МИКРАЗИМ КАПС. 25000ЕД №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МИКРАЗИМ КАПС. 25000ЕД №20

Артикул: 9868
Бренд: АВВА
Нет в продаже
Производитель: АВВА
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Содержание: панкреатину 320 мг, що відповідає активності: протеази не менше 1300 ОД; амілази не менше 19000 ОД; ліпази не менше 25000 ОД
Применение: Замісна терапія при ферментній недостатності підшлункової залози, пов’язаної з: • хронічним панкреатитом;• муковісцидозом;• рак підшлункової залози;• панкреатектомія.У складі комплексного лікування для корекції порушень процесу травлення, що виникають при захворюваннях або патологічних станах шлунково-кишкового тракту: • стан після резекції шлунка, жовчного міхура, частини кишечнику;• захворювання та стани, які супроводжуються порушенням процесу жовчовиділення (захворювання печінки, холецистит, камені у жовчному міхурі, хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, здавлювання жовчовивідних шляхів новоутвореннями, кістозними розростаннями);• захворювання тонкого кишечнику та дванадцятипалої кишки, товстого кишечнику, що супроводжуються порушенням просування кишкового вмісту.Для покращання процесу травлення у дорослих та дітей з нормальною функцією шлунково-кишкового тракту у випадках:• погрішностей у дієті (вживання жирної та грубої їжі, переїдання, нерегулярне харчування);• порушень жувальної функції, при малорухливому способі життя, тривалій іммобілізації.Підготовка до рентгенологічного або ультразвукового обстеження органів черевної порожнини.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МІКРАЗИМ

(MICRAZIM)

 

 

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва: панкреатин;

основніфізико-хімічнівластивості:Мікразим (10000 ОД)– твердіжелатиновікапсули № 2,корпуспрозорий,кришечкакоричневогокольору,містять всобі пелетивідсвітло-коричневогодокоричневогокольору, зхарактернимзапахом,циліндричноїабо кулеподібноїформи.

Мікразим(25000 ОД) – твердіжелатиновікапсули № 0,корпуспрозорий,кришечкатемно-оранжевогокольору,містять всобі пелетивідсвітло-коричневогодо коричневогокольору, зхарактернимзапахом,циліндричноїабокулеподібноїформи;

склад:1капсуламістить:

панкреатину                                                                 128мг            320 мг

увигляді кишковорозчиннихпелет,                        168 мг            420 мг

щовідповідаєактивності:

протеази         не менше                                          520 ОД           1300 ОД

амілази           не менше                                          7500ОД         19000 ОД

ліпази              не менше                                         10000 ОД        25000 ОД

допоміжніречовини: ойдрагіт Е-100(метакриловоїкислотисополімер),триетилцитрат,тальк,емульсіясиметикону;

капсула:  желатин,вода, натріюлаурилсульфат,метилпарабен(Е 218),пропілпарабен       (Е 216), понсо 4R (Е 124),хіноліновийжовтий (Е 104),титанудіоксид (Е 171),патентованийсиній V (Е 131).

 

Формавипуску. Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,що покращуютьтравлення,включаючиферменти.Поліферментніпрепарати.Код АТС А09A А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Ферментнийпрепарат зпідшлунковоїзалозитварин.Мікразимкомпенсуєнедостатністьекзокринноїфункціїпідшлунковоїзалози, маєпротеолітичну,амілолітичнуталіполітичнудію.

Ферменти,що входять доскладупанкреатину(ліпаза,альфа-амілаза,трипсин,хімотрипсин)сприяютьрозщепленнюбілків доамінокислот,жирів – догліцерину тажирних кислот,крохмалю – додекстринівтамоносахаридів.

Покращуєфункціональнийстанкишково-шлунковоготракту,нормалізуєпроцеси травлення.

Капсулимістятьмікрогранули,вкриті кишковорозчинноюоболонкою.Післяприйому препаратужелатиновакапсула піддією шлунковогосокурозчиняєтьсяв шлунку, імікрогранулипанкреатину,стійкі докислого середовищашлунка, разоміз вмістомшлунка потрапляютьдодванадцятипалоїкишки, а потімдо тонкогокишечнику, девідбуваєтьсявивільненнятравнихферментів тазабезпечуєтьсяензиматичнеперетравлюванняїжі.Мікрогранулипанкреатинузабезпечуютьшвидке надходженнятравнихферментів зшлунка до дванадцятипалоїкишки,рівномірнийрозподілферментів укишковомувмісті тависоку травнуактивність.

Ферментативнаактивністьпанкреатинудосягаємаксимумучерез 30 – 40 хвпісляприйомупрепарату.Післявзаємодії зсубстратамипротеаза,ліпаза таамілаза внижніхвідділахкишечникувтрачаютьактивність іразом ізвмістомкишечникувиводяться зорганізму.

Фармакокінетика.Компонентипрепарату неабсорбуютьсяу шлунково-кишковомутракті ідіютьмісцево.

 

Показаннядлязастосування.Заміснатерапія приферментнійнедостатностіпідшлунковоїзалози,пов’язаної з:

·        хронічнимпанкреатитом;

·        муковісцидозом;

·        ракпідшлунковоїзалози;

·        панкреатектомія.

У складікомплексноголікуваннядля корекціїпорушеньпроцесутравлення, щовиникаютьпризахворюванняхабопатологічнихстанах шлунково-кишковоготракту:

·                    станпісля резекціїшлунка,жовчногоміхура,частиникишечнику;

·                    захворюваннята стани, якісупроводжуютьсяпорушеннямпроцесужовчовиділення(захворюванняпечінки,холецистит,камені ужовчномуміхурі,хронічнізахворюванняжовчовивіднихшляхів,здавлюванняжовчовивіднихшляхівновоутвореннями,кістознимирозростаннями);

·                    захворюваннятонкогокишечнику тадванадцятипалоїкишки,товстогокишечнику, щосупроводжуютьсяпорушеннямпросуваннякишковоговмісту.

Дляпокращанняпроцесутравлення удорослих тадітей знормальноюфункцієюшлунково-кишковоготракту увипадках:

·

Нет аналогов