В А.

 

 Клінічніхарактеристики.

Показання.Жировадегенераціяпечінкирізного генезу(включно зураженнямпечінки придіабеті);гострі тахронічнігепатити;початковийцирозпечінки; перед-іпісляопераційнелікуванняхворого прихірургічномувтручанні напечінці тажовчовивіднихшляхах;токсичніураженняпечінки;токсикози увагітних.

Якдопоміжнатерапія – припсоріазі;радіаційномусиндромі.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Внутрішньопечінковийхолестаз.

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимі підліткамвводятьвнутрішньовенно,повільновміст 1-2 ампул(5-10 мл) на добу, ав тяжкихвипадках –від 2 до 4 ампул(10-20 мл) на добу(дозволяєтьсявводити за 1раз вміст 2 ампул).Тривалістьлікування –до 10 діб. Якщо необхіднерозведення,рекомендуєтьсязастосовувативласну кровпацієнта 1:1.Бажано доповнитипарентеральнутерапіюзастосуванням капсул Лівенціалєфорте.Загальнийкурслікування становить3-6 місяців.

 Припсоріазілікуваннярозпочинаютьз прийомуЛівенціалєфорте по 2капсули 3рази на добупротягом 2тижнів, післяцього протягом10 днівзастосовуютьпрепарат уформівнутрішньовеннихін’єкцій (по 1ампулі (5 мл) надобу), зодночаснимпризначеннямПУВА-терапії.Після чогопродовжуютьприйомкапсулпротягом 2місяців.

 

Побічніреакції. Вокремихвипадкахможутьвиникнутиреакціїгіперчутливостічерез вмістбензиловогоспирту.

Збоку імунноїсистеми: алергічніреакції,включаючиангіоневротичнийнабряк.

Збоку шкіри тапідшкірноїклітковини: шкірнівисипання,відчуттясвербежу.

Збокушлунково-кишковоготракту: діарея,нудота.

 

Передозування.Дані пропередозуванняпрепаратувідсутні.Проте припередозуванніне виключенопосиленняпроявів побічнихреакцій.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Питанняпроможливістьзастосуванняпрепаратувагітнимвирішуєлікар.

 

Діти.

Розчиндля ін’єкційне призначаютьдітям до 3років,оскільки доскладупрепаратувходитьбензиловийспирт, щоможепризвести дореакційгіперчутливості(див. «Побічніреакції»).Досвідузастосуваннядітям вікомдо 12 роківнедостатньо.

 

Особливостізастосування.

Застосовуватитількипрозорийрозчин.

ПрирозведенніЛівенціалєдляприготуванняінфузійногорозчину (уразінеможливостізастосовувативласну кровпацієнта) слідзастосовуватирозчини,вільні віделектролітів,а саме: 5 % або 10 %розчинглюкози (у співвідношенні1:1), 5 % розчинксиліту.

Недозволяєтьсявводитипрепаратвнутрішньом’язово черезможливевиникненнямісцевогоподразнення.

Препаратслідповільновводити увену (внутрішньовенно).

Застереження:розчинміститьбензиловийспирт.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами. Невиявлено.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Недозволяєтьсязастосовуватидля розведенняпрепаратурозчиниелектролітів.

Відсутнідані про несумісністьпрепарату зіншимилікарськими засобами.

 

Фармакологічнівластивості.                                                                       Фармакодинаміка.

Активнадіючаречовинапрепарату –натуральніфосфоліпіди.

 Субстанціянатуральнихфосфоліпідів(НФЛ) євисокоочищенимекстрактом ізбобів сої іміститьпереважнофосфатидилхолін(ФХ) з високоюконцентрацієюполіненасиченихжирнихкислот, восновномулінолевої (70 %),ліноленовоїі олеїнової.Головнимактивнимінгредієнтомнатуральнихфосфоліпідівє 1,2 –дилінолеоїлфосфатидилхолін.

 ЗасвоєюхімічноюструктуроюНФЛ відповідаютьприродним(ендогенним)фосфоліпідаморганізмулюдини, але уфункціональномувідношенніпереважаютьїх завдякивисокомувмісту в 1-му і2-муположеннімолекули поліненасиченихжирнихкислот (ПНЖК),особливолінолевоїкислоти.

 Мембраностабілізуючаігепатопротекторнадія НФЛдосягаєтьсяшляхомпрямого вбудуваннямолекул НФЛ уфосфоліпіднуструктурупошкодженихпечінковихклітин,заміщеннядефектів івідновленнябар’єрноїфункціїліпідногобішарумембран.Ненасиченіжирнікислотифосфоліпідівсприяютьзбільшеннюактивності іпластичностімембран,зменшуютькомпактністьфосфоліпіднихструктур,нормалізуютьпроникність.

Гепатозахиснадіянатуральнихфосфоліпідів,побудовананаінгібуванніпроцесівперекисногоокисненняліпідів (ПОЛ),якірозглядаютьяк один ізголов

Нет аналогов