Рецептурный
УРСОХОЛ КАПС. 250МГ №100 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

УРСОХОЛ КАПС. 250МГ №100 купить в Славутиче

Артикул: 9525
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
ATC: A05AA02
Международное название: Ursodeoxycholic acid
Действующие вещество: урсодеоксихолієвої кислоти 250 мг
Применение: Для розчинення рентгенконтрастних холестеринових жовчних каменів не більше 15 мм в діаметрі у хворих з функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи на присутність у ньому жовчного (их) каменя (ів). Для лікування гастриту з рефлюксом жовчі.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

УРСОХОЛ®

(ursochol)

 

 

Склад:

діючаречовина:ursodeoxycholic acid;

1капсуламіститьурсодеоксихолієвоїкислоти 250 мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,метилцелюлоза,кремніюдіоксидколоїдний безводний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьсяприбіліарній патології.

КодАТС А05АА02.

Засоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхпечінки,ліпотропніречовини.

КодАТС А05В.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–       Розчиненнярентгеннегативниххолестериновихжовчнихкаменів розміромне більше 15 мм удіаметрі ухворих ізфункціонуючимжовчнимміхуром,незважаючинаприсутністьу ньомужовчного(их)каменя(нів).

–       Лікуваннягастриту зрефлюксомжовчі.

–       Симптоматичнелікуванняпервинногобіліарногоцирозу (ПБЦ)за умовивідсутностідекомпенсованогоцирозупечінки.

 

Протипоказання.

–       Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо іншихкомпонентівпрепарату.

–       Гострезапаленняжовчногоміхура.

–       Гострезапаленняабонепрохідністьжовчнихпроток.

–       Застосуванняхворим ізжовчнимміхуром, щоневізуалізуєтьсярентгенологічнимиметодами, зкальцифікованимикаменями жовчногоміхура, зпорушеннямскоротливостіжовчногоміхура, зчастимижовчнимиколіками.

–       Цирозпечінки у стадіїдекомпенсації.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Віковихобмежень длязастосуванняУрсохолу®немає.Препаратзастосовувативнутрішньохворим змасою тілабільше 47 кг.Дляпацієнтів,які маютьмасу тіламенше 47 кг або уякихвиникаютьтруднощі приковтаннікапсулзастосовуватипрепарат уформісуспензії.

Длярозчиненняхолестериновихжовчних каменів.

Препаратзастосовувати1 раз на добуувечеріперед сном удозіприблизно 10мг/кг маси тіла.

 

Маса тіла (кг)

Капсули

47-60 кг

2

 

61-80 кг

3

 

81-100 кг

4

 

понад 100 кг

5

 

 

Капсуликовтатицілими,запиваючиневеликоюкількістюрідини. Сліддодержуватисьрегулярностіприйому.

Тривалістьлікуваннязазвичайстановить 6-24місяці. Якщозменшеннярозмірівжовчнихкаменів не спостерігаєтьсяпісля 12місяців,терапію препаратомслідприпинити.

Ефективністьлікуванняпотрібноперевірятиза допомогоюультразвуковогоабо рентгенівськогодослідженнячерез кожні 6місяців.Необхіднопроводитидодаткові дослідженнядлявиявленняможливоїкальцифікаціїкаменів. Якщоце трапилось,лікуванняслідприпинити.

Длялікуваннягастриту зрефлюксомжовчі.

Препаратзастосовувати1 раз на добуувечеріперед сном удозі 1капсула.Капсули ковтатицілими,запиваючиневеликоюкількістюрідини.

Тривалістьлікуваннязалежить відстану хворогоі зазвичайстановить 10-14днів. Лікарповиненприйматирішення протривалістьлікування укожномувипадкуіндивідуально.

Длясимптоматичноголікуванняпервинногобіліарногоцирозу (ПБЦ).

Добова дозапрепаратузалежить відмаси тіла істановитьприблизно 14 ± 2мг/кг маситіла. У перші 3місяцілікування розподілитидобову дозуна 3 прийоми, уподальшомуприпокращенніпоказниківфункціїпечінкипрепаратзастосовувати1 раз на добуувечері.

 

Нет аналогов