ЛИВЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ КАПС. 300МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛИВЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ КАПС. 300МГ №30

Артикул: 9572
Бренд: БЕЛКО ФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БЕЛКО ФАРМА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛІВЕНЦІАЛЄФОРТЕ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 капсуламістить 300 мгнатуральнихфосфоліпідів*

(*субстанціяфосфоліпідівіз соєвихбобів, якаміститьпереважно (3-фосфатидил)холін);

допоміжніречовини: натріюкрохмальгліколят,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат, крохмалькукурудзяний.

 

Лікарськаформа. Капсули.

 Твердіжелатинові капсули,корпус –червоногокольору,кришечка –чорногокольору,  вмісткапсул –маслянистамаса віджовтого дожовто-світло-коричневого кольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. „БЕЛКОФАРМА”,Індія,

 515, МодернІндастріалЕстейт,  Бахадургарх,(Гар’яна), Індія.

 

Заявник.„СКАНБІОТЕК ЛТД”,Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидля лікуваннязахворюваньпечінки,ліпотропнізасоби. КодАТС А05В А.

Активнадіючаречовинапрепарату – натуральніфосфоліпіди.

Субстанціянатуральнихфосфоліпідів(НФЛ) євисокоочищенимекстрактоміз бобів соїі міститьпереважнофосфатидилхолін(ФХ) з високоюконцентрацієюполіненасиченихжирних кислот,в основному лінолевої  (70 %),ліноленовоїй олеїнової.Головнимактивнимінгредієнтомнатуральних  фосфоліпідівє1,2-дилінолеоїлфосфатидилхолін.

За своєюхімічноюструктуроюНФЛ відповідаютьприродним(ендогенним)фосфоліпідаморганізму,але уфункціональномувідношенніпереважаютьїх завдякивисокомувмісту в     1-муі 2-му положеннімолекулиполіненасиченихжирних кислот(ПНЖК),особливолінолевоїкислоти. 

Мембраностабілізуючаігепатопротекторнадія НФЛ досягаєтьсяшляхомпрямоговбудуваннямолекул НФЛ уфосфоліпіднуструктурупошкодженихпечінковихклітин, заміщеннядефектів івідновлення бар’єрноїфункціїліпідногобішарумембран.Ненасиченіжирнікислотифосфоліпідівсприяютьзбільшеннюактивності іпластичностімембран,зменшуютькомпактністьфосфоліпіднихструктур,нормалізуютьпроникність.

Гепатозахиснадіянатуральнихфосфоліпідів,побудовананаінгібуванніпроцесів перекисногоокисненняліпідів (ПОЛ),які розглядаютьяк один ізголовнихмеханізмів розвиткууражень печінки.

Препаратмаєздатність запобігатирозвиткугіперхолестеринемії(ГСХ) і гіпертригліцеридемії(ГТГ), нормалізуєрівень β-ЛП,преβ-ЛП.При цьомустимулюютьсякерованіфосфоліпідамипроцесизатримкипатологічногонакопиченняхолестеринуу тканинах, атакожвиникаємобілізаціяйоготранспортуванняіз стіноксудин назадза рахунокактиваціїліполітичної(ЛПЛ) абохолестеринестерифікуючоїферментноїсистеми(ЛХАТ).

Дилінолеоїлфосфатидилхолінсприяє зниженнюрівняактиваціїклітин Купфераіпродукування  нимипрозапальнихцитокінів IL1b  і TNFa.

Натуральні фосфоліпідивиявляютьантифібротичнийефект.

При прийомівнутрішньобільше 90 %препаратувсмоктуєтьсяу тонкомукишечнику.Максимальнийвміст фосфатидилхолінуу крові  через 6-24години післяпероральногоприйомустановить близько 20 %.

 

Показаннядлязастосування.Жировадегенераціяпечінкирізного генезу(включно зураженнямпечінки придіабеті);гострі тахронічнігепатити;початковий цирозпечінки;перед- іпісляопераційнелікуванняхворого прихірургічномувтручанні напечінці тажовчовивіднихшляхах; токсичніураженняпечінки;токсикози увагітних.

 Якдопоміжнатерапія – припсоріазі;радіаційномусиндромі.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Внутрішньопечінковийхолестаз.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Протипоказаньнемає.Питання проможливість застосуванняпрепарату вагітним визначаєлікар.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванні автотранспортомабо роботі з іншими механізмами. Невпливає.

 

Діти. Препаратпризначенийдлязастосування дорослим тапідліткам.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Капсулизастосовуютьпід часприйому їжі, ковтаютьнерозжовуючи ізапиваючидостатньоюкількістюводи.

Початковадозадля дорослих іпідлітків – по 2капсули 3рази на добу,підтримуюча– по       1капсулі 3 разина добу.Рекомендованийкурслікування – 3місяці. Занеобхідностікурс можебутипродовжений.

      Припсоріазілікуваннярозпочинаютьіз прийомуЛівенціалєфорте по 2капсули  3 разина добупротягом 2тижнів, післяцьогопротягом 10днівприймаютьпрепарат уформівнутрішньовеннихін’єкцій (по 1ампулі (5 мл) надобу), зодночаснимпризначенням  ПУВА-терапії.Після чогопродовжуютьприйомкапсулпротягом 2місяців.

 

Передозування.Дані пропередозуванняпрепаратувідсутні.Проте, припередозуванніне виключенопосиленняпроявівпобічнихреакцій.

 

Побічніефекти.

Призастосуванніпрепаратуможливі:

алергічніреакції, шкірнівисипання,відчуттясвербежу.

Шлунково-кишковірозлади: діарея,нудота,дискомфорт уділянцішлунка.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Відсутнідані пронесумісністьпрепарату  зіншимилікарськимизасобами.

 

Термінпридатності. 3 роки.

 

Нет аналогов