МИКРАЗИМ КАПС. 25000ЕД №20 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МИКРАЗИМ КАПС. 25000ЕД №20 купить в Ирпене

Артикул: 9868
Бренд: АВВА
Нет в продаже
Производитель: АВВА
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Содержание: панкреатину 320 мг, що відповідає активності: протеази не менше 1300 ОД; амілази не менше 19000 ОД; ліпази не менше 25000 ОД
Применение: Замісна терапія при ферментній недостатності підшлункової залози, пов’язаної з: • хронічним панкреатитом;• муковісцидозом;• рак підшлункової залози;• панкреатектомія.У складі комплексного лікування для корекції порушень процесу травлення, що виникають при захворюваннях або патологічних станах шлунково-кишкового тракту: • стан після резекції шлунка, жовчного міхура, частини кишечнику;• захворювання та стани, які супроводжуються порушенням процесу жовчовиділення (захворювання печінки, холецистит, камені у жовчному міхурі, хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, здавлювання жовчовивідних шляхів новоутвореннями, кістозними розростаннями);• захворювання тонкого кишечнику та дванадцятипалої кишки, товстого кишечнику, що супроводжуються порушенням просування кишкового вмісту.Для покращання процесу травлення у дорослих та дітей з нормальною функцією шлунково-кишкового тракту у випадках:• погрішностей у дієті (вживання жирної та грубої їжі, переїдання, нерегулярне харчування);• порушень жувальної функції, при малорухливому способі життя, тривалій іммобілізації.Підготовка до рентгенологічного або ультразвукового обстеження органів черевної порожнини.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МІКРАЗИМ

(MICRAZIM)

 

 

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва: панкреатин;

основніфізико-хімічнівластивості:Мікразим (10000 ОД)– твердіжелатиновікапсули № 2,корпуспрозорий,кришечкакоричневогокольору,містять всобі пелетивідсвітло-коричневогодокоричневогокольору, зхарактернимзапахом,циліндричноїабо кулеподібноїформи.

Мікразим(25000 ОД) – твердіжелатиновікапсули № 0,корпуспрозорий,кришечкатемно-оранжевогокольору,містять всобі пелетивідсвітло-коричневогодо коричневогокольору, зхарактернимзапахом,циліндричноїабокулеподібноїформи;

склад:1капсуламістить:

панкреатину                                                                 128мг            320 мг

увигляді кишковорозчиннихпелет,                        168 мг            420 мг

щовідповідаєактивності:

протеази         не менше                                          520 ОД           1300 ОД

амілази           не менше                                          7500ОД         19000 ОД

ліпази              не менше                                         10000 ОД        25000 ОД

допоміжніречовини: ойдрагіт Е-100(метакриловоїкислотисополімер),триетилцитрат,тальк,емульсіясиметикону;

капсула:  желатин,вода, натріюлаурилсульфат,метилпарабен(Е 218),пропілпарабен       (Е 216), понсо 4R (Е 124),хіноліновийжовтий (Е 104),титанудіоксид (Е 171),патентованийсиній V (Е 131).

 

Формавипуску. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,що покращуютьтравлення,включаючиферменти.Поліферментніпрепарати.Код АТС А09A А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Ферментнийпрепарат зпідшлунковоїзалозитварин.Мікразимкомпенсуєнедостатністьекзокринноїфункціїпідшлунковоїзалози, маєпротеолітичну,амілолітичнуталіполітичнудію.

Ферменти,що входять доскладупанкреатину(ліпаза,альфа-амілаза,трипсин,хімотрипсин)сприяютьрозщепленнюбілків доамінокислот,жирів – догліцерину тажирних кислот,крохмалю – додекстринівтамоносахаридів.

Покращуєфункціональнийстанкишково-шлунковоготракту,нормалізуєпроцеси травлення.

Капсулимістятьмікрогранули,вкриті кишковорозчинноюоболонкою.Післяприйому препаратужелатиновакапсула піддією шлунковогосокурозчиняєтьсяв шлунку, імікрогранулипанкреатину,стійкі докислого середовищашлунка, разоміз вмістомшлунка потрапляютьдодванадцятипалоїкишки, а потімдо тонкогокишечнику, девідбуваєтьсявивільненнятравнихферментів тазабезпечуєтьсяензиматичнеперетравлюванняїжі.Мікрогранулипанкреатинузабезпечуютьшвидке надходженнятравнихферментів зшлунка до дванадцятипалоїкишки,рівномірнийрозподілферментів укишковомувмісті тависоку травнуактивність.

Ферментативнаактивністьпанкреатинудосягаємаксимумучерез 30 – 40 хвпісляприйомупрепарату.Післявзаємодії зсубстратамипротеаза,ліпаза таамілаза внижніхвідділахкишечникувтрачаютьактивність іразом ізвмістомкишечникувиводяться зорганізму.

Фармакокінетика.Компонентипрепарату неабсорбуютьсяу шлунково-кишковомутракті ідіютьмісцево.

 

Показаннядлязастосування.Заміснатерапія приферментнійнедостатностіпідшлунковоїзалози,пов’язаної з:

·        хронічнимпанкреатитом;

·        муковісцидозом;

·        ракпідшлунковоїзалози;

·        панкреатектомія.

У складікомплексноголікуваннядля корекціїпорушеньпроцесутравлення, щовиникаютьпризахворюванняхабопатологічнихстанах шлунково-кишковоготракту:

·                    станпісля резекціїшлунка,жовчногоміхура,частиникишечнику;

·                    захворюваннята стани, якісупроводжуютьсяпорушеннямпроцесужовчовиділення(захворюванняпечінки,холецистит,камені ужовчномуміхурі,хронічнізахворюванняжовчовивіднихшляхів,здавлюванняжовчовивіднихшляхівновоутвореннями,кістознимирозростаннями);

·                    захворюваннятонкогокишечнику тадванадцятипалоїкишки,товстогокишечнику, щосупроводжуютьсяпорушеннямпросуваннякишковоговмісту.

Дляпокращанняпроцесутравлення удорослих тадітей знормальноюфункцієюшлунково-кишковоготракту увипадках:

·

Нет аналогов