РЕЦЕПТУРНЫЙ
ТИОТРИАЗОЛИН СУПП. 0,2Г №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТИОТРИАЗОЛИН СУПП. 0,2Г №5

Артикул: 9595
Бренд: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ЛЕКХИМ-ХАРЬКОВ ЗАО
ATC: A05BA50
Международное название: Thiotriazolin
Содержание: тіотриазоліну 0,2 г
Применение: Ректально: запально-ерозивні ураження слизової оболонки прямої і сигмоподібної кишок, тріщини та ерозії; вагінально: запально-ерозивні процеси піхви та шійки матки; захворювання печінки (гепатіт, цироз).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ТІОТРИАЗОЛІН

(Thiotriazolinum)

 

Загальнахарактеристика:

хімічнаназва: морфоліній-3-метил-1,2,4-триазолін-5-тіоацетат;

основніфізико-хімічнівластивості:супозиторіїбілого абобілого зкремуватимвідтінкомкольору,сигароподібноїформи;

склад: одинсупозиторійміститьтіотриазоліну0,2 г;

допоміжнаречовина:жир твердий.

 

Формавипуску.Супозиторії.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.  Гепатотропні засоби.Тіотриазолін.Код АТС А05В А09.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Тіотриазолінчинитьгепатозахиснудію пригепатитах іцирозахпечінкирізного походження,що зумовлюєвикористанняцієї лікарськоїформи прикомплекснійтерапії.

Приректальномута піхвовомувведенні тіотриазоліндіє місцевопри контактізі слизовимиоболонкамипрямої кишкита сечостатевихорганівжінок привагінальномузастосуванні,виявляючипротизапальнудію,прискорюєзагоюванняран і виразокслизовихоболоноксечостатевоїсистеми. Привсмоктуванніта виявленнірезорбтивногоефекту аналогічнудію вінчинитьвідноснослизовоїоболонкишлунково-кишковоготракту.

Препаратмаєпротизапальнудію, прискорюєзагоюванняран шкіри,слизовихоболонок сечостатевоїсистеми ішлунково-кишковоготракту.

 

Фармакокінетика. Приректальномувведенні біологічнадоступністьпрепаратустановить 60%.Крімвиявленнямісцевихефектів він доситьшвидковсмоктуєтьсяслизовимиоболонками ійогомаксимальнаконцентраціяв плазмікровіреєструєтьсячерез 1,5 год. Періоднапіввиведенняпрепаратустановить 2,9год.

 

Показаннядлязастосування.Місцевопрепаратзастосовують ректальнопризапально-ерозивнихураженняхслизовоїоболонкипрямої ісигмоподібноїкишок,тріщинах таерозіях уділянці анальногоотвору тапрямої кишки.

Місцевопрепаратзастосовують вагінальнопризапально-ерозивнихпроцесахпіхви та шийкиматки,вірусних таатрофічнихкольпітах, атакож дляприскоренняепітелізаціїприпорушенніцілісностіслизовоїоболонкипіслядіатермо- такріогенотерапії,післяхірургічнихвтручань.

З метоюрезорбтивноговпливупрепаратзастосовуютьпризахворюванняхпечінки,зокрема прихронічномуперсистуючомугепатиті,хронічномуактивномугепатиті,цирозіпечінки,вірусному татоксичномугепатитах.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратпризначаютьдорослим.

При гострихта хронічнихгепатитах,цирозіпечінки призначаютьректально по1 супозиторію2 рази на добу(вранці таввечері)протягом 2-4тижнів.

Призапальнихпроцесахпрямої,сигмоподібноїкишокпризначаютьректально по1 супозиторію2 рази на добу(вранці таввечері)протягом 1-2тижнів.

Призапально-ерозивнихураженняхпіхви і шийкиматкипризначаютьвагінальнопо 1 супозиторіюна добу(кращеввечері)протягом 1-2тижнів або по1 супозиторію2 рази на добу(вранці іввечері)протягом 7-10днів.

 

Побічнадія. У хворихз підвищеноючутливістюможливі алергічніреакції увиглядішкірнихвисипів якпроявиіндивідуальноїнеперносимостітіотриазоліну.

 

Протипоказання. Призастосуванніу зазначенихдозах побічнихявищ невиявлено.Оскількидосвіду застосуванняу вагітних,жінок, якігодуютьгруддю, тадітей недостатньо,нерекомендуєтьсяпризначатипрепарат цимкатегоріям пацієнтів.

 

Передозування.Припередозуваннів сечі можутьпідвищитисяконцентраціїнатрію такалію. Післязменшеннядозипрепаратупобічніявища усуваютьсясамостійно,безспеціальноголікування.

 

Особливостізастосування. Вводитисупозиторійнеобхідно уположеннілежачи.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Взаємодіяпрепарату зіншимилікарськимизасобамиспеціальноне вивчалася.

 

Умовита термінзберігання. Зберігатиу сухому,захищеномувід світла танедоступномудля дітеймісці, притемпературівід +8°С до +15°С.Термінзберігання –2 роки.

 

Умовивідпуску. Зарецептом.

 

Упаковка.По 5супозиторіїву контурнійчарунковій упаковці,по 1 або 2 контурнічарунковіупаковки впачці з картону.

 

Виробник. ЗАТ«Лекхім-Харків».

 

Адреса.Україна, 61115, м.Харків, вул.17-гоПартз’їзду, 36.

 

Нет аналогов