ЭНЗИМТАЛ ДР. №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭНЗИМТАЛ ДР. №100

Артикул: 9840
Бренд: ДЖЕНОМ БИОТЕК ПВТ. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ДЖЕНОМ БИОТЕК ПВТ. ЛТД
ATC: A09AA
Международное название: Comb drug
Содержание: амілази грибкової (1:1200) - 50.0 мг, папаїну - 30.0 мг, вугілля активованого - 75.0 мг, симетикону - 50.0 мг, нікотинаміду - 25.0 мг
Применение: При порушенні перетравлення білків, вуглеводів та жирів під час їжі, вздуття живота після їжі; абдомінальному дискомфорті вагусної етіології.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

І Н С Т Р У К Ц ІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЕН З И М Т А Л

(E N Z Y M T A L)

 

Cкладлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1 дражемістить:

діастазифунгальної (1:1200)50 мг,

папаїну                                  30 мг,

симетикону                            50 мг,

вугілляактивованого          75 мг,

нікотинаміду                        25 мг;

допоміжніречовини:

лактозамоногідрат,целюлозамікрокристалічна(Е 460), кальціюгідрофосфат,магнію карбонатлегкий,повідон,желатин,тальк, індіон234, магніюстеарат,натріюкроскармелоза;

оболонка:

шелак, гіпромелоза,титанудіоксид (Е 171),тальк, макроголи6000, аспартам (Е 951).

 

Лікарськаформа.Драже.

Білідвоопуклікруглі драже,вкриті оболонкою,гладенькі зобох боків.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ДженомБіотек Пвт.Лтд.,

Плотномер Д 121-123,Малегаон,

ЕМ. АЙ. ДІ.СІ., Сіннар,Насік – 422 103,Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щопокращуютьтравлення,включаючиферменти.Препаратиферментів.

Код АТСА09А А.

Ензимтал–комбінованийпрепарат, щоміститьнеобхіднікомпонентидля швидкогозняттядиспепсії таконтролю заметеоризмоміабдомінальнимдискомфортом.

Ензимталміститьдіастазуфунгальну (α-і ß-амілазу)та папаїн,які діють якферменти. Діастазафунгальнасприяєзасвоєннюїжі, багатоїна вуглеводи.Амілолітичнийферментдіастазафунгальнамаєспецифічнуактивність відносноперетвореннякрохмалю вдекстрозу,мальтозу. Принедостатностіцього ферментууповільнюєтьсяпроцесгідролізу, щосприяєутворенню СО2(з’являютьсянеприємнівідчуття уживоті). Ступіньамілолітичноїактивностідіастазифунгальної,що міститьсяв дражеЕнзимтал,становить 1:1200.Тобто 1частина діастазифунгальноїрозщеплює 1200частин вареногокрохмалю, щонадходить зїжею.

Папаїн –речовинарослинногопоходження, цесумішферментів,одержаних ізсоку нестиглихплодів папаї(Carica Papaya),складаєтьсяіз сумішіпапаїну іхімопапаїну,має широкупротеолітичнуактивність.Можезастосовуватисьпацієнтамизі зниженоюабозбереженою кислотоутворюючоюфункцієюшлунка.

Діяферментів, щовходять доскладуЕнзимталу,перевищуєефект,спричиненийкожним ферментомокремо.

Симетикон(диметилполісилоксан)– нетоксичнаінертнаповерхневоактивнаречовина звластивостямипіногасникана основі кремнію.Симетиконзменшуєутвореннягазу вкишечнику.Він дієшляхомзменшення поверхневогонатягупухирцівгазу, щоутворюютьсяв кишечникуприметеоризмі.Звільненийгазабсорбуєтьсяабовидаляєтьсяприроднимшляхом.Симетикон невпливає на шлунковусекрецію і навсмоктуванняхарчовихречовин.Симетиконзменшуєздуття животата біль,спричиненийпідвищенимметеоризмом.Симетиконзначнополіпшуєстан приметеоризмі,аерофагії,розладахтравлення,всмоктуваннята виведення.Таким чиномданий компонентє кориснимдодатком доферментних складовихпрепарату.

Вугілляактивоване –ентеросорбент.Спеціальнообробленевугілля маєвеликуповерхневуактивність,адсорбуєгази, алкалоїди,ендо- іекзотоксинита інші хімічнісполуки.Вугілляактивоване ускладі Ензимталудіє якентеросорбенті детоксикуючийзасіб,забезпечуєадсорбціюгазів татоксинів, щоутворюютьсяпри розладітравлення, адсорбуєречовини, щопоганорозчиняються,зменшуєоб’єм вмістув кишечнику,і у такийспосібприноситьполегшенняпри здуттіживота тадиспепсії,діючикомплексноразом зферментами.

Нікотинамідбере участьяк коензим уметаболізмівуглеводів.Нікотинаміднікоферменти(НАД і НАДФ)необхіднідля життєдіяльностівсіх клітин.Важливою функцієюїх є участь утканинномудиханні (першаланкадихальноголанцюга) таенергетичномуобмініклітини.Недостатнякількістьцієї сполукивиникаєзазвичай принезбалансованійдієті упацієнтівстаршоговіку. Дефіцитнікотинамідуможепризвести дозменшеннякислоти ушлунку, щовпливає напроцеситравлення такишковоїабсорбції;внаслідокнестачінікотинамідуможе такожвиникнутинепереносимістьлактози, що єодним ізмеханізмів,які лежать восновівиникненнядіареї внаслідокнедостатностіданоїсполуки.

Такимчином,Ензимталсприяєнормалізаціїпроцесівтравлення іусуненнюсимптомівдиспепсії іздуттяживота.

У шлункучерез 30 хвилинпісляприйомувнутрішньовивільняютьсядіючікомпонентиЕнзимталу іпочинаютьвзаємодію зїжею.Діастазафунгальна,папаїн,симетикон,вугілляактивованене всмоктуютьсяпри прийомівнутрішньо. Зусіх компонентівЕнзимталунікотинаміддобре всмоктуєтьсявшлунково-кишковомутракті.Процес всмоктуванняпорушуєтьсяпривідсутностікислоти ушлунку,ентеритах,виразковійхворобі.Нікотинамідпроникає увсі тканини,виділяєтьсяунезміненомувиглядішляхом екскреціїнирками абопіслябіотрансформаціїу печінціголовнимчином уметилнікотинамід.

 

Показаннядлязастосування.

Диспепсія,порушеннятравленнябілків, вуглеводівта жирів,метеоризм.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо окремихкомпонентівпрепарату.

Препаратне слідзастосовуватипри кишковійнепрохідності,принаявностівиразки шлунково-кишковоготракту ташлунково-кишковихкровотеч.

Діти до 7років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози, недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слід

застосовуватипрепарат.

Активованевугілля можезабарвлюватикалові маси вчорний колір.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняпрепарату уперіодвагітностіабо годуваннягруддюможливе,якщо, надумку лікаря,очікуванийпозитивнийефект дляматері перевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Ензимталне впливає наздатністькеруватиавтомобілемтавиконуватироботи, що потребують підвищеноїуваги.

Діти.

Ензимталнезастосовуютьдітям вікомдо 7 років.

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимі дітямстарше 14роківприймати по 2драже 3 разина добу підчас прийомуїжі. Дітямвід 7 до 14 років– по 1 драже 3рази на добупід час їди.

Драже нерозжовувати,ковтатицілим, запиватиневеликоюкількістюрідини.

Тривалістьлікуваннявизначаєтьсялікареміндивідуальноі залежитьвід перебігузахворювання.

 

Передозування.

Немаєповідомленьпро випадкинавмисногоабовипадковогопередозування.

Передозуваннянікотинамідуможе спричинитибіль уживоті,посиленняперистальтики,можливанудота,інколиблювання.

У випадкупередозування– промитишлунок,провестисимптоматичнутk

Нет аналогов