СИМЕПАР КАПС. №40 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СИМЕПАР КАПС. №40

Артикул: 9603
Бренд: МЕФА ЛТД
Нет в продаже
Производитель: МЕФА ЛТД
ATC: A05BA53
Международное название: Comb drug
Содержание: cилімарину (у складі сухого екстракту плодів розторопші плямистої) 70 мг, тіаміну гідрохлориду (вітаміну В1) 4 мг, піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) 4 мг, рибофлавіну (вітаміну В2) 4 мг, нікотинаміду (вітаміну РР) 12 мг, кальцію пантотенату (вітаміну В5) 8 мг, ціанокобаламіну (вітаміну В12) 1,2 мкг
Применение: Цироз печінки, жирова інфільтрація печінки; як засіб профілактичного захисту печінки від токсичного впливу алкоголю.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СИМЕПАР™

(SIMEPAR™)

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1капсуламістить: cилімарину (ускладісухогоекстракту плодіврозторопшіплямистої)  70 мг,тіамінугідрохлориду(вітаміну В1)4 мг, піридоксинугідрохлориду(вітаміну В6)4 мг,рибофлавіну(вітаміну В2)4 мг,нікотинаміду(вітаміну РР) 12мг, кальцію пантотенату(вітаміну В5)8 мг,ціанокобаламіну(вітаміну В12)1,2 мкг;

допоміжніречовини:тальк,лактозимоногідрат; складоболонкикапсули: желатин,титанудіоксид (Е 171),заліза оксидчервоний (Е 172),заліза оксидчорний (Е 172);

складсуміші длянанесеннянадпису: Tek Print SB-0007P White  або S-1-7085 Opacode White.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Капсулишоколадно-коричневогокольору, з написомSimepar® mepha, що містятьущільненийгранулятсвітло-бурогокольору.

 

Назватамісцезнаходженнявиробника.

АциноФарма АГ,Дорнахерштрассе114, 4147 Еш,Швейцарія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Гепатотропніпрепарати.Силімарин,комбінації.Код АТС A05B A53.

 

Симепар™відноситьсядо засобів,що поліпшуютьфункціонуванняпечінки призахворюванні.Терапевтичнийефектпрепарату Симепар™обумовлениййого впливомна проникністьмембранклітинпечінки.

ВітаміниВ-комплексу,що входять допрепаратуСимепар™, єфункціональнимиодиницямипроміжногометаболізму. Вонивиконуютьролькоферментіву реакціяхбілкового тавуглеводногообміну та виявляютьгепатопротекторнудію. Вітаміниприскорюютьвідновленняпошкодженоїпаренхімипечінки. Крімтого, пригепатопатіяхістотнозменшуєтьсяздатністьпечінки донакопиченнявітамінівгрупи В, щопризводить довиникненнядефіцитувітамінів В ворганізмі.ПрийомлікарськогозасобуСимепар™,який міститькомплексвітамінівгрупи В, компенсуєдефіцит, щовиник.

Післяоральногозастосуваннябільшачастинасилімаринувиводиться зжовчю івключається вентерогепатичнурециркуляцію.  Силібінінпереважновиводитьсячерез нирки,в той час якметаболіти,зокремасульфати таглюкуронідиу зв’язаномувигляді такожз’являютьсяі в жовчі.Виведеннясилібініну зорганізмулюдини триваєблизько 24годин.Основначастина,близько 20-40 %прийнятоїдозисилібініну,виводиться зжовчю. Тільки3-7 % відзагальноїдози виводитьсячерез нирки.

 

Показаннядлязастосування.

-        Допоміжнелікуваннятоксичних тазапальнихураженьпечінки:хронічні гепатити,включаючистеатогепатити,жирова дистрофіяпечінки.

-        Профілактикатоксичнихураженьпечінки (внаслідоквпливуалкоголю аболікарськихзасобів).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпоненталікарськогозасобу.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратміститьлактозимоногідрат,тому хворим зтакимирідкіснимиспадковими захворюваннямиякнепереносимістьгалактози,лактазнанедостатність,мальабсорбціяглюкози-галактози,не можна прийматицей засіб.

Пацієнтам згормональнимипорушеннямислід зобережністюзастосовуватиСимепар™черезможливийестрогеноподібнийефектсилімарину.

Можливезабарвленнясечі у жовтийколір, що єцілкомнешкідливимфактором іпояснюєтьсянаявністю упрепаратірибофлавіну.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Дослідженнярепродуктивноїфункції у тваринпоказали, щоризик дляплодавідсутній.Проте даніщодоефективностіта безпеки застосуванняпрепаратувагітнимжінкам тажінкам, щогодуютьгруддю,відсутні.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Непроводилисядослідженнящодо впливу препаратуна швидкістьреакції прикеруванніавтомобілемабо іншимимеханізмами.

Пацієнтамз існуючимивестибулярнимипорушенняминеобхідно зобережністюзастосовуватипрепарат прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти.

Досвідзастосуваннялікарськогозасобу дітямвідсутній.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Звичайнадоза:приймати по 1капсуліСимепар™після їди 3рази на добу.

Дляподальшоголікуваннядозу можназменшити до 1-2капсул надобу.

Лікаріндивідуальновизначаєтривалістьлікування.

 

Передозування.

Привипадковомуприйомі дози,що перевищуєтерапевтичну,необхіднозвернутисядо лікаря.Показаносимптоматичнелікування.

 

Побічніефекти.

Рідкота упоодинокихвипадкахможуть спостерігатисянаступніпобічні дії упацієнтів зпідвищеноючутливістю:

збоку імунноїсистеми:алергічніреакції у виглядісвербежу чивисипу;

збоку травноїсистеми:абдомінальнийбіль, нудота,діарея;

інші:загостренняіснуючихвестибулярнихпорушень.

Увипадкувиникненняпобічнихефектів слідзвернутисядо лікаря.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Приодночасномузастосуваннісилімарину іпероральнихконтрацептивівчи препаратів,щозастосо

Нет аналогов